Skip to main content

Coenzym Q10 som bestemmende faktor for muskelstyrke og aldringsprocesser

Coenzym Q10 som bestemmende faktor for muskelstyrke og aldringsprocesserAldringsprocesser er forbundet med tab af muskelmasse og nedsat fysisk præstationsevne, som ofte fører til forringet livskvalitet. Det er almindelig kendt, at Q10 har betydning for cellernes energiomsætning og beskyttelse mod oxidativ stress. Og nu afslører to uafhængige kohortestudier, at der også er en forbindelse mellem kroppens Q10-status og muskelstyrken. I denne forbindelse er det selvfølgelig vigtigt, at holde sig i form og bruge musklerne gennem hele livet. Et tidligere studie tyder desuden på, at tilskud med Q10 til ældre mennesker kan ændre forholdet mellem de forskellige muskelfibre i en yngre retning. Man skal også være opmærksom på Q10, hvis man tager kolesterolsænkende medicin.

Vi taber automatisk muskelmasse med alderen. Efter 50-årsalderen taber vi generelt omkring 0,5-1 procent muskelmasse pr år, og det går meget stærkere efter de 65-70 år. Reduktionen af muskelmassen sker, fordi proteinnedbrydningen overstiger proteinopbygningen. Det er også derfor, at mange ældre typisk får flade bagdele og tynde ekstremiteter, fordi musklerne bliver mindre. Meget tyder desuden på, at den anbefalede daglige indtagelse af proteiner er for lille, hvad angår ældre mennesker.
Tabet af muskelmasse behøver ikke at være noget problem, men det gør ofte de ældre mere skrøbelige, og den nedsatte fysiske præstationsevne kan yderligere hænge sammen med dårligere livskvalitet, hjerte-karsygdomme og i værste fald tidlig død.
Det viser sig, at det aldersrelaterede tab af muskelmasse også hænger sammen med skader på de muskelopbyggende proteiner og færre muskelfibre - og her ser det ud til, at Q10 spiller flere vigtige roller.

Q10´s vigtige roller for energiomsætning, helbred og muskler

Q10 er et co-enzym, der arbejder i døgndrift inde i cellernes kraftværker kaldet mitokondrier. Ved hjælp af ilt omdanner Q10 madens kalorier til energi i form af ATP. Hjerte og muskler, der bruger særlig meget energi, indeholder derfor særlig mange mitokondrier.
Q10 virker samtidig som en antioxidant, der beskytter mitokokondrier og celler mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler.
Q10 har desuden betydning for aktivering af gener og proteiner.
Den primære kilde til Q10 er vores egen produktion, men den falder fra 20-årsalderen, og mange mærker det især efter 40-50-årsalderen i form af faldende vitalitet. Kolesterolsænkende medicin kan også sænke egenproduktionen.

De forskellige former for Q10

Der findes to hovedformer for Q10, og de hedder ubiqinon og ubiqinol. Ubiqinol, og tilskud i denne form, kaldes ofte for aktivt Q10, men det er egentlig misvisende, da begge former er aktive på forskellige måder.

Ubiqinon er den oxiderede form, som har særlig betydning for mitokondriernes energiomsætning. Ubiqinon er gul i farven og findes primært inde i cellerne.

Ubiqinol er den ikke-oxiderede form, som har særlig betydning som antioxidant. Ubiqinol er mælkehvid i farven og findes primært i lymfevæsken og blodet, hvor det beskytter mod åreforkalkning.

Den fantastiske vekselvirkning

Ved hjælp af enzymprocesser, hvor selen spiller en stor rolle, bliver ubiqinon og ubiqinol hele tiden omdannet fra den ene til den anden form afhængig af kroppens behov. Derfor er det også underordnet, om tilskud er i den ene eller anden form. Det vigtigste er, at vi selv kan danne Q10 eller optage Q10 fra tilskud af en høj kvalitet. Så finder kroppen selv ud af at konvertere formerne efter behov.

Lavt Q10- og kolesterolniveau indikerer øget risiko for nedsat muskelstyrke

Formålet med de to uafhængige kohortestudier var at måle deltagernes muskelstyrke, når de med hænderne greb fast om noget, og så se på sammenhængen med deres Q10-status, køn, alder og BMI.
Grebsstyrken er en nem og effektiv måde at måle en persons muskelstyrke. Forskerne bag studiet sætter desuden en nedsat grebsstyrke i forbindelse med øget risiko for hjertekarsygdomme på linje med forhøjet blodtryk, og det indikerer, hvor meget musklerne betyder for vores generelle helbred.
Ved hjælp af en peak flow målte forskerne desuden deltagernes maksimale luftudånding, som styres af muskler i luftvejene.
I de to kohorte forsøg deltog der i alt 1.301 personer mellem 20 og 85 år, og gennemsnitsalderen var 52,6 år.
Deltagernes Q10 niveau blev målt sammen med deres niveau af kolesterol. Det skyldes, at kolesterol er det vigtige bærestof, som transporterer Q10 rundt i blodet i form af ubiqinol. Og da denne Q10-form er en kraftig antioxidant, bliver kolesterolet samtidig beskyttet mod oxidation, som er den egentlige årsag til åreforkalkning.
Forsøget afslørede, at et lavt niveau af Q10/kolesterol kan være en indikator for en nedsat grebsstyrke og en øget risiko for tab af muskelmasse.
Overvægt var i sig selv relateret til lave Q10-niveauer. På den anden side kunne fysisk aktivitet øge musklernes og blodets indhold af Q10. Også hos ældre mennesker. Den øgede mængde Q10 hænger ikke alene sammen med muskelfunktionen, men også med forsvaret mod oxidativ stress og dermed en nedsat risiko for åreforkalkning og hjertekarsygdomme.

Hvad betyder det, at hjertets indhold af Q10 falder med alderen?

hjertets indhold af Q10 gennem livet

Hjertets indhold af Q10 falder generelt med alderen i takt med den faldende egenproduktion. I starten kan det være svært at definere typiske funktionsændringer, som måske kommer snigende med træthed, nedsat præstationsevne og andre diffuse symptomer.

 

 Kan tilskud med Q10 beskytte mitokondrier og mindske det aldersrelaterede muskeltab?

Det er der meget, der tyder på. Forskere ved Columbia University har i tidligere studier fundet frem til, at muskeltab blandt andet kan skyldes, at calcium lækkes fra proteinkæder i musklerne. Dette sætter gang i en række processer, som sænker musklernes evne til at trække sig sammen.
I denne forbindelse viser det sig, at mitokondrierne også spiller en rolle i cellernes calciumsignalering, og derfor kan det skade musklerne, hvis mitokondriernes funktion forringes.
Det viser sig under alle omstændigheder, at de oxidative ødelæggelser i mitokondriernes DNA øges med alderen i musklerne. Når der sker skade på mitokondriernes DNA, der koder for vigtige muskelopbyggende proteiner, vil disse proteiner ikke kunne dannes mere. Således er skader på mitokondriernes DNA forbundet med muskelfibertab og atrofi (svind af væv).
I en undersøgelse af 14 mænd i alderen 57 år og opefter fandt forskerne frem til, at hos de, der tog Q10 som tilskud, ændredes forholdet mellem de forskellige muskelfibre og selve muskelmassen i en yngre retning. Det skyldes med stor sandsynlighed, at Q10 modvirker oxidative skader på mitokondriernes DNA i muskelcellerne. Effekten forbedres naturligvis, hvis man også er fysisk aktiv og bruger musklerne.

Kolesterolsænkende medicin sænker egenproduktionen af Q10

Mange, og især ældre, tager kolesterolsænkende medicin, statiner. I henhold til de to nye kohortestudier er spørgsmålet nu, om statinerne også kan være med til at fremme det aldersrelaterede tab af muskelmasse.
Under alle omstændigheder er statinerne forbundet med en del bivirkninger. Det skyldes, at kolesterol og Q10 begge dannes ud fra enzymet HMG-CoA, og da kolesterolsænkende statiner netop virker ved at hæmme dette enzym, hæmmer de også dannelsen af Q10.
Dette giver en biokemisk forklaring på statinernes bivirkninger, som typisk er muskelsmerter, træthed og åndenød, fordi cellerne mangler energi.
Derfor bør statiner som regel kombineres med tilskud på 100 mg Q10 daglig for at reducere bivirkningerne.

Statiner blokerer for squalene, kolesterol og Q10Oversigt over hvordan statiner blokerer for squalene, kolesterol og Q10.

Både kolesterol og Q10 dannes ud fra stoffet HMG-CoA. Derfor hæmmer kolesterolsænkende medicin, statiner, også dannelsen af Q10. Der kan kompenseres for dette med tilskud af Q10 for at reducere bivirkninger.

Vælg Q10 tilskud, som kroppen kan optage og udnytte

Q10 er et fedtopløseligt molekyle, og i tilskud er Q10 molekylerne altid fedtopløselige.
I diverse råvareformer og tilskud findes Q10 molekylerne som et krystalliseret materiale, men vi har svært ved at opløse krystallerne ved normal kropstemperatur. Det kræver derfor en speciel olie- og varmeteknik, således at krystallerne opløses fuldstændigt til enkelte frie Q10 molekyler, der kan optages fra tarmen.
Det kan derfor svare sig at vælge Q10-tilskud, hvor der er dokumentation for en høj kvalitet og optagelighed, således at Q10 når helt ind i cellernes mitokondrier.

Derfor er Q10-produkter med ubiqinon anvendt i de fleste undersøgelser

Størstedelen af forskningen er foretaget på Q10 i form af ubiqinon, som er billigere at producere og mere stabilt. Ubiqinol udsættes lettere for oxidering (iltning), og derfor er det vanskeligt at beskytte og bevare denne form i kapsler. Der er samtidig en risiko for, at ubiqinol hurtigt omdannes til ubiqinon, og så er vi lige vidt. Som nævnt er ubiqinol mælkehvid i farven, og ubiqinon er gul i farven, så man kan altid prikke hul på en kapsel og presse indholdet ud for at tjekke, hvad man har købt og betalt for.

Husk også nok protein til musklerne

Proteiner er musklernes byggesten. De officielle anbefalinger er 0,8 gram pr kilo legemsvægt, men gennem de sidste år har forskerne anbefalet, at ældre daglig får 1-1,5 gram protein pr kilo legemsvægt, så de så vidt muligt kan bevare deres sunde muskler. Ældre, som lider af svær sygdom eller tegn på kraftig underernæring, kan have brug for 2 gram protein pr kilo legemsvægt, hvilket er mere end det dobbelte af de officielle anbefalinger.
Tabet af muskelmasse fører ofte til et uhensigtsmæssigt vægttab. Men til eksempel har Health, Aging and Body Composition studiet afsløret, at ældre, som havde det største proteinindtag, tabte sig 40 % mindre end den femtedel, som indtog færrest proteiner i løbet af en treårig periode.

Referencer

Fischer Alexandra et al. Coenzyme Q10, Status as a Determinant of Muscular Strength in Two Independent Cohorts. Plos One 2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5132250/

Allen, H. Pak et al. Accumulation of mitocondrial DNA deletion mutations in aged muscle fibers: evidence for a casual role in muscle fiber los. The Journals of gerontology. Series A. Biological sciences and medical science march 2007.

Francesco Landi et al. Protein Intake and Muscle Health in Old Age: From Biological Plausibility to Clinical Evidence. Nutrients 2016

Linnane et al. Cellular redox activity of coenzyme Q10: effect of coQ10 supplementation on human skeletal muscle. Free Rad Res 2002

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcopenia

https://www.kost.dk/sites/default/files/uploads/public/underernaering_publikationsmallpdf.com.pdf

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

  • Oprettet den .