Skip to main content

D-vitamin kan sænke østrogenmængden - og risikoen for brystkræft

D-vitamin kan sænke østrogenmængden - og risikoen for brystkræftIfølge et nyt studie reducerer større tilskud med D-vitamin blodets niveau af østrogen, og det kan have afgørende betydning i både forebyggelsen og behandlingen af den frygtede sygdom.

På trods af kampagner og lyserøde sløjfer er Danmark stadig et af de lande i verden med mest brystkræft, og kurven er ikke knækket. Tværtimod. Mange, der følger de officielle kostanbefalinger, holder idealvægten, begrænser alkohol, motionerer og undgår tobaksrygning får også brystkræft. Selvom der er flere årsager til sygdommen, er mangel på D-vitamin en overset faktor, og meget tyder på at officielle anbefalinger er sat alt for lavt.
Årtiers forskning har efterhånden afsløret, at mangel på D-vitamin, som er meget udbredt i de nordlige himmelstrøg, hænger sammen med øget risiko for flere kræftformer, herunder brystkræft. Og nu afslører det nye studie, at D-vitamin kan reducere østrogenniveauet i blodet og derved reducere risikoen for brystkræft. Det gælder også for overvægtige kvinder, som ofte har højere østrogenmængder i blodet.

Kvinderne fik større mængder D-vitamin i studiet

Studiet blev foretaget på Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA, og det involverede postmenopausale, overvægtige og fede kvinder, som tog 50 µg D-vitamin daglig i et år. Forskerne fandt, at de kvinder, hvis D-vitaminniveauer i blodet steg mest, havde den største reduktion af østrogen i blodet. Dette giver en potentiel nedsat risiko for brystkræft, da det det er kendt, at for meget østrogen øger risikoen for den udbredte sygdom.
Til orientering ligger officielle danske anbefalinger af D-vitamin til voksne på 5 µg, som kun er en tidendedel af, hvad kvinderne fik i studiet.
Da brystkræft er flere år om at udvikle sig, tyder det desuden på, at det er en fordel at være velforsynet med D-vitamin og have normale østrogenniveauer i blodet i den langsigtede forebyggelse.

Kvinderne havde i forvejen lave D-vitaminniveauer i blodet

Forsøget blev ledet af dr.med. Caitlin Mason og dr.med. Anne McTiernan. Der var tale om et randomiseret, kontrolleret klinisk forsøg med 218 overvægtige og fede kvinder, som havde for lave mængder D-vitaminmængder i blodet inden forsøgets opstart. I et år fik den ene halvdel af kvinderne et vægttabsprogram plus det daglige tilskud med 50 µg D-vitamin, og den anden halvdel af kvinderne fik et vægttabsprogram plus en identisk snydepille, også kaldet placebo.

D-vitamin bevirker, at fald i kønshormoner er uafhængig af vægttab

Efter et år fandt forskerne, at den gruppe kvinder, hvis D-vitaminniveauer i blodet steg mest - fra de for lave værdier og til de højere værdier inden for normalområdet, havde et tilsvarende fald i østrogener og andre kønshormoner. Forskerne observerede desuden, at dette fald i kønshormonerne ikke var relateret til deres vægttab. Denne afsløring er meget relevant – ikke mindst for kvinder, der har svært ved at tabe sig.

Vidste du at både D-vitamin og steroidhormoner som østrogen er bygget ud fra kolesterol?

Kan D-vitamin være et nyt alternativ til antiøstrogener?

Ifølge McTiernan afslører studiet, at tilskud med D-vitamin på sigt kan reducere risikoen for brystkræft, og det kan også blive en nyt alternativ til antiøstrogenmedicin som Tamoxifen, der er forbundet med en bivirkninger. Ifølge McTiernan er det derfor meget vigtigt at finde andre behandlinger, som på en sikker måde kan sænke for høje niveauer af østrogen hos alle kvinder.
Det er tidligere påvist, at vægttab signifikant kan sænke niveauerne af østrogen, og nu viser forskningen, at D-vitamin har samme effekt. Hvis man vel at mærke får nok, så blodets niveau kommer indenfor normalområdet. Men forskerne er stadig uenige omkring de optimale niveauer. Ifølge det nye studie så forskerne en positiv effekt med tilskud på 50 µg, men forskerne ved endnu ikke, om endnu større doser D-vitamin ville have haft en endnu bedre effekt på hormonbalancen.

Overvægt og mangel på D-vitamin er en sundhedsfarlig cocktail

Det skyldes at overvægtige har svært ved at danne og udnytte D-vitaminet, og at overvægtige danner mere østrogen.

Vi kan kun danne D-vitamin om sommeren

Sommersolen er den vigtigste kilde til D-vitamin. I let påklædning kan vi danne omkring 50 µg på tyve minutter og langt mere, når vi tilbringer nogle timer i badetøj.
Til sammenligning er officielle anbefalinger, også kaldet RI (referenceindtag), som allerede nævnt sat til 5 µg for voksne. Men mange førende forskere påpeger nu, at RI ikke dækker kroppens reelle behov, da vi siden tidernes morgen har fået en del sol på kroppen under sydligere himmelstrøg.
Evnen til at danne D-vitamin og lagre det det i leveren er desuden vanskeligere for ældre, overvægtige, diabetikere og folk med mørk hud. Derfor har de et større behov end andre.

D-vitaminmangel er blevet mere udbredt gennem de sidste årtier på grund af

  • Flere indendørs timer
  • Flere overvægtige
  • Solforskrækkelse
  • Faktorcremer
  • Længere tids brug af kolesterolsænkende medicin

Nye optimale grænseværdier kræver tilskud – især i vinterhalvåret

Når man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxyvitamin D3 er de officielle grænseværdier 50 ng/ml, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse. Da vi ikke kan danne D-vitamin på vore breddegrader om vinteren, og da kosten kun bidrager med minimale mængder, tilrådes stærke tilskud - især i vinterhalvåret, for at opnå de optimale doser i blodet til beskyttelse af brystkræft og en lang række andre sygdomme.

D-vitamin, tilskud og optagelse

D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, og derfor får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie. Førende forskere mener, at det er forsvarligt, at tage tilskud med 50-100 µg D-vitamin daglig. Det er ikke mere end, hvad huden nortmalt kan syntetisere på en solskinsdag om sommeren.

Langsigtet forebyggelse

Da brystkræft er flere år om at udvikle sig, kan det svare sig at få nok D-vitamin hele året og gennem hele livet som en del af den langsigtede forebyggelse.

Referencer:

Hutch News. High blood levels of vitamin D linked to reduced estrogen – and potentially lower breast cancer risk
Study found the hormone-lowering effect to be independent of weight loss. 2016 |
By Kristen Woodward / Fred Hutch News Service
https://www.fredhutch.org/en/news/center-news/2016/02/vitamin-d-linked-to-reduced-estrogen-and-breast-cancer-risk.html

Susan Scutti: High Blood Levels Of Vitamin D Help Protect Women Over 50 From Cancer: Study
http://www.medicaldaily.com/blood-levels-women-over-50-vitamin-d-sunshine-386714

Sharon L. McDonnel, Cedric F Garland et al: Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study
Plos One: 2016
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0152441

Biokemisk Forening: D-vitaminbehov og mangel i Danmark 2009
http://www.biokemi.org/biozoom/issues/526/articles/2406

Iowa State University: New promise for diabetics with vitamin D-deficiency. ScienceDaily. 2016


  • Oprettet den .