Skip to main content

Hjertesvigt, atrieflimmer og komplikationer ved diabetes 2 hænger sammen med magnesiummangel

Hjertesvigt, atrieflimmer og komplikationer ved diabetes 2 hænger sammen med magnesiummangelKronisk hjertesvigt er et klinisk syndrom, hvor hjertets pumpeevne er nedsat, og tilstanden er ofte livstruende. I et nyt studie, som er publiceret i Journal of The American Heart Association, kommer forskerne nærmere ind på, hvordan tilskud med magnesium kan forbedre hjertets pumpeevne og derved være et nyt potentiale i behandling af hjertesvigt. Studiet er i tråd med et andet nyt studie publiceret i Diabetes Care, som omhandler, hvordan mangel på magnesium hænger sammen med hjertesvigt, atrieflimmer og andre komplikationer ved diabetes 2.

Kronisk hjertesvigt rammer millioner af mennesker på verdensplan, og tallet er stigende. Cirka halvdelen af hjertesvigttilfældene skyldes diastolisk dysfunktion, hvor venstre hjertekammers evne til at slappe af og blive fyldt med blod er nedsat. Det betyder, at kroppens blodgennemstrømning bliver utilstrækkelig. Da der kun er et lille kendskab til de underliggende mekanismer ved diastolisk dysfunktion, er der ingen specifikke behandlinger for dette.
Forskerholdet bag studiet, som er publiceret i The American Heart Association, har tidligere studeret mus med forhøjet blodtryk og diabetes kombineret med diastolisk dysfunktion. Hos disse mus fandt forskerne, at hjertecellernes energiproducerende kraftværker, mitokondrier, var udsat for oxidativ stress forårsaget af frie radikaler. Dette bevirkede, at hjertets evne til at slappe af, når det skulle fyldes med blod under diastolen, blev forstyrret. Forskerne henviser også til, at mangel på magnesium i blodet er meget udbredt, og hvorfor det kan være involveret i hjertesvigt forårsaget af diastolisk dysfunktion.

  • Hjertet er en stor muskel, der pumper blod ud gennem de store arterier
  • Diastolen er en betegnelse for den fase, hvor hjertemusklen afslappes, og hvor hjertekamrene bliver fyldt op med blod.
  • Systolen er en betegnelse for den fase, hvor hjertemuskulaturen trækker sig sammen og pumper iltholdigt blod ud i den store pulsåre og videre til kroppens organer.
  • Hjertesvigt resulterer i en række symptomer som åndenød, træthed og væskeophobning (ødemer)
  • Hjertesvigt kan også føre til smerter omkring hjertet, blodprop og pludselig død

Magnesiums mange funktioner

Magnesium, som er et af de mineraler, vi skal have mest af, har vital betydning for nerveimpulser, muskelsammentrækning, blodtryk, knogler og mange andre funktioner.
Magnesium findes primært inde i cellerne, hvor det indgår i mere end 300 enzymprocesser. Samtidig sørger magnesium for, at celler i bløde væv som nervevæv, hjerte, muskelvæv og blodkar er næsten calciumtomme, da for mange calciumioner i disse celler kan udløse kramper og andre ubalancer. På den måde er magnesium en naturlig calciumblokker.

Udbredt mangel på magnesium og sundhedsmæssige konsekvenser

I dag får de fleste amerikanere kun 185-235 mg magnesium om dagen, og til sammenligning fik de omkring 450 mg for 100 år siden. I Danmark kan vi forvente den samme udvikling. Den udbredte mangel på magnesium skyldes blandt andet udpint jord, raffinerede fødemidler, ensidige kostvaner og filtreret drikkevand. Derudover kan kroniske sygdomme, medicin og et stort indtag af calcium hæmme kroppens udnyttelse af magnesium og forårsage lave niveauer i blodet.
Det er påvist, at manglende indtag af magnesium gennem kosten og lave niveauer af magnesium i blodet hænger sammen med den øgede forekomst af metaboliske sygdomme som diabetes 2 og forhøjet blodtryk, som øger risikoen for diastolisk dysfunktion. Magnesiummangel er også udbredt ved hjertesvigt. Lave magnesiumniveauer i blodet øger således risikoen for hjertekarsygdomme og tidlig død. På den anden side har det vist sig, at magnesiumtilskud kan forbedre hjertefunktionen og reducere risikoen for hjertesvigt. På baggrund af disse fakta og tidligere studier ville forskerne derfor undersøge nærmere, hvorvidt tilskud med magnesium kan forbedre disse symptomer.

Det nye studie: Blodets magnesiumindhold hænger direkte sammen med hjertefunktion

I det nye studie undersøgte forskerne to grupper mus, som i seks uger fik en magnesiumfattig kost, eller en kost med nok magnesium. Derefter fik halvdelen af musene på den magnesiumfattige kost i seks uger en kost med nok magnesium.
Musene, som fik den magnesiumfattige kost, fik et signifikant fald af magnesium i blodet. Samtidig steg niveauet af calcium og natrium.
Det viste sig desuden, at musene på den magnesiumfattige kost fik en forringet afslapning i hjertets diastoliske fase. Energiomsætningen i form af ATP var også forringet i de magnesiumfattige hjerter.
Alt i alt hang disse forandringer sammen med oxidativ stress og dysfunktioner i cellernes mitokondrier. Men da musene på den magnesiumfattige kost igen fik en kost med nok magnesium, blev disse funktioner normaliseret.
Dette studie er i tråd med et andet nyt studie, som er publiceret i Diabetes Care. I dette studie deltog der 4.348 patienter med hjertekarsygdomme, diabetisk retinopati (øjensygdom) og andre komplikationer som følge af diabetes 2.
Forskerne fandt, at blodets koncentration af magnesium hang direkte sammen med risikoen for at udvikle hjertesvigt, atrieflimmer (hjerterytmeforstyrrelser) og kredsløbsrelaterede komplikationer i forbindelse med diabetes 2. Blodets indhold af magnesium havde også betydning for blodsukkeret, som hænger sammen med udvikling af hjertekarsygdomme.

Magnesiumtilskud som led i ny behandling af hjertesvigt og diabetes-2

I henhold til de nye studier påpeger forskerne, at tilskud med magnesium er relevant som en ny behandling af hjertesvigt.
Forskerne henviser også til, at hjertesvigt er udbredt blandt det stigende antal patienter med diabetes 2, og at magnesiummangel bidrager til forværring af hjertekarsygdomme. Derfor kan tilskud med magnesium være relevant ved diabetes 2. Ikke alene på grund af hjertekarsundheden, men også fordi magnesium har betydning for blodsukkeret.

Magnesiumkilder og tilskud

Magnesium findes hovedsagelig i grove og grønne fødekilder som fuldkorn, kerner, mandler, nødder, frø, bønner, avocado, kål og andre grøntsager.
I forbindelse med tilskud skal man sikre sig, at de er organiske og har en god optagelse. Magnesiumoxid, som er uorganisk og findes i mange tilskud samt Magnesia mod forstoppelse, er svært at optage, og forbindelsen virker primært i tarmen.

Referencer:

Man Liu et al. Magnesium Deficiency Causes a Reversible, Metabolic, Diastolic Cardiomyopathy. Journal of The American Heart Association. 2021

Lynette J. Oost et al. Serum magnesium In Inversely Associated With Heart failure, Atrial Fibrillation, and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2021

  • Oprettet den .