Skip to main content

Tilskud med selen kan beskytte mod overvægt

- og forlænge levetiden

Tilskud med selen kan beskytte mod overvægt Selen indgår i en række metaboliske processer og som antioxidant, der beskytter hjertet og kredsløbet. Men det er svært at få nok gennem kosten. Ifølge et nyt amerikansk studie på mus kan tilskud med selen sætte skub i de metaboliske processer og beskytte mod overvægt. Et tidligere svensk studie på ældre mennesker har desuden vist, at tilskud med selen og Q10 har en positiv effekt på livskvaliteten og levetiden.

Der findes mange forskellige diæter, som har vist sig at regulere vægten, fremme sundheden og forlænge levetiden. En enkel metode, som er gennemprøvet på pattedyr, er at begrænse indtagelsen af den essentielle aminosyre methionin. Meget tyder på, at begrænsningen af methionin også vil have denne effekt på mennesker, men man kan ikke se isoleret på dette.
Methionin findes primært i animalske produkter, og de færreste har gavn af at reducere methioninindtagelsen ved at gå over til en vegetarisk kost, da de så risikerer at mangle andre vigtige næringsstoffer.

Tilskud med selen gør det nemmere at holde vægten

Det nye studie blev foretaget af forskere fra Orentreich Foundation for the Advancement of Science (OFAS), Cold Spring, New York, USA. Formålet med studiet var at forbedre den almindelige kost med de samme helsefordele, som fås ved at reducere methioninindtagelsen, uden at indføre de særlige restriktioner som at undgå kød og andre animalske fødevarer.
Forskerne var klar over, at en reduktion af methionin i kosten hæmmer niveauet af det vækstfremmende og insulinlignende hormon IGF-1. (Insulinlike-Growth-Factor-1). Hvis andre behandlinger kunne reducere niveauet af IGF-1, ville man sandsynligvis kunne få de samme positive effekter på sundheden og levetiden.
Tidligere studier har desuden vist, at tilskud med selen reducerer niveauerne af cirkulerende IGF-1 i rotter. Derfor antog forskerne, at tilskud med selen ville være oplagt.
Forskerne inddelte rotterne i tre forskellige grupper, som alle kom på en kalorierig fedende kost. Sideløbende fik den ene kontrolgruppe rotter almindelige mængder methionin. Den anden gruppe rotter fik ligeledes almindelige mængder methionin plus tilskud med selen. Den tredje gruppe rotter fik bare mindre methionin.
Forskerne fandt, at gruppen af rotter, som fik tilskud med selen var helt beskyttet mod den vægtforøgelse og akkumulering af fedt i blodet, som man observerede hos kontrolgruppen. Rotterne, der fik selen, havde også de samme helsefordele som de rotter, som fik mindre methionin.
Forskerne fandt desuden, at de rotter, som fik selentilskud, havde mindre IGF-1 i blodet.
Studiets resultater indikerer, at tilskud med selen har de samme positive helsefordele som reducering af methionin. Det er samtidig muligt at spise en mere almindelig og alsidig kost med flere næringsstoffer.
Da tilskud med selen har så mange helsefordele på mus, og ikke mindst i forebyggelse af overvægt, håber forskerne, at selentilskud vil have mange af de samme helsefordele på mennesker, inklusive forlængelse af levetiden.
Det nye studie er publiceret i eLife.

  • Methionin indgår også i selenmethionin, som er en vigtig aminosyre.
  • Det betyder, at methionin ikke fungerer optimalt, hvis der mangler selen i kosten.
  • Selenmangel er udbredt i Europa, flere steder i USA og andre dele af verden, primært på grund af udpint jord.

 Tilskud med selen og Q10 kan halvere dødelighed

Flere tidligere studier viser, at tilskud med selen til mennesker har mange helsefordele. Det skyldes, at selen indgår i omkring 25 selenoproteiner, som har betydning for en lang række metaboliske processer og som antioxidant, der beskytter celler og væv.
Her skal især nævnes det placebokontrollerede svenske KiSel10-studie, hvor selen blev givet i kombination med Q10 til en større gruppe ældre forsøgsdeltagere over længere tid. Kombinationen skyldes, at selen også er en forudsætning for, at Q10 kan fungere optimalt under cellernes energiomsætning.
Da jorden i Europa er fattig på selen, og da kroppens Q10-produktion daler med alderen, kommer vi let i underskud af begge stoffer. Deltagerne fik derfor 200 mikrogram selengær og 200 mikrogram Q10 i lægemiddelkvalitet. Hele KiSel10-studiet varede i cirka 5 år, og det afslørede, at gruppen, der fik Q10 og selen, havde 54 % lavere risiko for dødsfald og færre hospitalsindlæggelser.
En 12-års opfølgning af det svenske studie viser desuden, at behandlingen med Q10- og selentilskud også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden.
Man kan sandsynligvis forvente en endnu større effekt, hvis man fortsætter med tilskuddene.

KiSel10 studiet er ret enestående, fordi man har forsket på raske og set nærmere på, hvad der holder dem raske.

Referencer

Jason D. Plummer et al. Selenium supplementation inhibits IGF-1 signaling and confers methionine restriction-like healthspan benefits to mice. eLife, 2021

elife. Selenium supplementation protects against obesity and may extend lifespan. ScienceDaily, March 2021

Le Han et al. Dietary methionine restriction improves the impairment of cardiac function in middle-aged obese mice. Food & Function. 2020

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previos 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

  • Oprettet den .