Skip to main content

Tilskud med D-vitamin reducerer kræftrisiko og kræftdødsfald

Tilskud med D-vitamin reducerer kræftrisiko og kræftdødsfaldKræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark, og antallet af kræftramte forventes at stige med 15 procent de næste ti år. Årtiers forskning har efterhånden vist, at mangel på D-vitamin øger risikoen. Men nu viser flere nye metaanalyser, at større tilskud med D-vitamin ikke alene reducerer risikoen for at få forskellige kræftformer, men også forbedrer chancen for at overleve, hvis man har fået diagnosen. Derfor gælder det om at få nok D-vitamin gennem hele livet, så niveauet i blodet er optimalt. D-vitamins kræftforebyggende effekt forbedres desuden, hvis man taber overflødige kilo og er velforsynet med magnesium.

Det er almindelig kendt, at rygning, overvægt, forarbejdet kød og alkohol kan øge risikoen for kræft. Men mange, der følger de officielle kostanbefalinger, holder idealvægten, begrænser alkohol, motionerer og undgår tobaksrygning får også kræft. Meget tyder derfor på, at udbredt mangel på D-vitamin er en overset faktor, fordi vi danner for lidt fra solen og kun får begrænsede mængder fra kosten.
Når mangel på D-vitamin kan øge risikoen for kræft eller gøre det vanskeligt at komme sig helt efter en behandling, skyldes det, at D-vitamin har flere kræftforebyggende egenskaber. For det første har D-vitamin betydning for immunforsvaret, som bør destruere abnorme celler. For det andet påvirker D-vitamin mange af de gener, som står for kodning af proteiner og regulering af celledeling. For det tredje kan D-vitamin regulere østrogener og inflammationer, som er involveret i flere kræfttyper.

 • Vi kan kun danne D-vitamin fra solen i sommerhalvåret, når solen står højt nok på himlen.
 • Overvægt, mørk hudfarve, aldringsprocesser, genetiske varianter og kolesterolsænkende medicin kan gøre det vanskeligere at danne D-vitamin
 • Depoterne i leveren er begrænsede.

D-vitamins kræftforebyggende effekt afhænger af blodets status og dosis

Tilskud med 50 mikrogram D-vitamin om dagen til kræftpatienter har reduceret risikoen for metastaser og død med 38 procent blandt normalvægtige patienter. Blandt de overvægtige patienter blev risikoen for metastaser og død reduceret med 17 procent. Studiet, der inkluderede 25.871 patienter, er publiceret i JAMA, og det er baseret på en ny analyse af det store VITAL-studie, hvor man gennem en årrække ser nærmere på, hvorvidt tilskud med D-vitamin kan forebygge kræft, hjertekarsygdomme og slagtilfælde.
Ifølge andre forskere er der dog tale om et mangelfuldt studie, da man aldrig målte deltagernes D-vitaminniveau i blodet. Andre epidemiologiske studier viser nemlig, at tilskud med D-vitamin, som kun gives til patienter, der mangler vitaminet, kan reducere risikoen for kræft og tidlig død med hele 50-78 procent. D-vitaminets evne til at begrænse metastaser eller at sygdommen bredte sig til andre organer blev desuden observeret i alle kræftformer. Det er også afgørende, at tilskud med D-vitamin ved mangeltilstande er så store og i så god en kvalitet, at de optimerer blodets indhold.

 • I Danmark ligger de officielle anbefalinger af D-vitamin til hvide voksne under 70 år på 5 mikrogram.
 • Kræftpatienterne i VITAL studiet fik 50 mikrogram – altså 10 gange så meget som RI.
 • De normalvægtige kræftpatienter i VITAL studiet fik reduceret risikoen for metastaser og død med 38 procent.

Overvægt og mangel på magnesium forstyrrer D-vitamins effekt

Som nævnt har normalvægtige kræftpatienter, som får større tilskud med D-vitamin, en meget lavere risiko for metastatisk kræft og død i forhold til overvægtige kræftpatienter, der får de samme tilskud.
Ifølge professor Paulette Chandler fra Brigham and Women´s Hospital i Boston, som står bag den nye analyse af VITAL-studiet, ser det ud til, at overvægt kan give resistens over for effekten af D-vitamintilskud.
I denne forbindelse antages det, at overvægtige deponerer for store mængder D-vitamin i fedtvævet, så det ikke bliver tilgængeligt i blodet og trængende celler. Da overvægt ofte er forbundet med metabolisk syndrom (forstadie til diabetes 2), kan tilstanden også medføre metaboliske forstyrrelser i lever og nyrer, hvor D-vitaminet aktiveres.
Et studie har således afsløret, at hver gang BMI stiger med 10 procent, er der en 4,2 procent reduktion af D-vitaminniveauet i blodet. Derfor kan overvægt i sig selv udvikle mangel på D-vitamin. Det er da også et faktum, at mangel på D-vitamin er langt mere udbredt blandt overvægtige, og at dette øger risikoen for flere kræftformer og mange andre livsstilssygdomme.
Det bør desuden tilføjes, at det kræver magnesiumholdige enzymer, når D-vitamin skal aktiveres i lever og nyrer. Det betyder med andre ord, at mangel på magnesium kan reducere de mange processer, som D-vitamin indgår i. Derfor bør der også være fokus på at få nok magnesium gennem kost eller tilskud.

D-vitamin beskytter mod brystkræft

På verdensplan er brystkræft den førende årsag til kræftrelaterede dødsfald blandt kvinder. Årtiers forskning har efterhånden afsløret, at mangel på D-vitamin hænger sammen med en øget risiko. Det samme gør overvægt. Et studie, der er publiceret i Menopause, et nordamerikansk videnskabeligt nonprofit tidsskrift, har tidligere afsløret, at overvægtige kvinder i menopausen, som får diagnosen, oftere mangler D-vitamin. De kvinder, der mangler D-vitamin, har også en større risiko for at dø af sygdommen. Derfor er D-vitamin i tilstrækkelige mængder meget vigtig i den langsigtede forebyggelse og behandling.
Et andet studie, publiceret i PLOS ONE i 2018, har afsløret, at kvinder med optimale niveauer af D-vitamin i blodet har 82 procent lavere risiko for at udvikle brystkræft i forhold til kvinder med for lave værdier. I denne forbindelse antages det, at D-vitamin også er med til at regulere østrogenbalancen, da for meget østrogen (østradiol) kan fremme cellevækst.

D-vitamin beskytter mod tarmkræft

Kræft i tyk- og endetarm hører til de hyppigste kræftformer, og patienter, der mangler D-vitamin, har en større risiko for at dø af sygdommen. Det fremgår af en ny videnskabelig oversigtsartikel, som er publiceret i British Journal of Cancer.
Forskerne fandt samtidig, at tilskud med D-vitamin kan reducere risikoen for at udvikle tarmkræft med 30 procent. Tilskud med D-vitamin kan også forbedre prognosen, hos patienter, der allerede har fået konstateret tarmkræft.
En tidligere meta-analyse, som er udført af forskere fra Det Amerikanske Kræftforbund, Det Amerikanske Nationale Kræftinstitut og mere end 20 sundhedscentre afslørede, at de optimale mængder D-vitamin i forebyggelsen af tyktarmskræft er større end de officielle anbefalinger, som kun omhandler D-vitamins betydning for knoglesundheden.
Mere konkret var de optimale niveauer af D-vitamin i blodet mellem 75-100 nmol/l, hvad angår beskyttelse mod tyktarmskræft. Så meget tyder på, at den nuværende grænseværdi for D-vitamin bør hæves fra 50 nmol/l til 75 nmol/l, så vitaminet ikke alene beskytter mod knogleskørhed men også mod kræft og mange andre sygdomme. Men hverken mænd eller kvinder havde nogen fordel i at have niveauer af D-vitamin i blodet, som lå over 100 nmol/l.

Andre kræftformer

I en anden oversigtsartikel, som er publiceret i Seminars in Cancer Biology, kommer forfatterne nærmere ind på, hvordan D-vitamin aktiverer flere dele af immunforsvaret, og hvordan det bidrager til at modvirke kroniske inflammationer, som er den røde tråd i flere kræftformer.
Ifølge oversigtsartiklen har D-vitamin også en effekt i forebyggelsen af leukæmi, lymfom og andre typer blodkræft. Således har D-vitamin stor betydning for stamceller og regeneration af væv såsom tarmvæv og hudvæv.
Det tyder desuden på, at D-vitamin beskytter mod udvikling af de mere aggressive prostatakræftformer. Det fremgår af en artikel, som er publiceret i World Cancer Research Fund International

Tilskud med D-vitamin til forebyggelse og som led i behandling

På denne hjemmeside har vi tidligere omtalt en større meta-analyse, hvor et forskerteam fra Michigan State Univesity så nærmere på data fra knap 80.000 kræftpatienter, der enten tog tilskud med D-vitamin eller placebo i en treårig periode. Forskerne fandt, at forskellen på dødeligheden mellem D-vitamingruppen og placebogruppen var statistisk signifikant. Det kan derfor være vigtigt at give tilskud med D-vitamin som led i behandlingen, hvis der foreligger en mangel. Det er tilmed en billig behandling.
Hvad angår forebyggelse, bør man tilstræbe at være velforsynet med D-vitamin hele året og hele livet.

 • Ifølge WHO dør 9,9 millioner mennesker på verdensplan om året af kræft
 • Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark
 • Beregninger viser, at antallet af kræfttilfælde vil stige i løbet af ti år med 15 procent
 • Hver tredje dansker får kræft, inden de fylder 75 år
 • Hver tredje kræftpatient dør, inden der er gået fem år
 • Rygning, overvægt og aldringsprocesser øger risikoen
 • Mangel på D-vitamin er en overset årsagsfaktor
 • Det antages, at en milliard mennesker mangler D-vitamin

Hvordan kan vi optimere niveauet og effekten af D-vitamin?

Da sommersolen er den vigtigste kilde til D-vitamin, kommer mange i underskud i løbet af vinterhalvåret. For lidt sol, for meget factorcreme, mørk hudfarve, overvægt, aldringsprocesser, ophold på plejehjem og visse kroniske sygdomme øger risikoen for en kronisk mangel.
Behovet for tilskud er individuelt, og på markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram.
EU´s Scientific Committee on Food har fastsat en øvre sikker grænse for dagligt indtag af D-vitamin, som er 100 mikrogram for voksne inkl. gravide og ammende.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.
Det er også vigtigt at få nok magnesium gennem en grov, grøn kost eller tilskud, så D-vitaminet kan aktiveres.

Blodprøver og D-vitamin

Mangel på D-vitamin kan afsløres gennem en blodprøve, og man skal huske, at niveauet godt kan falde indtil den sene forår, hvor solen igen står højt nok på himlen.
Man måler D-vitaminniveauet i blodet som 25-hydroxyvitamin D3, og den nedre grænseværdi er 50 nmol/L. Ifølge flere førende forskere skal man skal helt op på 75-100 nmol/L for at få en optimal sygdomsforebyggelse. Det tyder flere kræftstudier også på.

Kilde til D3-vitamin Tilskud
Cholecalciferol Huden
Cholecalciferol Dannes ud fra kolesterolformen 7-dihydroxycholesterol og solens UVB-stråler
Leveren
Levertran
Æggeblomme
25-hydroxyvitamin D3, der måles i blodet
Dannes vha. enzymet 25-hydroxylase
(Kræver magnesium)
Nyrerne 1,25-dihydroxycholecalciferol D3
Dannes vha. enzymet 1-alfa-hydroxylase.
(Kræver magnesium)

Referencer

Paulette D Chandler et al. Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer. JAMA 2020

Brian P. Dunleavy. Study: Vitamin D reduces risk for metastatic cancer, death by 17 %. UPI Nov. 18, 2020

Vital Study Findings 2020

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation and vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

Machado MRM, de Sousa Almeida-Filho B et al. Low pretreatment serum concentration of vitamin D at breast cancer diagnosis in postmenopausal women. Menopause September 17, 2018

Obesity and vitamin D deficiency may indicate greater risk for breast cancer. Cleveland OH: The North American Menopause Society. September 19, 2018

Carsten Carlberg, Alberto Munoz. An update on vitamin D signaling and cancer. Seminars in Cancer Biology. 2020

Majorie L MCullough et al. Circulating Vitamin D and Colorectal Cancer Risk: An International Pooling Project of 17 Cohorts. JNCIJ Natl Cancer Inst 2019

Richard Martin. Vitamin D and prostatae cancer. World Cancer Research Fund International

Rapport fra Kræftens Bekæmpelse. Kræft i Danmark 2020
kraeft-i-danmark_2020.pdf (cancer.dk)

 • Oprettet den .