Skip to main content

Tillskott med C-vitamin skyddar mot luftförorening

Tillskott med C-vitamin skyddar mot luftföroreningLuftförorening är ett allvarligt hälsoproblem i hela världen och tidigare studier visar att det bland annat ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Därför behövs det nya strategier när det gäller skydd. I detta sammanhang har en kinesisk studie nu funnit att tillskott med C-vitamin kan skydda cirkulationen mot oxidativ stress och andra skador till följd av luftförorening. Men hur mycket C-vitamin behövs egentligen för att uppnå en terapeutisk effekt?

Epidemiologiska studier visar att luftföroreningarnas fina partiklar har ett nära samband med hjärt-kärlsjukdomar och ökad dödlighet som följd. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen har gjort att luftförorening blivit ett allt större problem och enligt WHO lever nu 90 procent av världens befolkning i utsatta områden. Även om lagstiftningar införs och ett antal åtgärder vidtas för att minimera luftföroreningarna kan det ändå vara svårt att undvika, och därför behövs andra strategier där den enskilde medborgaren kan göra skillnad.
Luftföroreningar påverkar oss med många olika partiklar som vi andas in och som hamnar i blodomloppet. Även om en djupare förståelse för de molekylära mekanismer genom vilka luftföroreningar skadar blodomloppet fortfarande saknas, föreligger det bred enighet om att inflammation och oxidativ stress spelar en roll.
Inflammation är en naturlig process genom vilken immunförsvaret angriper mikrober, gifter och skadliga partiklar. Men den dagliga påverkan av luftföroreningar medför att immunförsvaret ständigt producerar proinflammatoriska cytokiner som IL-6, TNf-α och CRP. Samtidigt produceras det för många fria radikaler, vilket resulterar i oxidativ stress. Det är ett tillstånd som kännetecknas av för många fria radikaler i förhållande till antioxidanter.
När oxidativ stress skapar grogrund för hjärt-kärlsjukdomar beror det på att de fria radikalerna angriper det livsviktiga kolesterolet som bland annat används för uppbyggnad av cellmembran, bildning av steroidhormoner, D-vitamin och Q10. De fria radikalerna gör närmare bestämt att kolesterolet härsknar så att det blir oanvändbart. Det oxiderade kolesterolet äts därför upp av vita blodkroppar, varefter det lagras in i kärlväggen och skapar grogrund för åderförkalkning. De fria radikalerna kan också orsaka skador på epitelcellerna i blodkärlen, däribland deras membran, mitokondrier och DNA. Det är därför lämpligt med nya strategier som motverkar oxidativ stress.

Starkare C-vitamintillskott skyddar cirkulationen på flera parametrar

Åtskilliga studier har redan visat att olika tillskott som fiskolja och E-vitamin har en subklinisk positiv effekt på skador orsakade av luftförorening. Dessa tillskott är antiinflammatoriska samtidigt som de skyddar funktionen hos blodkärlens endotelceller.
Man har tidigare påvisat att C-vitamin som tillskott verkar som en kraftfull antioxidant som dessutom har en snabb effekt på blodlipider, blodtryck och endotelcellernas funktion. Det har också visat sig att C-vitamin kan ha en positiv effekt mot luftföroreningar. Men inte i länder som Kina. Därför ville ett team kinesiska forskare undersöka detta närmare då luftföroreningar har blivit ett särskilt stort problem i Kina.
Studien genomfördes i den stora staden Shijiazhuang och 58 friska unga vuxna deltog. Deltagarna delades in i två grupper som fick antingen 2 000 mg C-vitamin dagligen eller placebo under en vecka. Efter ett uppehåll byttes fick grupperna omvänt C-vitamin eller placebo och ingen visste vilken grupp som fick vad.
Forskarna tog blodprover och mätte 15 olika markörer för att titta närmare på C-vitaminets effekt på hälsan. Det visade sig att tillskott med C-vitamin hade ett betydande samband med lägre nivåer av inflammationsfrämjande markörer som IL-6, TNf-α och CRP. Forskarna fann också att C-vitamin i mindre grad sänkte pulsen och det systoliska blodtrycket. Dessutom höjdes nivån av den kraftfulla selenhaltiga antioxidanten GPX med sju procent.
Studien pekar därför på att tillskott med 2 000 mg C-vitamin dagligen kan skydda unga vuxna mot skador på cirkulationen och andra delar av kroppen orsakade av luftförorening och oxidativ stress. Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecotoxicology and Environmental Safety.
Som framgår fick deltagarna 2 000 mg C-vitamin dagligen för att uppnå den positiva effekten. Denna dos ligger långt över de officiella rekommendationerna för C-vitamin, RI, som i Danmark ligger på 80 mg. Mycket talar för att behovet av C-vitamin mycket väl kan vara större om man exponeras för luftförorening, röker eller på annat sätt utsätts för oxidativ stress.

  • Frukt och grönsaker är vanligtvis bra källor till C-vitamin.
  • Om man vill få i sig 2 000 mg C-vitamin genom kosten måste man exempelvis äta cirka 33 apelsiner. Detta är orealistiskt och bidrar också till ett för högt intag av socker.
  • Vid val av tillskott bör man välja syraneutrala tillskott som är skonsamma för magen.

Referenser

Jingyi ren et al. Vascular benefits of vitamin C supplementation against fine particulate air pollution in healthy adults: A double-blind randomised crossover trial. Ecotoxicology and Evironmental safety. August 2022

Harlan Krumholz. Inflammation: Is it the New Cholesterol? Pharma & Healthcare Medicine. August 2017

Frida - Parametre (fooddata.dk)

  • Skapad