Skip to main content

Mangel på D-vitamin hos ældre øger risiko for hospitalsindlæggelse

- og længere ophold

Mangel på D-vitamin hos ældre øger risiko for hospitalsindlæggelseD-vitaminets rolle for det gode helbred er veldokumenteret. Men mangel på D-vitamin er særlig udbredt blandt ældre, og det øger risikoen for knoglebrud, blodforgiftning, forværring af kroniske sygdomme og andre alvorlige komplikationer, som fører til hospitalsindlæggelse. Der er også risiko for at indlæggelserne varer længere. Det fremgår af et nyt irsk studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nutrients. Forskerne anbefaler derfor tilskud med D-vitamin til de ældre, så koncentrationen i blodet bliver høj nok. Ifølge andre studier kan dette også beskytte mod COVID-19, da lave niveauer i blodet ligeledes hænger sammen med en øget risiko for at blive indlagt på hospital.

D-vitamin har betydning for calciumoptagelse, knogler, muskler, immunforsvar, kredsløb, hjernen, kognitive evner, blodsukker og kræftforebyggelse. D-vitamin modvirker også kroniske inflammationer, som er den røde tråd i de fleste kroniske sygdomme, samt hyper-inflammation, som kan være livstruende i forbindelse med infektioner. Studier har vist en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og øget risiko for en række sygdomme og tilstande som ofte fører til hospitalsindlæggelse. Herunder:

Knoglebrud og hoftebrud

Dette kan skyldes svage muskler og knogleskørhed. Tidligere dansk forskning fra Hvidovre Hospital viser for eksempel, at tilstrækkelig med D-vitamin i blodet reducerer risikoen for at dø som følge af de alvorlige komplikationer efter et hoftebrud.

Infektioner og kroniske lungesygdomme

D-vitamin har betydning for store dele af immunforsvaret, og at det ikke overreagerer med uhensigtsmæssig cytokinstorm og hyper-inflammation. Mangel på D-vitamin øger risikoen for virusinfektioner i luftvejene samt hospitalsindlæggelse som følge af COVID-19 infektion. Mangler øger også risikoen for astma samt bakteriel lungebetændelse.

Blodforgiftning/sepsis

Det er en livstruende tilstand, som skyldes, at immunforsvaret reagerer for voldsomt på en infektion i blodbanen med cytokinstorm og hyperinflammation. Mangel på D-vitamin øger risikoen for at udvikle sepsis. I Danmark udgør dødsfald på grund af sepsis 15 procent af alle dødsfald, men sygdommens udbredelse og farlighed er ret ukendt.

Hjerte-karsygdomme

Flere studier har vist, at mangel på D-vitamin hænger sammen med øget risiko for hjerte-karsygdomme, inklusive forhøjet blodtryk, hjertesvigt og iskæmisk hjertesygdom, hvor hjertets kranspulsåre er forkalket.

Kognitivt forfald samt risiko for demens og Alzheimers

Mangel på D-vitamin har været sat i forbindelse med demens, Alzheimers og et generelt fald i kognitive evner, som omfatter iagttagelse, orienteringsevne, indlæring, tænkning, sprog og problemløsning.

Kræft

D-vitamin beskytter mod flere kræftformer. Svær mangel på D-vitamin medvirker til, at kritisk syge kræftpatienter bliver indlagt på intensiv og dør inden for et år. Derfor kan kræftpatienter, som er færdig med intensivbehandling, også drage fordel af at tage tilskud med D-vitamin.

Direkte sammenhæng mellem D-vitaminmangel og hospitalsindlæggelse

Som baggrund for at udføre det nye irske studie henviser forskerne til en række tidligere studier, hvor mangel på D-vitamin øger risikoen for en række sygdomme, der ofte kræver hospitalsindlæggelse.
Formålet med det nye studie var derfor at evaluere forholdet mellem blodets niveau af D-vitamin i forbindelse med hospitalsindlæggelser og varigheden hos ældre irske borgere, der normalt boede hjemme.
Dette er ifølge forskerne det første studie, der har undersøgt forholdet mellem mangel på D-vitamin og hospitalsindlæggelse i forbindelse med en række specifikke sygdomme i en stor ældre befolkningsgruppe.
Forskerne analyserede 3.093 ældre deltagere i alderen 60 år og opefter, som blev rekrutteret fra et større studie, TUDA, (Trinity-Ulster, Department of Agriculture) via St. James´ Hospital, Dublin. Studiet blev designet til at indgå i en database med tre befolkningsstudier, der omfatter kognitive evner, knoglesundhed og forhøjet blodtryk. I løbet af studiet blev 1.577 (50,9 %) af deltagerne indlagt på hospital.
De indberettede resultater afslørede en direkte sammenhæng mellem mangel på D-vitamin, hospitalsindlæggelse og indlæggelsens varighed. Patienter med en koncentration af D-vitamin i blodet, som lå under 50 nmol/L, havde en større tendens til at blive indlagt på hospital og være der i længere tid. Dette gjorde sig også gældende, når man tog højde for en række forstyrrende faktorer.
Ifølge forskerne er mangel på D-vitamin således en uafhængig faktor, der øger risikoen for at blive indlagt på hospital, og at opholdet trækker længere ud. Derfor er der behov for, at ældre, som mangler D-vitamin, får optimeret deres niveau, så det ligger over 50 nmol/L.
Da D-vitamin har så omfattende betydning for det generelle helbred, som inkluderer meget mere end knoglesundhed, er der ifølge forskerne brug for mere forskning med hensyn til, at ældre får de rette tilskud med D-vitamin.

  • Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxyvitamin D3.
  • I Danmark ligger den nedre grænseværdi i blodet på 50 ng/ml.
  • Mange førende forskere mener, at man skal helt op på 60-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

 Tilskud med D-vitamin

Det reelle behov for D-vitamin ligger ofte meget højere end de officielle anbefalinger, hvis blodets niveau skal optimeres. Dette afhænger af mange faktorer som kostvaner, gener, solpåvirkning, alder, hudtype, BMI, kolesterolsænkende medicin og kroniske sygdomme som kræft og diabetes.
På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram,
EU´s Scientific Committee on Food har fastsat en øvre sikker grænse for dagligt indtag af D-vitamin, som 100 mikrogram for voksne.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Referencer:

Avril Beirne et al. Vitamin D and Hospital Admission in Older adults: A prospective Association. Nutrients. 2021

Nikki Hancocks. Vitamin D deficiency increases hospitalization risk in older population. Nutraingredients.com 2021

Niamh Aspell et al. Vitamin D deficiency is Associated With Impaired Muscle Strength and Physical Performance in Community-Dwelling Older Adults: Findings From The English Longitudinal Study of Ageing. Clinical Interventions in Aging. 2019

https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder-fra-hvidovre-hospital/Sider/Svaret-ligger-i-blodet.aspx

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016

Yunus Colak, Børge G Nordestgaard, Shoaib Afzal. Low vitamin D and risk of bacterial pneumonias: Mendelian randomisation studies in two population-based cohorts. BMJ 2020 Oct 27

Liji Thomas. Vitamin D deficiency associated with higher risk of COVID-19 hospitalization. News Medical Life Sciences. Jan 21, 2021

Majid Shojaei et al. The Correlation between Serum Level of Vitamin D Outcome of Sepsis Patients; a Cross-sectional Study. Archives of Academic Emergency Medicine 2019

Palle Toft og Thomas Strøm. Sepsis, den tredjehyppigste dødsårsag, registreres ikke i Danmark. Ugeskrift for Læger 2018

Nina Buchtele et al. Prevalence and Impact of Vitamin D Deficiency in Critically Ill Cancer Patients Admitted to the Intensive Care Unit. Nutrients 2021

Carsten Carlberg, Alberto Munoz. An update on vitamin D signaling and cancer. Seminars in Cancer Biology. 2020

  • Oprettet den .