Skip to main content

D-vitamin tilskud kan reducere alvorlige astmaanfald

D-vitamin tilskud kan reducere alvorlige astmaanfaldIfølge en større undersøgelse, som er publiceret i Cochrane Library, kan tilskud med D-vitamin i kombination med standard astmamedicin halvere alvorlige astmaanfald og forbedre livskvaliteten ved den udbredte sygdom.

På verdensplan er omkring 300 millioner mennesker ramt af astma, som er en kronisk inflammationstilstand (uden bakterier) i lungerne. Symptomerne er gentagne anfald af åndenød, hoste og trykken i brystet, fordi bronkierne er forsnævret. Astmapatienter er mere udsatte for træthed og dårlig søvn på grund af åndenød og hoste samt luftvejsinfektioner, som alt i alt forringer livskvaliteten. Astma kan ramme alle aldersgrupper, hvor cirka halvdelen er børn under ti år.

D-vitaminets potentiale

Astmaanfald hos voksne og børn er forbundet med lave niveauer af D-vitamin i blodet. Der har derfor været en stigende interesse i D-vitaminets potentiale. For det første kan D-vitaminet styrke immunforsvaret og reducere luftvejsinfektioner, som almindelig forkølelse, der kan forværre astma. For det andet virker D-vitaminet dæmpende på de uhensigtsmæssige inflammationer.

Færre astmaanfald og mindre medicin

Undersøgelsen blev foretaget af en gruppe forskere fra Cochrane, et globalt nonprofit netværk med interesse i sundhed, og som gransker den tilgængelige forskning, så den bliver lettere at gennemskue. I dette tilfælde granskede forskerne flere studier, som inkluderede 435 børn og 658 voksne. Deltagerne kom fra forskellige verdensdele, og de fleste havde mild til moderat astma, som betyder, at de havde symptomer mindst to dage om ugen.

Under studierne, der varede mellem seks og tolv måneder, fortsatte de fleste deltagere med at tage deres astmamedicin.
Forskerne observerede, at yderligere tilskud med 25-50 µg D-vitamin kunne reducere risikoen for alvorlige astmaanfald, som kræver særbehandling og hospitalsindlæggelse, fra omkring 6 procent til omkring 3 procent, hvilket er omkring en halvering af alvorlige astmaanfald.
Tilskud med D-vitamin reducerede også patienternes behov for behandling med binyrebarkhormoner, som er forbundet med mange bivirkninger.
Ifølge professor Adrian R Martineau fra Queen Mary University of London kan tilskud med D-vitamin i kombination med standardbehandling have en signifikant effekt i reducering af svære astmaanfald uden at forårsage bivirkninger. Men forskerne mangler flere data, hvad angår D-vitaminets effekt på astma hos børn. De mangler også data, om D-vitamin kun hjælper de astmapatienter, som i forvejen har lave D-vitamin niveauer i blodet.

D-vitamin som designerdrug til astmapatienter

Professor Adrian R Martineau, der står bag Cochrane undersøgelsen, sammenligner D-vitaminet med designerdrugs, da det både styrker immunforsvaret og dæmper uhensigtsmæssige inflammationer.

Engelske sundhedsmyndigheder anbefaler mere D-vitamin

Siden juli 2016 har de engelske sundhedsmyndigheder anbefalet, at alle over 1 år får et dagligt tilskud på 10 µg D-vitamin - især i hele vinterhalvåret, hvor solen står for lavt til, at vi selv kan danne det.
I Danmark ligger referenceindtaget, RI, på 10 µg til børn fra 1-10 år men kun på 5 µg fra 11-årsalderen og opefter. Det danske RI til voksne er altså det halve af de nye engelske anbefalinger.
Som allerede nævnt observerede forskerne, at daglige tilskud på 25-50 µg D-vitamin reducerede risikoen for alvorlige astmaanfald, og det ligger langt over de officielle anbefalinger.

Øvre grænse for indtag af D-vitamin (opdateret i 2012)

Der er stor uenighed og det reelle behov for D-vitamin, som afhænger af mange faktorer. Den øvre grænse for dagligt indtag af D-vitamin er fastsat af EFSA - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet - til 100 mikrogram for børn over 11 år samt voksne, inklusive gravide og ammende.

Grænseværdier i blodet

Når man måler D-vitamin niveauerne i blodet er de officielle grænseværdier 50 nmol pr liter, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 nmol pr liter for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

D-vitamin, tilskud og optagelse

Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Referencer:

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011511.pub2/abstract

https://www.theguardian.com/society/2016/sep/05/vitamin-d-supplements-could-halve-risk-of-serious-asthma-attacks

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma.htm#


  • Oprettet den .