Skip to main content

Selens potentiale ved kviksølvforgiftning

- og problematikken med kviksølv i fisk

Selens potentiale ved kviksølvforgiftningSelen indgår i en række selenholdige proteiner, som har betydning for energiomsætningen, stofskiftet, immunforsvaret, fertiliteten og som antioxidanter. Selen har desuden en særlig evne til at binde kviksølv og dermed forhindre tungmetallets skadelige virkninger på hjernen, nervesystemet og andre steder. Men så snart selen er bundet til kviksølv, kan det ikke indgå i de livsvigtige selenholdige proteiner. Da vi alle udsættes for kviksølv, mere eller mindre, kan det let resultere i en relativ mangel på selen. Problemet forværres af, at jorden i Europa er fattig på selen, hvilket afspejles i afgrøderne. Man skal samtidig være opmærksom på, at forgiftninger med kviksølv ofte kommer snigende, og at fisk og hvaler højt i fødekæden kan være problematiske grundet større koncentrationer. Ikke desto mindre kan terapeutiske doser med selen forhindre kviksølvs toksiske virkning. Det fremgår blandt andet af en ny oversigtsartikel, som er publiceret i Scientific Research.

Kviksølvs akkumulering i fødekæden

Kviksølv (Hg) danner en række uorganiske og organiske forbindelser, der er toksiske for mennesker. Fossile brændstoffer, forbrændingsanlæg, udvinding af guld og andre menneskelige aktiviteter har øget koncentrationen i jordens atmosfære med 300 procent siden 1800-tallet. Når grundformen oxideres, dannes der vandopløselige uorganiske former, som spredes i miljøet med regnen eller vandrig jord. Derefter kan bakterier methylere disse former, så der dannes methylkviksølv. Det er denne organiske form, som er særlig toksisk, og som akkumulerer op gennem fødekæden.
Opkoncentreringen af kviksølv i fødeemner som fisk kan derfor blive et helbredsproblem for større dyr og mennesker. Man skal også være opmærksom på de andre kilder til det farlige tungmetal.
Kviksølv kan let passere blod-hjerne-barrieren og ophobes i hjernen. Kviksølv kan også ophobes i skjoldbruskkirtlen, leveren, nyrerne og andre væv, som indeholder relativt meget selen. Det skyldes det særlige forhold mellem kviksølv og selen, som vi kommer mere ind på.
Fostre er særligt udsatte, fordi celledelingen er enorm, og fordi selen har afgørende betydning for udviklingen af hjernen og nervesystemet.
Kviksølv er desuden en kilde til frie radikaler. Det er nogle aggressive molekyler, der kan angribe vores celler og forårsage oxidativ stress.

Kilder til kviksølv

 • Fossile brændstoffer og især kul
 • Især rovfisk som tun, helleflynder og haj samt hvaler
 • Forbrændingsanlæg, krematorier og kirkegårde
 • Udvinding af guld
 • Amalgamplomber og spildevand fra tandklinikker
 • Elpærer, termometre og andet måleudstyr
 • Pesticider og andre sprøjtemidler
 • Visse vacciner (thimerosal)

Kviksølvforgiftning kommer ofte snigende

Akut kviksølvforgiftning giver mavesmerter, ledsaget af blodige opkastninger, diarre, kredsløbschok og nedsat nyrefunktion. Meget tyder dog på, at kronisk kviksølvforgiftning er et større helbredsproblem grundet en længere påvirkning fra amalgamplomber, fisk med videre. Der er samtidig fare for, at en eventuel diagnose ikke forbindes med selve årsagen.
Udsættelse for kviksølv, og især ved mangel på tilstrækkelig selen, kan medføre en lang række symptomer, som fremgår af følgende. Ikke desto mindre er det meget sjældent, at folk undersøges for kronisk kviksølvforgiftning.

Typiske symptomer på kviksølvforgiftning (hvor andet er udelukket)

 • Hyppige infektioner og inflammationer
 • Stofskiftesygdomme
 • Abnorm træthed
 • Depressioner, angst og psykoser
 • Hovedpine
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Nedsat bevægelseskoordinering
 • Prikkende fornemmelse i læber og ekstremiteter
 • Vanskeligheder ved at udtale ord
 • Nedsat syn og døvhed
 • Muskel- og ledsmerter
 • Metalsmag i munden og tandkødsbetændelse
 • Lavere IQ (Især hvis moderen er forgiftet under graviditeten)
 • Død i tilfælde af dødelige doser

Det har desuden vist sig, at kviksølv har indflydelse på udvikling af andre sygdomme som sklerose, fibromyalgi, hjertekarsygdomme, demens, Alzheimers, autisme, underlivslidelser, brystkræft og reumatiske sygdomme.

Selen

Selen er et livsvigtigt sporstof, og det indgår i omkring 25 selenholdige proteiner, der har betydning for energiomsætningen, immunforsvaret, stofskiftet og fertiliteten. Selen indgår desuden i nogle kraftige antioxidanter, GPX´er, der beskytter cellerne mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler. En række studier viser, at selenmangel blandt andet øger risikoen for infektioner, stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme, fertilitetsproblemer og kræft.
Jorden i Europa er generelt fattig på selen, og det antages, at omkring 20 procent af den danske befolkning indtager mindre selen end referenceindtaget, RI, som er sat til 55 mikrogram. Meget tyder desuden på, at RI er sat for lavt. Det gælder ikke mindst, hvis vi er mere eller mindre forgiftet med kviksølv.

Interaktioner mellem kviksølv og selen

De toksiske skader fra kviksølv kommer primært, fordi kviksølv bryder ind i selenstofskiftet.
Det viser sig nemlig, at den kemiske lighed mellem kviksølv, selen og svovl kan medføre alvorlige skader på celleplan. Det skyldes, at nogle svovlholdige molekyler (thioler) har evnen til at transportere kviksølv ind i cellerne. Her kan kviksølv så forstyrre eller afbryde mange af de selenholdige proteiners livsvigtige funktioner, som fremgår af oversigten sidst i artiklen. Ja kviksølv kan nærmest sammenlignes med en gøgeunge, der tager selens plads i cellerne.
Kroppens selenreserver er altså som et biokemisk mål for kviksølv. I denne forbindelse antages det, at kviksølv har en affinitet til selen, som er en million gange højere end kviksølvs affinitet til svovl.
Flere forskere antager derfor, at symptomer på kviksølvforgiftning egentlig er et resultat af, at kroppens udsatte celler og væv mangler selen til en række enzymprocesser og som beskyttende antioxidant.
På den anden side kan selen bindes til kviksølv ved at danne kviksølvselenid, som ophæver kviksølvs skadelige virkning. Selen har altså en enestående evne til at binde kviksølv, men når det først er bundet til kviksølv, kan det ikke længere indgå i de mange selenholdige proteiner, der har betydning for cellernes enzymfunktioner, stofskifte og beskyttelse mod oxidativ stress.
Det betyder med andre ord, at kviksølvforgiftning øger behovet for selen.

Problematikken med kviksølv i skaldyr, fisk og hvaler

Fisk og skaldyr indeholder proteiner, selen, zink, omega-3 og andre gode næringsstoffer.
Men som nævnt akkumuler kviksølv op igennem fødekæden. Derfor er det mere sikkert at spise skaldyr og fisk som rødspætte, rødtunge, skrubbe, torsk, sej, sild, ansjoser og laks, som er længere nede i fødekæden, og hvor der som regel er et gunstigt forhold mellem selen og kviksølv til fordel for selen. Det viser sig desuden, at små tunfisk indeholder langt mindre kviksølv end store tunfisk.
De fleste maritime fødeemner indeholder altså mere selen end kviksølv – bortset fra hvaler, tarpon, marlin og nogle hajer. For eksempel har et studie på grindehvaler, som man spiser en del af på Færøerne, vist en negativ effekt, da de ophober flere hundrede procent mere kviksølv.
Meget afhænger altså af forholdet mellem selen og kviksølv i fisk og andre maritime fødeemner.
Men ifølge den nye oversigtsartikel er det ikke hele historien. For et forhold på 1:1 med lige dele kviksølv og selen kan godt være toksisk, fordi selen ikke nødvendigvis interagerer med kviksølv i fisken eller fiskespiseren, så kviksølv uskadeliggøres.
Ikke desto mindre antages det, at selenindholdet i de fleste fisk er højt nok til, at det er sikkert at spise fisken. Man skal dog være opmærksom på, at fisk, der ligger højt i fødekæden også akkumulerer andre miljøgifte. Og desværre indeholder mange muslinger og fisk fra Østersøen i dag så meget kviksølv, at det overskrider miljøkravene fra EU.
Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn under 14 år samt kvinder, der forsøger at blive gravide, som er gravide eller ammer, slet ikke spiser friske udskæringer af de store rovfisk som tun og andre rovfisk, og de bør holde sig helt fra dåsetun med hvid tun og albacoretun. Børn under tre år bør overhovedet ikke spise tun, da deres hjerne stadig er under en stor udvikling. De nye kostråd er blandt andet baseret på forskning der viser, at hvert fjerde barn risikerer skader på hjernen på grund af ophobet kviksølv.

 • Ifølge en tidligere EU rapport koster kviksølvforgiftninger det danske samfund 750 millioner kroner årligt - alene som følge af de omkostninger, der er forbundet med nedsat IQ.
 • Det er dog kun toppen af isbjerget, da forgiftninger med kviksølv kan give mange symptomer og sygdomme
 • Derfor bør vi så vidt muligt begrænse påvirkningerne fra kviksølv. Og samtidig få nok selen, som beskytter mod det farlige tungmetal.
 • Ifølge professor Nicholas V.C. Ralston og Dr. Laura J. Raymond er kroppens selenreserver afgørende for kviksølvs toksicitet, og denne rolle har generelt været undervurderet i mange undersøgelser.

 Afgiftning af kviksølv og kompensation for dalende selenindtag

Selentilskud kan øge afgiftningen af kviksølv og kompensere for det lave selenindtag. Tilskud baseret på selengær, der indeholder mange selenforbindelser, giver den største lighed med selenvariationen i selenrig kost.
I Danmark er der kun et enkelt godkendt selenlægemiddel (med selengær) til forebyggelse og behandling af selenmangel, hvor man må anbefale 100-200 mikrogram. Det svarer til 1-2 tabletter.
Det regnes normalt for sikkert at indtage op til 300 mikrogram selen om dagen. Højere doser i forbindelse med afgiftning for kviksølv bør kun indtages i samråd med en læge.

Vigtige selenholdige forbindelser
Selenholdig forbindelse Funktion
Deiodinase type 1-3 Stofskiftehormoner.
GPX 1-6 (Glutathione Peroxidase) Kraftige antioxidanter
Selenoprotein S Regulering af cytokiner og inflammationsrespons i celler
Selenoprotein P Antioxidant og transport af selen i kroppen
Selenoprotein R og N1 Antioxidanter med flere andre funktioner
Selenoprotein M Store mængder i hjernen. Funktion ikke helt afklaret
Selenoprotein T Indgår i celleopbygning og proteiner
TXNRD 1-3 Antioxidanter, mitokondrier, energiomsætning, stofskifte
MSRB1 Reparerer oxidative skader
Selv ved mindre selenmangler kan samtlige selenafhængige proteiner ikke fungere optimalt.

Referencer:

Michael Gochfeld, Joanna Burger. Mercury interactions with selenium and sulfur and the relevance of SE: HG molar ratio to fish consumption advice. Environ Sci Pollut res Int. 2021

Rosewell Timmerman, Stanley Omaye. Selenium´s Utility in Mercury Toxicity: A Mini-Review. Scientific Research. 2021

Nicholas V.C. Ralston, Laura J. Raymond. Mercury´s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. 2018

Aparna P. Shreenath; Jennifer Dooley. Selenium, Deficiency. NCBI October 27, 2018

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

Malene Outzen et al. Selenium status and risk of prostate cancer in a Danish population. British Journal of Nutrition 2016

New Links between selenium and cancer prevention. HRB. December 2017

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.

Craig Weatherby. Mercury-Fighting Mineral in Fish Overlooked in Heated Debate. Vital Choice Wild Seafood and Organics 2006

DR-dokumentar: De ufødte børn 03-11-2014

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/kviksoelv-ekspert-bifalder-nye-kostraad-til-boern-og-gravide

Kviksølvforgiftning - Wikipedia, den frie encyklopædi

 • Oprettet den .