Skip to main content

Kan hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och depression orsakas av krombrist?

Kan hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och depression orsakas av krombrist?Krom är mest känt för att påverka utnyttjandet av insulin och regleringen av blodsockret. Men krom påverkar också omsättningen av fetter och cirkulationen. Ändå har kromets betydelse för hälsan varit omdiskuterad. Därför har en grupp forskare nu tittat närmare på hur låga kromnivåer i blodet hänger ihop med hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression, vilka alla är världsomspännande hälsobördor. Men hur får man i sig krom genom kosten och vilka tillskott ger det bästa upptaget?

Krom finns i musslor, fisk, kött, mandlar, nötter, fullkorn och en mängd kryddor, frukter och grönsaker. Men innehållet i maten kan variera mycket på grund av markförhållanden och raffinering.
När matens kolhydrater bryts ner och tas upp som blodsocker (glukos) spelar kromet en avgörande roll i hela energiomsättningen. Krom ingår närmare bestämt i ämnet kromodulin, som fäster på insulin och därigenom förbättrar insulinets förmåga att låsa in blodsocker i cellerna. På så sätt bidrar krom till att upprätthålla ett stabilt blodsocker, vilket är avgörande för att cellerna ska få en konstant energitillförsel och kunna utföra de många funktionerna i kroppen.

 • Insulin är ett hormon som bildas i bukspottkörteln. Det fungerar som en nyckel som stänger in blodsockret (glukos) i cellerna.
 • Krom förbättrar insulinets effekt så att det kan låsa in mer blodsocker i cellerna.
 • Det kan jämföras med att köra längre på samma liter bensin.
 • Ett stabilt blodsocker är avgörande för den psykiska och fysiska hälsan.

Det instabila blodsockret skapar grogrund för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes

Den moderna kosten innehåller ofta alldeles för mycket raffinerade kolhydrater i form av vitt mjöl, socker, läsk, chips, pizza och annan skräpmat som gör att blodsockret stiger kraftigt. Man får en snabb energifix, men blodsockret sjunker snabbt igen. Samtidigt finns det en fara för att överskottet av kalorier, som inte förbränns, avsätts som fett, vanligtvis runt magen. Med tiden kan intaget av många snabba kolhydrater leda till insulinresistens, då cellernas förmåga att ta upp blodsocker minskas. Därför blir man inte riktigt mätt och längtar efter snabba kolhydrater.
Om blodsockret är ihållande förhöjt kan det utöver insulinresistens även leda till metaboliskt syndrom, som är ett förstadium till typ 2-diabetes. Vid metaboliskt syndrom överproducerar levern både socker och fett och omvandlar överskottssockret till triglycerider och LDL-kolesterol. Det farliga bukfettet leder också till inflammationer och bildandet av fria radikaler som förstör kolesterolet och banar väg för åderförkalkning.
Det tyder också på att den moderna kosten ofta innehåller för lite krom. Samtidigt kan de stora svängningarna i blodsockret tömma kroppen ytterligare på krom.
För cirka 60 år sedan ansågs krom vara ett essentiellt näringsämne enligt ett antal kliniska studier. Men på senare år har kromets betydelse för hälsan varit mer kontroversiell. Det beror på att endast innehållet av krom i kosten har undersökts och inte andra faktorer som kan påverka kroppens status. Dessutom har de flesta studier utförts på djur.
Även om flera studier pekar på att krom kan vara viktigt som ett led i förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression, baseras de flesta studier alltså på intaget av krom från kosten eller tillskott. I den nya studien ville författarna därför titta närmare på vilken inverkan blodets innehåll av krom har på sjukdomarna i fråga.

Studien kastar nytt ljus över kromets betydelse för cirkulationen, blodsockret och humöret

Som utgångspunkt använde författarna en större amerikansk befolkningsstudie, NHANES, som genomfördes 2015–2016. De 2 894 vuxna deltagarna kom från 50 delstater och representerade ett brett tvärsnitt av befolkningen vad gäller etnicitet, ålder, utbildning, social status osv.
De data som samlades in behandlade bland annat deltagarnas kostvanor, hälsa och BMI. Man tog även blod- och urinprover och utförde synundersökningar.
Det visade sig att ungefär hälften av deltagarna hade hjärt-kärlsjukdomar. Av dessa hade ungefär hälften för låga nivåer av krom i blodet, och det var ingen som hade för höga nivåer. De flesta av deltagarna med hjärt-kärlsjukdomar var också överviktiga och tog olika typer av läkemedel mot sina sjukdomar.
Ungefär en fjärdedel av deltagarna hade typ 2-diabetes, och av dessa hade ungefär hälften för låga nivåer av krom i blodet.
Ungefär var femte man och var tredje kvinna led av depression. Av dessa hade ungefär en fjärdedel låga nivåer av krom i blodet.
Enligt den nya studien tyder det på att personer med hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression tenderar att ha låga nivåer av krom i blodet. I detta avseende löper män med låga nivåer en något större risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes och en lägre risk att utveckla depression jämfört med kvinnor med låga nivåer i blodet.
Enligt författarna pekar studien därför på att krom är ett livsviktigt spårämne som bör ingå i officiella kostrekommendationer. Det kan också bli nödvändigt med relevanta tillskott som optimerar blodvärdena. Forskarna påpekar dessutom att det behövs fler studier som behandlar kromets betydelse för den fysiska och psykiska hälsan, och hur kön, etnicitet, ålder och gener kan påverka behovet. Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

Krombehov och stor skillnad i kvalitet på kosttillskott

I Danmark ligger de officiella rekommendationerna, RI, på 40 µg. För att reglera blodsockret rekommenderas vanligtvis 200 µg.
I samband med eventuella tillskott bör man se till att de har ett högt upptag i kroppen. I detta sammanhang har Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) dragit slutsatsen att kromtillskott i form av kromjäst har ett upptag i kroppen som är upp till 10 gånger högre än de syntetiskt framställda kromprodukter som baseras på krompikolinat och kromklorid.

Nyttiga tips för ett stabilt blodsocker och viktminskning

 • Se till att få en lämplig mängd protein till alla måltider.
 • Var inte rädd för fett, men välj hälsosamma, oförstörda fetter.
 • Minska ditt intag av kolhydrater och öka intaget av fullkorn.
 • Ät massor av grönsaker och begränsa fruktintaget.
 • Undvik socker, vitt mjöl och skräpmat.
 • Undvik eller begränsa tomma kalorier.
 • Motion och många mindre fysiska aktiviteter under dagen.
 • Se till att få tillräckligt med sömn.
 • Ta kromtillskott i god kvalitet.

Referenser:

Jasmine Chen et al. Blood Chromium levels and Their Association with Cardiovascular Diseases, Diabetes, and Depression: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2015-2016. Nutrients 28 June 2022

Sijing Chen et al. Association of plasma chromium with metabolic syndrome among Chinese adults: a case-control study. Nutrition Journal. 2020

Bispebjerg Hospital. Færre kulhydrater forbedrer type-2 diabetikeres evne til at regulere blodsukkeret. Nyhedsbrev 10. august 2019

J. Racek et al: Biological Trace Element Research. 2006

Pernille Lund: Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny Videnskab 2013

GO GOOGLE

 • Skapad