Skip to main content

B12-vitamin som terapi i forebyggelse og behandling af smertefuld neuropati (nervebetændelse)

– inklusive diabetisk neuropati

B12-vitamin som terapi i forebyggelse og behandling af smertefuld neuropati (nervebetændelse) Neuropatiske smerter skyldes en skade eller sygdom, som har ødelagt nervebanerne i det somatosensoriske nervesystem. Ifølge en ny oversigtsartikel, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nutrients, ser det ud til, at behandling med B12-vitamin kan have en positiv effekt i behandling af disse smerter. Det viser sig desuden, at mangel på B12-vitamin er særlig udbredt ved diabetisk neuropati, en alvorlig komplikation, der i værste fald kan ende med amputation. Derfor bør diabetikere have særlig fokus på at få nok B12-vitamin. Patienter med smerter forårsaget af perifer neuropati kan også overveje tilskud med andre B-vitaminer og D-vitamin.

Symptomer på perifer neuropati udvikler sig ofte langsomt med føleforstyrrelser, der mærkes som en prikkende, snurrende, strammende eller brændende følelse. Der kan også opstå dybe eller borende smerter som tegn på, at følenerven er beskadiget.
Perifer neuropati kan skyldes infektioner, et højt alkoholindtag, metaboliske forstyrrelser, diabetes, autoimmune reaktioner, kemoterapi og forgiftninger.
Man bør selvfølgelig satse på at behandle årsagen. Men generelt er nervebetændelsen ikke noget, der forsvinder, men noget man skal lære at leve med. Motoriske udfald kan behandles med fysioterapi, hjælpemidler og forskellige tilpasninger. Smertebehandling kan være nødvendig, men der er fare for alvorlige bivirkninger.
Da perifere neuropatiske smerter medfører nedsat livskvalitet, og de er forbundet med mange menneskelige og økonomiske omkostninger, er der behov for nye strategier i forebyggelsen og som led i behandling.

Derfor er B12-vitamin relevant i behandling af perifer neuropati

En ny strategi er behandling med B12-vitamin, også selvom der ikke foreligger en decideret mangel. Det skyldes, at B12-vitamin har mange vitale funktioner i kroppen, som blandt andet inkluderer nervesystemet samt bevarelse og regeneration af perifere nerver. B12-vitamin har betydning for dannelsen af myelin, som er den skede, der beskytter nerverne. Det antages også, at B12-vitamin kan fremme regeneration af nerver, der ”brænder”, ved at regulere de nødvendige processer. B12-vitamin kan desuden hæmme nervernes signaler, hvilket kan forklare, hvorfor det kan hjælpe med at lindre de smertefulde symptomer. Formålet med den nye meta-analyse var derfor at gennemgå de forskellige studier på området og evaluere, hvorvidt B12-vitamin kan bruges som monoterapi eller som led i behandling af neuropatiske smerter.

Studiets resultater og begrænsninger

Forskerne samlede data fra 325 publicerede artikler, hvoraf de 24 egnede sig til formålet. Forskerne gennemgik forskellige former for neuropati, og hvilken effekt tilskud med B12-vitamin havde.
Ud fra de omfattende data konkluderede forskerne, at der er evidens for, at tilskud med større doser B12-vitamin er relevant i behandling af neuropatiske smerter. Det gælder især, hvis B12-vitamin kombineres med andre B-vitaminer.
Det tyder på, at behandling med B12-vitamin, eventuelt kombineret med andre B-vitaminer, egner sig bedst til behandling af perifere neuropatiske smerter forårsaget af herpes zooster/helvedesild, alkohol og diabetes. Forskerne bag den nye meta-analyse kommer dog ind på, at de udvalgte studier i nogle tilfælde har begrænsninger, hvad angår udførelsen, mangel på måling af B12-vitamin i blodet, beskrivelsen af de neuropatiske smerter og opfølgning.
Det vil under alle omstændigheder være relevant, at patienter med perifer neuralgi får målt deres niveau af B12-vitamin i blodet, og at de er godt dækket ind. Både med B12-vitamin og de andre vitaminer.
I forbindelse med diabetisk neuropati bør der også være fokus på D-vitamin.

Mangel på B12-vitamin og D-vitamin er udbredt ved diabetisk neuropati

Diabetisk neuropati skyldes inflammation og skader på nervesystemet, der regulerer hjertekarfunktionen. Skaderne rammer hyppigst nerverne og kredsløbet i fødder og ben, hvor det kan være nødvendigt med amputation. Diabetisk neuropati, der kommer snigende, bliver ofte overset, da symptomerne først optræder i meget sene stadier af sygdommen. Diabetisk neuropati er i det hele taget forbundet med en øget risiko for sygelighed og død forårsaget af kredsløbssvigt og andre årsager.
Ifølge en ph.d.-afhandling, som er udført af den danske læge Christian Stevns Hansen, er lave niveauer i blodet af B12-vitamin og D-vitamin forbundet med en øget risiko for at udvikle diabetisk neuropati. Selvom der mangler mere forskning, kan der godt være et nyt potentiale, hvad angår forebyggelse og behandling af diabetisk neuropati med billige og bivirkningsfrie vitamintilskud. Det vil ikke alene gavne den enkelte patient, men også samfundet som helhed.
Det bør desuden tilføjes, at diabetespatienter, der tager metformin, risikerer at få mangel på B12-vitamin, da det er en kendt bivirkning.
Diabetespatienter har også et større behov for D-vitamin, da de på grund af sygdommen har vanskeligere ved at aktivere det. De fleste celler i kroppen har receptorer for D-vitamin, som blandt andet har betydning for regulering af blodsukker og inflammationer, hvilket er særlig relevant for diabetikere.

Referencer:

Thomas Julian et al. B12 as a Treatment for Peripheral Neuropathic Pain: A systematic Review. Nutrients. 2020

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cadiovascular autnomic neuropathy.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/tilstande-og-sygdomme/neuropatier/autonom-perifer-neuropati/

  • Oprettet den .