Skip to main content

B-vitaminer beskytter mod slagtilfælde

B-vitaminer beskytter mod slagtilfældeEn metaanalyse udgivet i tidsskriftet Neurology med knap 55.000 deltagere har vist, at tilskud af visse B-vitaminer kan sænke blodets indhold af homocystein og dermed risikoen for at få et slagtilfælde, hvilket vil sige en forstyrrelse af hjernens blodforsyning.

Undersøgelsen viste også, at risikoen for at få et slagtilfælde er påvirkelig af en række andre faktorer såsom hvor hurtigt kroppen optager B-vitaminer, men også af mængden af folinsyre eller B12-vitamin i blodet, og om personen har en nyresygdom eller forhøjet blodtryk.

Forskerne udvalgte 14 kontrollede lodtrækningsundersøgelser som havde opregnet antallet af deltagere der havde fået et slagtilfælde, og hvor man havde sammenlignet personer der fik B-vitamin-tilskud med kontrolgrupper der fik henholdsvis placebo, en lav-dosis B-vitamin eller standardbehandling med en kort opfølgning på seks måneder. Alle disse undersøgelser viste en nedsættelse af homocystein-niveauet i blodet på mellem 1,3 - 10,4 µmol/L. Undersøgelser af patienter med kronisk nyresygdom viste en mere markant reduktion af homocystein-niveauet på mellem 3,1 og 10,4 µmol/L.

Af det samlede antal deltagere havde 2471 personer fået et slagtilfælde. Forskerne bemærkede, at et nedsat antal slagtilfælde fulgte et sænket homocysteinniveu som følge af tilskud med B-vitaminer. Undersøgelsen viste, at B-vitaminerne sænkede den samlede risiko for at få et slagtilfælde med 7%, men påvirkede ikke slagtilfældenes alvorlighed eller risikoen for at dø af det.

Fødevareberigelse ingen virkning

Forskning viser at tilskud på 400 µg eller 800 µg folinsyre er velegnet til at sænke homocysteinniveauet og bedre karfunktionen. Derimod har fødevareberigelse med folinsyre til kornprodukter ikke vist nogen signifikant forbedring af homocysteinniveauet.

Tidligere undersøgelser har vist modstridende resultater med B-vitaminer mod slagtilfælde og hjerteanfald, idet der er mange forhold der kan påvirke resultatet af sådanne undersøgelser: Har forsøgsdeltagerne en nedsat næringsoptagelse fra tarmen, har de forhøjet blodtryk, mangler de B12-vitamin, eller er deres B12-niveau tilstrækkeligt?

I denne metaanalyse har forskerne gjort sig store anstrengelser for at udvælge de studier der havde den ønskede kvalitet og hvis data var egnede til en sammenfatning i en enkelt, stor undersøgelse.

Mangel på vitamin B12 er langt mere udbredt end mange læger forventer. Selv hvis en blodprøve viser tilstrækkeligt med B12, kan B12-mangel ikke udelukkes helt, hvis vitaminet ikke udnyttes optimalt i kroppen. En anden årsag til B12-mangel er utilstrækkelig indtagelse fra kosten.

Homocystein og B-vitaminer

Homocystein er en ikke-gavnlig, svovlholdig aminosyre som dannes i kroppen som følge af det normale stofskifte og som anvendes som markør for karsygdom. Homocystein er bundet til proteiner i kroppen og udskilles ikke let med urinen. Heller ikke dialyse, som renser nyrepatienters blod for affaldsstoffer, er effektivt til at rense blodet for homocystein. Homocystein kan imidlertid omdannes til sunde aminosyrer, hvis vi har nok af visse vitaminer. Det drejer sig primært om vitaminerne folsyre og B12. (Der er flere vitaminer der spiller en rolle i neutralisering af homocystein i kroppen, bl.a. vitamin B6 og vitamin C, men også omega 3 fedtsyrer.*)

Høje mængder af homocystein i blodet menes at være ansvarlig for en række såkaldte civilisationssygdomme, herunder forhøjet blodtryk og hjertekarsygdom. Ved terapi der sænker blodets indhold af homocystein går en teori ud på, at sænkningen kun påvirker en enkelt biokemisk signalvej relateret til hjertetilfælde, hvorimod den påvirker adskillige signalveje relateret til slagtilfælde. Dette kunne forklare en bedre virkning på slagtilfælde end på hjertetilfælde.

Ref.
Ji Y, et al. Vitamin B supplementation, homocysteine levels, and the risk of cerebrovascular disease. Neurology 2013. E-pub ahead of print.

* Huang T, et al. High consumption of ?-3 polyunsaturated fatty acids decrease plasma homocysteine: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials.Nutrition 2011;27(9):863-7.
* Pooya Sh, et al. The efficacy of omega-3 fatty acid supplementation on plasma homocysteine and malondialdehyde levels of type 2 diabetic patients. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010;20(5):326-31.

  • Oprettet den .