Skip to main content

D-vitamin skyddar mot allvarliga astmaanfall

D-vitamin skyddar mot allvarliga astmaanfallTillskott med D-vitamin i kombination med vanlig astmamedicin kan halvera risken för astmaanfall som kräver sjukhusbehandling. Detta framgår av en ny metaanalys från Queen Mary-universitetet i London (QMUL). Brist på D-vitamin, som är vanligt på de norra breddgraderna, kan i sig öka risken för astma. Därför finns det all anledning att täcka behovet av D-vitamin under hela året om du vill skydda dina luftvägar.

Cirka 300 miljoner människor världen över drabbas av astma. Sjukdomen är ett kroniskt inflammationstillstånd i lungorna, och när bronkerna är förträngda uppträder symptom som andnöd, hosta och tryck i bröstet. Astmapatienter är mer utsatta för trötthet och dålig sömn på grund av andnöd och hosta. De är också mer utsatta för luftvägsinfektioner, som i sig kan utlösa akuta astmaattacker. Astma kan påverka alla åldersgrupper, och det beräknas att cirka 400 000 personer dör av sjukdomen per år.

Visste du att solen står för lågt under hela vinterhalvåret för att vi ska kunna bilda D-vitamin?

D-vitamin har flera verkningsmekanismer mot astma

Immunsystemet måste naturligtvis bekämpa bakterier och virus, men det får inte överreagera så att det uppstår kroniska inflammationstillstånd som astma. I detta avseende fungerar D-vitamin både genom att öka immunsvarets respons mot mikrober, och genom att dämpa immunsystemet när mikroberna har eliminerats för att förhindra skadliga reaktioner. Med andra ord betyder det att D-vitamin skyddar mot både luftvägsinfektioner och astma.
Forskarna från Queen Mary University i London samlade in data från sju kontrollerade studier med totalt 955 patienter, som testades för sitt intag av D-vitamin. I denna metaanalys fann forskarna att tillskott med D-vitamin resulterade i:

  • 50 procents minskning av astmaanfall som krävde akutbehandling eller sjukhusvistelse.
  • 30 procents minskning av graden av astmaanfall som krävde behandling med binjurebarktabletter eller injektioner.

Forskarna fann att tillskott med D-vitamin är säkert och enkelt att administrera. Det fanns inga fall av höga kalciumnivåer eller njursten, vilket kan uppträda om D-vitamin överdoseras. Vanliga tillskott med D-vitamin ligger också långt under vad man själv kan bilda under en bra sommardag samt EFSA:s gränsvärde, som är 100 mikrogram per dag.
Enligt studiens ledare, professor Adrian Martineau, ligger metaanalysen i linje med ständigt mer forskning, vilket återspeglar D-vitaminets betydelse för immunsystemet.

I Storbritannien dör cirka tre personer varje dag på grund av astmaanfall, och tillskott med D-vitamin är enligt professor Adrian Martineau ett relativt billigt och enkelt sätt att minska sjukdomen och dödligheten.

Tillskott fungerar bäst på de patienter som redan saknar vitaminet

Med hjälp av metaanalysen hittade forskarna också vilka grupper som drar mest nytta av tillskott med D-vitamin. Således hade tillskott med D-vitamin en mycket positiv och statistiskt signifikant effekt på de grupper som redan hade låga nivåer av D-vitamin i blodet. Bland dessa individer fanns en minskning på 55 procent av graden av astmaanfall som krävde behandling med binjurebarkhormoner.
Studien finansierades av brittiska National Institute for Health Research (NIHR) och publicerades i tidskriften The Lancet Respiratory Medicine. Enligt professor Hywel Williams, direktör för NIHR, ger metaanalysen bevis från flera världsomspännande studier som bekräftar att tillskott med D-vitamin verkligen kan hjälpa astmapatienter.
I studien deltog främst vuxna med mild till måttlig astma, vilket innebär att de hade symptom minst två dagar i veckan. Barn och vuxna med allvarlig astma var relativt underrepresenterade i datamaterialet, så det är osäkert hur tillskott med D-vitamin fungerar på dessa grupper.

Det är en bra idé med större tillskott

Det visar sig att astmapatienter och många andra dra nytta av större tillskott med D-vitamin, om det ska ha en effekt på immunsystemet.
Det framgår bland annat av en tidigare metaanalys som också genomfördes av professor Adrian Martineau i samarbete med en grupp forskare från Cochrane – ett globalt ideellt nätverk med intresse för hälsan.
I denna metaanalys granskade forskarna flera studier som inkluderade 435 barn och 658 vuxna. Deltagarna kom från olika delar av världen, och de flesta hade mild till måttlig astma.
Under studierna fortsatte de flesta deltagarna att ta sin astmamedicin. Och forskarna observerade att ett tillskott på 25–50 mikrogram D-vitamin skulle kunna minska risken för allvarliga astmaanfall som krävde särskild behandling och sjukhusvistelse med cirka 50 procent.
Tillskott med D-vitamin reducerade också patienternas behov av behandling med binjurebarkhormoner, som är förbundna med många biverkningar.

D-vitamin som designat läkemedel till astmapatienter

Professor Adrian Martineau, som också står bakom Cochrane-studien, jämför D-vitamin med designade läkemedel eftersom det både stärker immunsystemet och dämpar olämpliga inflammationer.

Engelska hälsomyndigheter rekommenderar mer D-vitamin

Sedan juli 2016 har de engelska hälsomyndigheterna rekommenderat att alla barn över 1 år får ett dagligt tillskott på 10 mikrogram D-vitamin – speciellt under vintersäsongen, när solen står för låg för att vi ska kunna bilda det själva.
I Danmark är det rekommenderade intaget (RI) 10 mikrogram för barn på 1–10 år, men bara 5 mikrogram från 11-års ålder och uppåt. I Danmark ligger RI för vuxna alltså på hälften av mängden i de nya engelska rekommendationerna.
Som tidigare nämnts observerade forskarna att dagliga tillskott på 25–50 mikrogram D-vitamin reducerade risken för allvarliga astmaanfall, och det ligger långt över de officiella rekommendationerna i både Storbritannien och Danmark.

Gränsvärden i blodet

När man mäter nivåerna av D-vitamin i blodet är de officiella gränsvärdena 50 nmol per liter, men många ledande forskare anser att det är otillräckligt, och att man måste upp till 75–100 nmol per liter för att få optimalt sjukdomsförebyggande.

D-vitamin, tillskott och upptag

Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser

David A Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent asthma exacerbations: systematic review and meta-analysis of individual participant data. The Lancet Respiratory Medicine 2017
http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30306-5/fulltext

Queen Mary University of London. Vitamin D protects against severe asthma attacks. ScienceDaily October 3, 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171003202923.htm

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011511.pub2/abstract

https://www.theguardian.com/society/2016/sep/05/vitamin-d-supplements-could-halve-risk-of-serious-asthma-attacks

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma.htm#

  • Skapad