Skip to main content

Selen skyddar mot hälsofarliga miljögifter

Selen skyddar mot hälsofarliga miljögifterVi utsätts alla för tungmetaller och andra miljögifter genom vattnet, luften, kosten, kosmetika, tobaksrök, läkemedel och andra källor. De olika miljögifterna ökar risken för dåligt välbefinnande, cancer, neurologiska sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, autoimmuna sjukdomar och andra allvarliga sjukdomar. Dessutom kan kombinationen av flera miljögifter orsaka farliga cocktaileffekter som vi vet för lite om. Det tyder dock på att en kost berikad med selen har en skyddande effekt. Detta framgår av en spansk studie på möss publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science of The Total Environment.

Den nya studien utfördes vid Córdobas universitet i Spanien. Inledningsvis tittade forskarna närmare på hur miljögifter som kvicksilver, kadmium, arsenik samt utbredda smärtstillande läkemedel och antibiotika (diklofenak, flumekin) påverkar leverfunktionen hos möss. Alla dessa tungmetaller och giftämnen har stor spridning i miljön, och eftersom de ansamlas i näringskedjan är vi människor särskilt utsatta för de toxiska effekterna.
De olika miljögifterna har också det gemensamma att de kan orsaka oxidativ stress i kroppen. Det är ett tillstånd där det finns för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter. Tillståndet medför därför att de fria radikalerna angriper friska celler och vävnader via kedjereaktioner, vilket ökar risken för nedsatt IQ, nedsatt motståndskraft, kronisk trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, cancer, leukemi, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, ämnesomsättningssjukdomar, autoimmuna sjukdomar och andra allvarliga tillstånd.
I studien på möss fann forskarna mer konkret att kombinationen av de fem miljögifterna i fråga gav en särskilt farlig cocktaileffekt, som inte bara orsakade mycket högre nivåer av oxidativ stress, utan också påverkade 275 proteiner som är relaterade till leverfunktionen. Dessutom fann forskarna att mössen fick störningar i fett- och kolhydratomsättningen samt en ökad mängd proteiner som relaterar till stressrespons och inflammatoriska processer. Det är också ett faktum att oxidativ stress och kroniska inflammationer hänger samman och är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar.
Förekomsten av oxidativ stress och de andra metaboliska störningarna var alltså mycket större när mössen exponerades för cocktailen av miljögifter än när de exponerades för enskilda tungmetaller eller läkemedelstyper.
Det betyder samtidigt att vi alla är mycket mer sårbara när vi i verkligheten utsätts för en cocktail av många fler miljögifter.

Selentillskott som ett nytt hopp

I den nya studien på möss ville forskarna därför titta närmare på hur ett tillskott med selen till en tredjedel av mössen skulle kunna motverka den oxidativa skada som miljögifterna i fråga orsakar. Detta beror för det första på att selen ingår i några mycket kraftfulla antioxidanter (GPx), som neutraliserar fria radikaler och motverkar kronisk inflammationer. För det andra ingår selen i en rad andra seleninnehållande proteiner som har betydelse för cellernas energiomsättning, immunförsvar, ämnesomsättning, cancerförebyggande och så vidare.
Studien visade följaktligen att de möss som fick tillskott med selen i kosten drabbades av betydligt färre patologiska förändringar i leverfunktionen jämfört med de möss som inte fick selentillskott. Forskarna antar därför att selen som kosttillskott kan minska oxidativ stress och de leverskador som orsakas av diverse miljögifter.
Tidigare studier tyder dessutom på att selen kan binda till kvicksilver och bilda föreningen kvicksilverselenid, som kan utsöndras av kroppen. Selen kan alltså upphäva kvicksilvrets skadliga effekter på flera fronter.

Hur får vi tillräckligt med selen?

Selen finns i fisk, inälvsmat, kött och ägg samt korn, paranötter och andra grödor. Men Jorden i Europa är fattig på selen, och detta avspeglas i hela näringskedjan. Därför kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med selen genom en normal hälsosam kost. Enligt den nya och tidigare studier tyder det också på att olika miljöförgiftningar ökar behovet av selen – både som antioxidant och för att det ska finns tillräckligt med selen för de många andra metaboliska funktionerna.
I detta sammanhang används selenoprotein P som markör för blodets selenstatus, och man behöver cirka 100 mikrogram selen per dag för att mätta selenoprotein P. I samband med avgiftning av tungmetaller och andra miljögifter behövs det oftare mer, och enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, ligger den övre säkra gränsen på 300 mikrogram per dag.

Referenser:

Paula V. Huertos-Abril et al. Proteomic analysis of the hepatic response to a pollutant mixture in mice. The Protective action of selenium. Science of The Total Environment. 2023

Jing Huang et al. Selenium Status and Its Antioxidant Role in metabolic Diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022

Michael Gochfeld, Joanna Burger. Mercury interactions with selenium and sulfur and the relevance of SE: HG molar ratio to fish consumption advice. Environ Sci Pollut res Int. 2021

Rosewell Timmerman, Stanley Omaye. Selenium´s Utility in Mercury Toxicity: A Mini Literature Review. Scientific Research. 2021


  • Skapad