Skip to main content

Sambandet mellan perifera cirkulationsrubbningar och brist på omega-3

Sambandet mellan perifera cirkulationsrubbningar och brist på omega-3Perifera cirkulationsrubbningar beror främst på åderförkalkning i extremiteternas blodkärl. Typiska symtom är gångutlöst smärta i benen, kalla händer och fötter eller impotens, till följd av dålig blodtillförsel. Enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Lipids har personer med perifera cirkulationsrubbningar en lägre nivå av omega-3 i blodet jämfört med personer som inte lider av dessa sjukdomar. Det antas att omega-3-fettsyrorna har flera mekanismer som skyddar mot åderförkalkning. Det är alltså viktigt att få tillräckligt med denna fettsyra, som även bör vara i balans med omega-6.

Perifera cirkulationsrubbningar beror främst på åderförkalkning i blodkärl utanför hjärnan och hjärtat. Åderförkalkning beror i sin tur på avlagringar av plack i form av oxiderat kolesterol och senare av kalk på insidan av pulsådrorna, som förtjockas. Med tiden försämras blodtillförseln och blodplättarna har lättare för att förorsaka blodproppar.
Åderförkalkning utvecklas genom flera stadier som präglas av fria radikaler och inflammationer. De fria radikalerna är några aggressiva molekyler som kan angripa det annars livsviktiga kolesterolet. Stress, tobaksrökning, förgiftning, ett för stort midjemått, diabetes 2 och åldringsprocesser främjar bildandet av fria radikaler och inflammationer. Detta kan leda till härskning och förstörelse av kolesterolet, som därefter lagras in i kärlväggarna med hjälp av de vita blodkropparna. Det är alltså inte kolesterolet som är problemet, utan fria radikaler och inflammationer.

 • Perifera cirkulationsrubbningar beror på åderförkalkning, så kallat plack, i blodkärl utanför hjärnan och hjärtat.
 • Sjukdomen uppträder vanligtvis som belastningsutlöst smärta i vaderna, så kallat claudicatio intermittens eller claudicatio.
 • Sjukdomen som utvecklas gradvis drabbar över 12 procent av personer över 65 år och mer än 20 procent av personer under 75 års ålder.
 • Om det går hål på placken kan en blodpropp bildas.
 • Total brist på blodtillförsel till ben och fötter kan leda till kallbrand och amputation.
 • Kalla händer och fötter samt impotens kan också bero på perifera cirkulationsrubbningar.

Omega-3-fettsyrans olika mekanismer mot åderförkalkning

Omega-3-fettsyrorna ingår i alla cellmembran där formerna EPA och DHA, som finns i fet fisk och fiskolja, bidrar till att styra flera biokemiska processer i cellerna. Omega-3-fettsyrorna arbetar också i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formerna är viktiga.
Forskarna har funnit att omega-3-fettsyrorna hjälper till att förbättra endotelfunktionen, det vill säga det cellskikt som bekläder insidan av blodkärlen. Endotelcellerna har särskilt stor betydelse i de fina hårrören (kapillärerna), varifrån nästan hela ämnesomsättningen sker från blodet till vävnader och organ.
Endotelcellerna fungerar också som en skyddsvägg som kan registrera mikroorganismer och andra skadegörare i blodet. Endotelcellerna kan därmed påkalla passerade vita blodkroppar, som får information om vad de ska angripa.
Vi måste naturligtvis kunna bekämpa infektioner och förgiftningar snabbt och effektivt, men immunsystemet får inte överreagera med kroniska inflammationer eftersom de då bombarderar kroppen med fria radikaler som är ytterst hälsoskadliga.
I stort sett främjar omega-6-fettsyran AA inflammationer, medan omega-3-fettsyra EPA hämmar dem. Därför måste det finnas balans mellan de två fettämnena. Men i vår del av världen finns det alltför många som får för lite omega-3 från fet fisk och för mycket omega-6 från vegetabiliska oljor, margarin, chips och färdigrätter.

Mer specifikt har omega-3-fettsyrorna följande funktioner för den perifera cirkulationen:

 • Förbättrar endotelfunktionen.
 • Främjar avslappning av glatt muskulatur kring blodkärlen.
 • Verkar antiinflammatoriskt.
 • Verkar indirekt som en antioxidant genom att hämma inflammationer.
 • Försenar utvecklingen av plack och åderförkalkning.
 • Ökar stabiliteten och flexibiliteten i blodkärlen.
 • Motverkar blodproppar.

Studien

Eftersom åderförkalkning är den vanligaste orsaken till perifera cirkulationsrubbningar i benen, antog forskarna att brist på omega-3 kunde vara en orsak. För att jämföra förhållandet mellan omega-3 och perifera cirkulationsrubbningar undersökte forskarna 145 patienter som led av perifera cirkulationsrubbningar med 34 friska kontrollpersoner.
Forskarna fann att patienterna med perifera cirkulationsrubbningar hade signifikant lägre nivåer av omega-3 i blodet. När forskarna kontrollerade för andra faktorer som kunde påverka dessa resultat, som bland annat ålder, rökning, blodtryck och narkotika, var omega-3-innehållet fortfarande lägre hos patienterna jämfört med kontrollpersonerna.
Enligt forskardoktoranden Bill Harris, som står bakom studien, är det mycket troligt att omega-3-fettsyrornas förmåga att motverka inflammationer kan förklara studiens resultat. Forskarna kommer därför undersöka närmare huruvida ett ökat intag av fet fisk kan förebygga utvecklingen av perifera cirkulationsrubbningar.

Hur mycket omega-3 behöver vi egentligen?

Den danska livsmedelsmyndigheten har inga rekommendationer för omega-3-fettsyror, utöver som en del av en sund och mångsidig kost med fisk flera gånger i veckan, varav 200 gram bör komma från fet fisk som sill, lax, öring och makrill.
Genomsnittssvenskens intag av fet fisk är dock betydligt lägre än tidigare. Odlad lax innehåller inte heller de optimala mängderna omega-3.
Om man inte gillar fisk eller bara äter för lite kan man istället ta tillskott med fiskolja av god kvalitet.

Internationella experter rekommenderar:

 • 1 gram för proaktivt stöd – exempelvis för cirkulationen.
 • 2–4 gram för intensivt stöd – exempelvis vid inflammation och ömma leder.

Annan icke-farmakologisk behandling av perifera cirkulationsrubbningar

 • Rökstopp.
 • Antiinflammatorisk kost.
 • Motion.
 • D-vitamin.
 • Andra antioxidanter som C-vitamin, E-vitamin, selen och zink.

Referenser

James Ives. People with peripheral artery disease have lower Omega-3 index, shows study. News Medical Life Science 2019

GT Chua et al. Vitamin D status and peripheral arterial disease: evidence so far. Vasc Health Risk Manag. 2011

https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318366.

https://www.medicin.wiki/aterosklerose/

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Cellebiologi_og_almen_histologi/endothel

https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/spis-mere-fisk/

 • Skapad