Skip to main content

Selen og Q10 gavner hjertesvigt-patienter

Selen og Q10 gavner hjertesvigt-patienter

En kombination af sporstoffet selen og det vitamin-beslægtede stof coenzym Q10 ser ud til at være en ganske nyttig behandling til personer med svækket hjertemuskel.

Hjertesvigt eller svækket hjertemuskelfunktion er et udbredt problem hos mange midaldrende og ældre, men ny forskning viser et stort potentiale for selen og coenzym Q10 som en naturlig behandling, der kan hjælpe patienterne til forbedret hjertefunktion og bedre livskvalitet.
Iranske forskere fra Isfahan University of Medical Sciences har for nyligt vist1, hvordan selen og coenzym Q10 forbedrede hjertets pumpekraft betydeligt hos patienter med hjertesvigt, samtidig med at behandlingen førte til en række forbedringer i deres tilstand, som gjorde det lettere for dem at klare sig i dagligdagen.

Kliniske forbedringer

Alle patienter var registreret i NYHA-klasserne II og III (der findes fire NYHA-klasser, og klasse IV-patienter er værst ramt - se tekstboks). Forsøgsdeltagerne blev tilfældigt inddelt i to grupper, hvoraf en fik selen og Q10 i tre måneder, og den anden anden fik snydepiller (placebo) i samme tidsrum. Ialt 64 patienter deltog i undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Iranian Heart Journal.
På baggrund af deres observationer konkluderer forskerne, at kombinationen af selen og Q10 fører til kliniske forbedringer, som man bør få bekræftet i større undersøgelser.

54% færre dødsfald

I 2013 offentliggjorde en gruppe svenske hjertelæger en lignende undersøgelse2, som iøvrigt var den første af sin art. Her blev selen og coenzym Q10 testet på en større gruppe ældre men raske mænd og kvinder i alderen 70-88 år. Halvdelen af de ialt 443 forsøgspersoner fik selen og coenzym Q10, hvorimod den anden halvdel fik snydepiller. Efter fem år kunne forskerne se, at der hos dem, der havde fået selen og coenzym Q10, var 54% færre dødsfald som følge af hjerte-kar-sygdomme sammenlignet med placebo-gruppen. Ligeledes blev der i aktivgruppen observeret en markant forbedret hjertemuskelfunktion samt forbedret livskvalitet. Undersøgelsen er offentliggjort i the International Journal of Cardiology og var forsidestof i hele verden.

Stærkere hjerter

En anden skandinavisk undersøgelse3, som er offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology (JACC), Heart Failure, blev udført af danske forskere men vedrørte udelukkende coenzym Q10. 420 patienter med kronisk hjertesvigt fik enten coenzym Q10 eller snydepiller som tilskud til deres konventionelle hjertesvigt-behandling. Undersøgelsen varede i to år og viste, at der blandt de patienter, som havde fået coenzym Q10, var 42% færre hjertedødsfald i forhold til placebo-gruppen. Der blev også observeret en markant forbedret hjertemuskelfunktion, ligesom antallet af hospitalsindlæggelser var betydeligt lavere hos de Q10-behandlede.

Kilde:

Iranian Heart Journal, 2015;15(4)

International Journal of Cardiology. 2013 Sep 1;167(5):1860-6

JACC Heart Failure. 2014 Dec;2(6):641-9

Hvad står NYHA for?

Hjertesvigt-patienter bliver normalt inddelt i fire NYHA-grupper (New York Heart Association), afhængig af hvor alvorlig deres tilstand er. Dette vurderes ud fra symptomer som vejrtrækning, åndenød, brystsmerter m.v.

NYHA klasse Symptombeskrivelse

I Ingen symptomer eller begrænsninger ved normal fysisk aktivitet (f.eks. åndenød) som normal gang, gang op ad trapper m.v.

II Milde symptomer (let åndenød og/eller trykken for brystet) og let begrænsning ved normal fysisk aktivitet

II Udtalt fysisk begrænsning på grund af symptomer, selv ved svag fysisk aktivitet som f.eks. korte gangdistancer (20-100 meter). Generelt har patienten det bedst i hvile.

IV Alvorlige begrænsninger i fysisk aktivitet. Symptomer selv ved hvile. Patienten er for det meste sengeliggende.

Kilde: The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels. 9th ed. Boston, Mass: Little, Brown & Co; 1994:253-256.)

 

 

  • Oprettet den .