Skip to main content

Tilskud med omega-3 regenererer øjenbeskadigelse ved diabetes type-1

Tilskud med omega-3 regenererer øjenbeskadigelse ved diabetes type-1Med tiden kan diabetes type-1 forvolde skader på øjnene, og hvis de ikke opdages i tide, kan de føre til sløret eller nedsat syn. Ifølge et nyt studie, der er publiceret i Diabetes, kan tilskud med omega-3 fedtsyrer i et halvt års tid regenerere ødelagte hornhindenerver. Forskerne antager derfor, at mere fed fisk i den daglige kost eller tilskud med fiskeolier kan være et lovende supplement til den almindelige behandling.

Diabetes type-1 skyldes, at bugspytkirtlens insulinproducerende celler er ødelagte. Dette medfører, at cellerne ikke kan optage blodsukker, og når det bliver tilstrækkeligt højt, kommer der blodsukker i urinen. Typiske tidlige symptomer er træthed, stor tørst og hyppig vandladning. Diabetes er desuden forbundet med en række alvorlige forværringer, som kommer snigende.
Med tiden får omkring 50 procent komplikationer i form af distal symmetrisk polyneuropati (DSP), der blandt andet kan medføre neuropatiske smerter, dårligt kredsløb og øget dødelighed.
De tidlige stadier af DSP hænger desuden sammen med tab af de små nervefibre i øjets hornhinde, og det antages, at tabet ligger på 0,8 procent om året.
I øjeblikket er den eneste behandling, hvad angår udsættelse af dette tab, en intens kontrol af blodsukkeret ved hjælp af insulin og diæt. En gruppe forskere fra Australien og New Zealand har nu fundet, at tilskud med omega-3 fedtsyrer kan være en lovende supplerende behandling.

Tilskud med EPA og DHA regenererer ødelagte nervefibre i hornhinden

Ifølge EFSA, den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, har omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA blandt andet betydning for udvikling af øjne, nerver og opretholdelse af et normalt syn. Derfor var det relevant at se nærmere på disse omega-3 fedtsyrers betydning for synet hos diabetikere.
Det nye studie involverede 43 patienter med diabetes type-1, som blev delt op i to grupper. Den ene gruppe fik tilskud med omega-3 fedtsyrer, der bestod af 1.080 mg EPA og 720 mg DHA. Den anden gruppe fik tilskud med placebo i form af olivenolie. Begge grupper fik tilskud i 180 dage.
Ved slutningen af studiet viste det sig, at gruppen, der fik omega-3 fedtsyrer i form af EPA og DHA oplevede en signifikant forbedring, hvad angår regeneration af nervefibrene i hornhinden sammenlignet med kontrolgruppen.
Forskerne konstaterede mere konkret, at gruppen, der fik tilskud med EPA og DHA, fik forbedret nervefibrenes længde og nervefibrenes tæthed. Samtidig oplevede gruppen, som fik placebo, at nervefibrenes tilstand blev forværret på selvsamme parametre.
Forskerne fra Australien og New Zealand antager nu, at omega-3 fedtsyrernes effekt skyldes de anti-inflammatoriske egenskaber og andre beskyttende egenskaber.
Ifølge forskerne er studiets resultater i tråd med tidlige studier på dyr og mennesker.
Det nye studie er publiceret i Diabetes.

Tilskud med fiskeolier og rette dosis

Som det fremgår af studiet, fik deltagerne i behandlingsgruppen cirka 1.000 mg EPA og ca. 700 mg DHA. Ved køb at tilskud med fiskeolier kan man blot nærlæse varedeklarationerne, hvoraf det fremgår, hvor meget omega-3 samt EPA og DHA der er i en kapsel.
Fiskeolier baseret på frie fedtsyrer sikrer en god optagelse. Fiskeolier bør desuden overholde myndighedernes krav til peroxidtal og miljøgifte.

Referencer:

Laura E Downie, et al. Investigating the neuroprotective effect of oral omega-3 fatty acid supplementation in type 1 diabetes (Nproofs1): a randomised, placebo-controlled trial. Diabetes 2021

Tingmin Koe. EPA, DHA supplementation promotes corneal nerve regeneration in type 1 diabetes patients – 180-days RCT. www.NUTRAingredients.com 2021

Diabetisk øjensygdom (Retinopati) (netdoktor.dk)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2078

  • Oprettet den .