Skip to main content

Fiskeolie mindsker inflammation og ængstelse

Fiskeolie mindsker inflammation og ængstelseForskere fra Ohio State University har i en undersøgelse vist, at en gruppe raske, unge studerende der tog tilskud af fiskeolie opnåede en markant nedsættelse af inflammation og mere overraskende:
Af ængstelse. Derudover forekommer det sandsynligt, at ældre og syge vil få endnu større gavn af fiskeolie-tilskud.

I undersøgelsen, der var et kontrolleret lodtrækningsforsøg af 12 ugers varighed, deltog en gruppe på 68 frivillige 1. og 2. års medicinstuderende af begge køn i alderen fra 21 – 29 år. Alle deltagerne blev interviewet seks gange i løbet af undersøgelsen, og der blev taget blodprøver samt udført en række psykologiske tests for at måle de studerendes niveau af stress, angst og depression. Derudover skulle de studerende udfylde spørgeskemaer om deres kostvaner i de foregående uger.

Høj dosis fiskeolie

Halvdelen af de studerende fik omega-3 kosttilskud, mens den anden halvdel fik placebo. Den aktive behandling bestod af ca. 2,5 g omega-3 fedtsyrer (2085 mg EPA og 348 mg DHA). Forholdet mellem EPA og DHA på 7:1 blev valgt fordi EPA tidligere har vist en relativt stærkere antiinflammatorisk og antidepressiv virkning end DHA.

Placebo-præparatet bestod af en blanding af palme-, oliven-, soja-  og canolaolie samt kakaosmør tilsat en smule fiskearoma. Placebo-blandingens sammensætning af henholdsvis mættede, enkeltumætttede og flerumættede fedtsyrer (37:42:21), svarer tilnærmelsesvis til forholdet af fedtsyrer som indtages af voksne i USA.

Sammenlignet med kontrolgruppen opnåede fiskeoliegruppen en 14% nedsættelse af det inflammationsfremmende signalstof interleukin 6 (IL-6). Derudover fandt forskerne en 20% nedsættelse af ængstelse. I denne undersøgelse fandt forskerne dog ingen signifikant forskel mellem de to grupper i graden af depression. Gruppen  der fik fiskeolie opnåede dog en stigning i blodet på 122% af omega-3 ved undersøgelsens afslutning.

Bekymringer fremmer inflammation

Både depression og ængstelse har vist at kunne øge kroppens produktion af inflammationsfremmende cytokiner, og det samme kan stressfyldte oplevelser. Fedtvæv i abdomen kan udskille op til tre gange mere IL-6 end fedtvæv i underhuden. Omega-3 fedtsyrenes humørforbedrende egenskaber kan vise sig at være knyttet til dets evne til at dæmpe inflammation.

Tidligere undersøgelser med de langkædede omega-3 fedtsyrer har vist blandede resultater, hvor de mest markante virkninger er set hos grupper af ældre, diabetikere og personer med høje værdier af fedt i blodet. I alle disse grupper finder man en relativ høj grad af inflammation i kroppen.

Tilskud relevant

Det anvendte mængde af fiskeolie var sandsynligvis fire til fem gange højere end den mængde fiskeolie som de fleste får fra deres daglige kost. Det gør kosttilskud relevant for de, der har behov for at sænke en høj grad af inflammation i kroppen. Inflammation er et meget markant forstadie  til  mange sygdomme, til invaliditet og død.

Ref.

Kiecolt-Glaser JK, et al. Omega-3 supplementation lowers inflammation and anxiety in medical students: A randomized controlled trial. Brain, Behavior, and Immunity. Brain Behav Immun. 2011;25(8):1725-34.

Om inflammation

Inflammation er kroppens reaktion på vævsskade og stress. Vævsskader kan skyldes en infektion (bakterier eller virus) eller et åbent sår som får immunforsvaret til at udsende signalstoffer og hvide blodlegemer. Dette kaldes også for betændelse. Inflammation kan også opstå ved skader, uden at der er infektion til stede. Slag og forbrændinger er eksempler på dette, men også  almindelige overbelastningsskader som en tennisalbue eller musearm er eksempler på inflammation.

En huskeremse som kan spores helt tilbage til det 1- århundrede AD. opregner de fire klassiske tegn på inflammation som er: Varme, rødme, hævelse og smerte. Senere er der kommet et femte punkt til, som er funktionsnedsættelse. På latin lyder huskeremsen således: Calor, rubor, tumor, dolor et functio lesa.


 

  • Oprettet den .