Skip to main content

Tillskott med Q10 ökar chansen för att överleva sepsis, som är en mycket vanlig och livshotande blodförgiftning

Tillskott med Q10 ökar chansen för att överleva sepsis, som är en mycket vanlig och livshotande blodförgiftningEnligt WHO är sepsis den tredje vanligaste dödsorsaken, näst efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sepsis orsakas av att immunförsvaret reagerar för våldsamt på en infektion i blodomloppet. Enligt en ny slovakisk studie, publicerad i tidskriften Bratislava Medical Journal, kan tillskott med Q10 tidigt under behandlingen minska symtomen och förbättra chansen till överlevnad. Du kan också läsa mer om ett annat näringsämne som bidrar till att förebygga sepsis.

Sepsis beror vanligtvis på en sårinfektion eller infektioner i andra organ. Inom några timmar kan sepsis påverka cirkulationen, lungorna och flera andra organ. Det livshotande tillståndet beror på att immunförsvaret reagerar för våldsamt på infektionen i blodomloppet med cytokinstorm och hyperinflammation. Därvid angriper immunförsvaret frisk vävnad. Cirka 50 procent av de patienter som får septisk chock dör inom kort. Sepsis kräver därför omedelbar behandling, och det är särskilt i form av kortison (binjurebarkhormoner), som hämmar det överaktiva immunförsvaret. Men behandlingen är ofta otillräcklig, och enligt WHO är sjukdomen den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

  • Sepsis ett tillstånd med livshotande organdysfunktion på grund av en dysreglerad respons på infektion.
  • Globalt finns det mer än 31 miljoner fall av sepsis årligen.
  • Det uppskattas att över 5 miljoner dör av sepsis varje år.

Varför är Q10 relevant vid behandling av sepsis?

Q10 är en unik molekyl med flera funktioner. För det första fungerar Q10 som ett livsviktigt koenzym i cellernas energiomsättning, som äger rum i några små kraftverk som kallas mitokondrier.
För det andra fungerar Q10 som en viktig antioxidant som skyddar kroppen mot oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. De fria radikalerna är en naturlig biprodukt av cellernas syreomsättning och mängden ökar kraftigt vid infektioner, åldringsprocesser, tobaksrökning och förgiftning. När oxidativ stress uppstår börjar de fria radikalerna uppträda som mycket aggressiva molekyler som orsakar kedjereaktioner, varvid de angriper celler och mitokondrier. Detta kan få katastrofala konsekvenser om kroppen inte är välförsedd med antioxidanter, där Q10 spelar en speciell roll.
Vi bildar själva Q10, men mängden minskar gradvis med åldern. Vissa sjukdomar och kolesterolsänkande läkemedel hämmar också egenproduktionen av Q10.

Forskarna: Q10 sänker inflammationsmarkörer och risken för att dö av sepsis

Tidigare studier har visat att sepsispatienter hade låga nivåer av Q10 i blodet och att det fanns dysfunktioner i cellernas energiproducerande mitokondrier. Syftet med den nya slovakiska studien var därför att undersöka effekten av Q10-tillskott till patienter som hade diagnostiserats med sepsis i ett tidigt skede. Eftersom sepsis kännetecknas av hyperinflammation och oxidativ stress ville man undersöka markörer för detta.
Fyrtio patienter med sepsis deltog i den randomiserade kontrollerade slovakiska studien. Den ena gruppen fick 100 mg Q10 två gånger om dagen i sju dagar som komplement till standardbehandlingen. Kontrollgruppen fick bara standardbehandling. Forskarna mätte patienternas nivåer av markörer som interleukin 6 (IL-6), tumörnekrosfaktor alfa (TNF-α), glutationperoxidas och malondialdehyd (MDA) den första dagen och efter tre samt sju dagar. Forskarna noterade dessutom patienternas kliniska poäng och hur många som dog under sjukhusinläggningen.
Som utgångspunkt fanns det ingen skillnad på markörer för inflammation och oxidativ stress i de två grupperna. Men markörer som tumörnekrosfaktor alfa (TNF-α) och malondialdehyd (MDA) föll dock kraftigt i Q10-gruppen på studiens sjunde dag. Det var också färre i Q10-gruppen som avled jämfört med kontrollgruppen.
Forskarna påpekar därför att tillskott med Q10 har en positiv effekt på de kliniska parametrarna och på mitokondriernas funktion när behandlingen ges tidigt till patienter med sepsis.

  • När danska patienter har infektionssjukdomar och dör av åtföljande sepsis, registrerar man typiskt infektionen och inte sepsis som dödsorsak.
  • Enligt tidskriften Ugeskrift for Læger är det därför en paradox att det i Danmark inte finns någon övergripande registrering av förekomsten och den höga dödligheten av sepsis.

D-vitamin har betydelse i själva förebyggandet av sepsis

Det visar sig att risken för att få sepsis och dö av sjukdomen ökar drastiskt om man lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en tidigare iransk studie, som vi redan har nämnt på denna webbplats, och som har publicerats i tidskriften Archives of Academic Emergency Medicine.
Eftersom sepsis är en så vanlig och livshotande sjukdom behöver vi mycket mer fokus, inklusive diagnostisering, snabb behandling och inte minst förebyggande.

Vilka likheter finns det mellan livshotande sepsis, covid-19 och influensa?

När sepsis, covid-19 och influensa blir livshotande beror det i alla tre fallen på att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm och hyperinflammation, som angriper frisk vävnad. Det är alltså inte bakterierna eller virusen i fråga som sådana som blir livshotande, utan vårt eget immunförsvar som löper amok, eftersom det bland annat lider brist på livsviktiga näringsämnen som Q10 och D-vitamin.

Referenser

R. Soltani et al. Coenzyme Q10 improves the Survival and Reduces Inflammatory Markers in Septic Patients. Bratislava Medical Journal. 2020

Majid Shojaei et al. The Correlation between Serum Level of Vitamin D Outcome of Sepsis Patients; a Cross-sectional Study. Archives of Academic Emergency Medicine 2019

Palle Toft og Thomas Strøm. Sepsis, den tredjehyppigste dødsårsag, registreres ikke i Danmark. Ugeskrift for Læger 2018

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Supressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

  • Skapad