Skip to main content

Høje niveauer af D-vitamin kan beskytte hele 67 procent mod kræft

Høje niveauer af D-vitamin kan beskytte hele 67 procent mod kræftDer har i årtier været fokus på D-vitaminets kræftforebyggende virkning, og ifølge et nyt studie gælder det især kvinder over 55 år. Det kan til dels skyldes, at kræft er flere år om at udvikle sig, og at vi med årene har vanskeligere ved at udnytte D-vitaminet.

Stadig flere mennesker rammes af kræft og dør af kræft, og det er en skræmmende udvikling. Men ifølge det nye studie fra UC San Diego School of Medicine tyder meget på, at D-vitaminet især kan gøre en forskel for midaldrende og ældre kvinder. De kan nemlig reducere deres risiko for at få kræft med hele 67 procent, hvis deres blodkoncentrationer af D-vitamin er 40 ng/ml og derover, i forhold til kvinder med blodkoncentrationer af D-vitamin på 20 ng/ml og derunder.

Dannelsen kræver for det første, at solen står højt

Solen er den vigtigste kilde til D-vitaminet. Men på vore breddegrader kan vi kun danne vitaminet i sommerhalvåret, når solen står højt nok på himlen. Det er da også kendt, at befolkninger, som bor højt mod nord, lettere kommer til at mangle D-vitamin, og især om vinteren.
Allerede for 35 år siden påpegede professor Cedric Garland, Moores Cancer Center, og hans bror Frank Garland, at der var en forbindelse mellem mindre sollys og en øget forekomst af dødsfald forårsaget af tyktarmskræft, og de satte det yderligere i forbindelse med mangel på D-vitamin. Senere udførte Garland brødrene studier, som linkede D-vitaminmanglen til andre kræfttyper som brystkræft og prostatakræft.

Med alderen forringes evnen til at aktivere D-vitaminet

Ved hjælp af sollyset danner vi et forstadie til D-vitamin ud fra et kolesterol i huden. Men derefter afhænger evnen til at udnytte vitaminet af flere faktorer. For D-vitaminet skal først omdannes i leveren til 25-hydroxyvitamin D3 og derefter til en aktiv form i nyrerne. Det betyder samtidig, at nedsatte lever- og nyrefunktioner kan nedsætte udnyttelsen af D-vitamin. Det viser sig også, at man med alderen bliver dårligere til at udnytte vitaminet. Så selvom man for så vidt får nok sol, kan man sagtens komme i underskud af aktivt D-vitamin.

Meget mindre kræft blandt kvinder med højere niveauer ad D-vitamin

D-vitaminets kræftbeskyttende effekt har som beskrevet været kendt i årtier, og i det nye studie ville Cedric Garland og hans forskerteam nærmere undersøge, hvor meget D-vitamin vi har brug for i forbindelse med kræftforebyggelsen. Forskerne begyndte derfor at granske to ældre separate kohortstudier. Det første studie inkluderede 1.169 kvinder over 55 år, og det andet studie inkluderede 1.135 kvinder i samme aldersklasse. Ved at analysere data fra de to studier med hensyn til D-vitamin i en periode på knap 4 år, opdagede forskerne hurtigt, at der var en meget lavere forekomst af kræft blandt kvinder med højere niveauer af D-vitamin i blodet. Efter at have justeret for andre faktorer som rygning og alder, fandt forskerne, at kvinder med niveauer, som lå på 40 ng/ml og derover havde hele 67 procent lavere risiko for at udvikle kræft sammenlignet med kvinder, hvis niveauer lå på 20 ng/ml og derunder.

Forebyggelse vigtigere end tidlig diagnose og behandling

Da studiet kun omfatter ældre kvinder, kan resultaterne ikke bare overføres til andre befolkningsgrupper. Ikke desto har Garland og hans forskerteam til hensigt at udføre flere forsøg, for at afdække mere af D-vitaminets kræftforebyggende potentiale.
Ifølge forskerne er det endnu vigtigere at forebygge kræft og knække den verdensomspændende stigende kurve, i stedet for ensidige tidlige diagnoser og dyre behandlinger. Og i henhold til deres nye studie kan D-vitaminet været et afgørende forebyggende værktøj, som kan redde millioner af menneskeliv på verdensplan og spare dem for opslidende og ofte håbløse behandlinger.

Vidste du at antallet af europæere, som dør af kræft, svarer til, at der dagligt styrter 4 jumbo-jetfly til jorden?

Hvorfor mangler vi D-vitamin?

D-vitaminmangel er blevet mere udbredt gennem de sidste årtier på grund af flere indendørs timer, solforskrækkelse, fedtforskrækkelse, faktorcremer og længere tids brug af kolesterolsænkende medicin. Desuden har overvægtige samt ældre og folk, der er mørke i huden, vanskeligere ved at danne D-vitamin og udnytte den aktive form.

Nye grænseværdier kræver tilskud i vinterhalvåret

Når man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxyvitamin D3 er de officielle grænseværdier 50 ng/ml, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse. Da vi ikke kan danne D-vitamin på vore breddegrader om vinteren, og kosten kun bidrager med minimale mængder, tilrådes stærke tilskud i vinterhalvåret, for at opnå de optimale doser i blodet.

D-vitamin, tilskud og optagelse

Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Langsigtet forebyggelse

Da kræft som regel er flere år om at udvikle sig, kan det svare sig at få nok D-vitamin gennem hele livet som en del af den langsigtede forebyggelse.

Referencer:

Susan Scutti: High Blood Levels Of Vitamin D Help Protect Women Over 50 From Cancer: Study
http://www.medicaldaily.com/blood-levels-women-over-50-vitamin-d-sunshine-386714

Sharon L. McDonnel, Cedric F Garland et al: Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study
Plos One: 2016
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0152441

Biokemisk Forening: D-vitaminbehov og mangel i Danmark 2009
http://www.biokemi.org/biozoom/issues/526/articles/2406


  • Oprettet den .