Skip to main content

K2-vitamin minskar hjärt-kärlsjukdomar

- även hos rökare

K2-vitamin minskar hjärt-kärlsjukdomar Det har länge varit känt att K2-vitamin är viktigt för kretsloppet och skeletthälsan. Enligt en ny studie tyder det på att K2-vitamin också kan minska risken för att rökare och nikotinanvändare får hjärt-kärlsjukdomar. Detta beror på att K2-vitamin motverkar oxidativ stress och åderförkalkning. Forskarna kommer därför in på vikten av K2-vitamin för folkhälsan, vilket också omfattar ohälsosamma befolkningsgrupper som rökare.

Åderförkalkning är den vanligaste dödsorsaken på världsplan, och rökning kan mer än fördubbla risken för förtida död på grund av blodproppar i hjärtat.
Det norska företaget NattoPharmas forskningspartners från Nederländerna och Tyskland har nu publicerat en studie i vilken de använde en särskild skanning (µCT) för att undersöka graden av åderförkalkning hos rökare och icke-rökare, och huruvida tillskott med K2-vitamin är en potential terapi.
Det visade sig att rökare hade mer åderförkalkning i halspulsådern, vilket bekräftar att de generellt sett lider mer av åderförkalkning. Forskarna fann mer exakt att mikroförkalkningar var 17 gånger högre hos rökare jämfört med icke-rökare av flera orsaker.

Nikotin och rökning skadar cirkulationen på flera fronter

Forskarna fann att nikotin ökade olika genaktiviteter (Runx2, Osx, BSP och OPN) och sekretion från extracellulära vesiklar (EV). Nikotin initierar följaktligen en rad kedjereaktioner som banar väg för oxidativ stress, där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Detta gör att de fria radikalerna kan angripa kolesterolet, så att det lagras in i kärlväggarna tillsammans med kalcium. Det visar sig följaktligen att nikotin främjar åderförkalkning via flera mekanismer.
Forskarna påpekar dessutom att många använder nikotin i e-cigaretter. Det betyder att det inte räcker med att fimpa cigaretterna om man vill förbättra sin kardiovaskulära hälsa. All rök medför kaskader av fria radikaler, vilket ytterligare ökar effekten.

K2-vitamin hämmar förkalkning hos rökare

Enligt dr Hogne Vik, som står bakom den nya studien, har de vid Maastricht University i Nederländerna arbetat i nästan 20 år på att avslöja K2-vitaminets effekt på hälsan. Det är allmänt känt att K2-vitamin har betydelse för bildandet av proteiner, som säkerställer att kalcium avlägsnas från blodomloppet och lagras i benvävnaden. På detta sätt motverkar K2-vitamin åderförkalkning och benskörhet. Det är mindre känt att K2-vitamin också har betydelse som antioxidant och vid antiinflammatoriska processer.
Enligt den nya studien kan K2-vitamin ha en enorm terapeutisk effekt på kretsloppet – inte bara hos den friska befolkningen, utan även hos ohälsosamma befolkningsgrupper som nikotinberoende.

Källor till K2-vitamin

  • Bildas utifrån K1-vitamin i en välfungerande tarmflora.
  • Det finns dessutom ganska stora mängder i surkål och natto, där vitaminet bildas av bakterier under fermentering.
  • Andra källor är lever, äggula, feta mejeriprodukter och tillskott.

Hur mycket K2-vitamin behöver vi?

Vi har behov av minst 45 mikrogram om dagen för att motverka hjärt-kärlsjukdomar, vilket också framgår av en studie från Rotterdam som avslöjade att personer som intog 45 mikrogram K2-vitamin dagligen levde i genomsnitt sju år längre än de som bara intog 12 mikrogram om dagen. Även om det optimala dagliga intaget fortfarande behöver klargöras, tyder andra studier på att vi med fördel kan inta mycket högre doser som 90–180 mikrogram, och att det inte medför några biverkningar.
Eftersom K2-vitamin är fettlösligt bör tillskott alltid tas tillsammans med en fettrik måltid för att säkerställa ett bra upptag.

Förr i tiden fick vi mer K2-vitamin genom kosten

Detta beror på att det var mer vanligt att förlänga hållbarheten hos många livsmedel genom fermentering. Idag är det vanligare med pastörisering, konserveringsmedel samt kyl och frys.

Referenser:

Nikki Hancocks. Study: Vit K2 could reduce heart health risk in nicotine users. NUTRAingredients.com 28 juli 2021

Petsophonsakul P, Borgmaier M, et al. Nicotine promotes vascular calcification via intracellular CA2+mediated, NOX5-induces oxidative stress and extracellular vesicle release in vascular smooth muscle cells. Cardiovascular Research 2021

S. Thamratnopkoon et al. Correlation of Plasma Desphosporylated Uncarboxylated Matrix Gla Protein with Vascular Calcification and Stiffness in Chronic Kidney Disease. Nephron. 2017 Published online.

Rygning og koronar hjertesygdom - Patienthåndbogen på sundhed.dk

  • Skapad