Skip to main content

Sammenhæng mellem nyfødtes mangel på D-vitamin og senere udvikling af skizofreni

Sammenhæng mellem nyfødtes mangel på D-vitamin og senere udvikling af skizofreniDet er i mange henseender vigtigt for barnets helbred, at den gravide er velforsynet med D-vitamin. Nyfødte, som mangler D-vitamin, har en øget risiko for at udvikle skizofreni senere i livet på hele 44 procent i forhold til nyfødte, der ikke mangler vitaminet. Det fremgår af et nyt studie, som er foretaget af et forskerteam fra Danmark og Australien. Den vigtige viden kan således bidrage til at forebygge en del skizofrenitilfælde. Forskerne anbefaler derfor mere fokus på, at gravide får nok D-vitamin.

Alle kroppens celler har receptorer for D-vitamin, som er vigtig for calciumoptagelse, knogler, muskler, hjernen, nervesystemet og immunsystemet. D-vitamin antages desuden at regulere 5-10 procent af kroppens gener.
Mangel på D-vitamin under graviditeten kan skade barnets udvikling og helbred på sigt, som blandt andet inkluderer svage knogler og en øget risiko for psykiske sygdomme som skizofreni. Vi kan kun danne D-vitamin, når solen står højt på himlen. Så sommersolen er den vigtigste kilde på de nordlige breddegrader, da maden kun bidrager med beskedne mængde. Mange kommer derfor i underskud i løbet af vinterhalvåret. Den moderne indendørs livsstil, advarsler om solen og hudkræft, factorcremer samt mørk hud, overvægt og diabetes 2 bidrager til, at stadig flere kommer i mere eller mindre kronisk underskud. Det gælder også i varme lande som Australien, hvor mange undgår solen.

Symptomer ved skizofreni

  • Hallucinationer, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser
  • Apati, hvor man isolerer sig og forsømmer sig selv
  • Autisme, hvor man ikke føler sig forstået og mest er optaget af sin egen indre verden
  • Ingen har alle symptomer, og profilen ændrer sig i sygdomsforløbet

Sammenhæng mellem fødselsdato, D-vitamin og risiko for skizofreni

Skizofreni er karakteriseret af en række dysfunktioner i hjernen, og sygdommen begynder typisk i ungdomsårene eller den tidlige voksenalder. Årsagen kan både skyldes arvelige disponeringer og miljøforhold som sol og kost.
Det nye studie blev ledet af professor John McGrath, som er tilknyttet Århus Universitet og University of Queensland i Australien.
Ifølge professor McGrath har tidligere studier vist, at der er en øget risiko for at udvikle skizofreni, hvis man er født om vinteren eller i foråret og bor på de nordlige breddegrader som Danmark. McGrath fremlagde derfor den hypotese, at lave D-vitaminniveauer hos gravide, grundet mangel på høj sol om vinteren og i foråret kunne øge risikoen for, at barnet udviklede skizofreni. Derfor ville McGrath og hans forskerteam undersøge denne sammenhæng nærmere.

Risiko for skizofreni øges med hele 40 procent

Professor McGrath og hans forskerteam analyserede koncentrationen af D-vitamin i blodet fra 2.602 danske nyfødte børn, som var født mellem 1981 og 2000, og som havde udviklet skizofreni som unge voksne. Forskerne sammenlignede så disse prøver med prøver fra personer, som ikke havde udviklet skizofreni, men som matchede med køn og tidspunkt for fødsel.
Studiet afslørede, at nyfødte, som manglede D-vitamin, havde hele 44 procent større risiko for at udvikle skizofreni senere i livet. Professor McGrath antager derfor, at mangel på D-vitamin omkring fødselstidspunktet kan være årsagen til omkring 8 procent af samtlige skizofrenitilfælde i Danmark. Selvom der er mere sol i Australien i sammenligning med Danmark, kan mangel på D-vitamin også være et problem for australske kvinder, hvis de undgår solen, og det er der faktisk en del der gør. Det nye studie er publiceret i Scientific Reports, og resultaterne er i tråd med et tidligere studie, som professor McGrath udførte i Holland i 2016.

Mere fokus på D-vitamin og tilskud til gravide

Da et fosters udvikling er totalt afhængig af den gravides D-vitaminindhold i blodet, indikerer det nye studie, at gravide bør gå mere op i at få nok D-vitamin, så de reducerer risikoen for, at barnet udvikler skizofreni. Professor McGrath sammenligner denne vigtighed med de obligatoriske folinsyretilskud, som forebygger, at barnet udvikler neuralrørsdefekt og rygmarvsbrok.
Men selvom de danske myndigheder anbefaler, at gravide tager tilskud med D-vitamin, ser det alligevel ud til, at mange glemmer det og ikke er konsekvente. Det er også muligt, at vitaminet ikke virker godt nok, da aktiveringen kræver magnesium. Desuden har overvægtige og diabetikere i forvejen et øget behov.
Det kan derfor være en fordel, hvis den gravide får målt sin status af D-vitamin – og især om vinteren og foråret, hvor risikoen for mangler er størst.
Ifølge professor McGrath er det næste skridt at foretage en randomiseret undersøgelse, hvor man giver tilskud med D-vitamin til gravide kvinder, som er i underskud. På den måde vil man undersøge, hvordan D-vitaminet påvirker udviklingen af barnets hjerne og risikoen for at udvikle neuro-udviklingsmæssige sygdomme som autisme og skizofreni.

Officielle anbefalinger af D-vitamin

I Danmark ligger referenceindtag, RI, på 5 mikrogram fra 11-årsalderen. Gravide og børn fra 0-2 år anbefales 10 mikrogram.
Der er uenighed om det optimale behov, og vi kan let danne 10-100 mikrogram på en god sommerdag, hvor huden bestråles i 10-30 minutter. D-vitamin kan ikke overdoseres fra solen. Med hensyn til tilskud er den øvre grænse for dagligt indtag af D-vitamin fastsat af EFSA til 100 mikrogram for større børn og voksne, inklusive gravide om ammende.

Andre studier på næringsstoffer og skizofreni

På hjemmesiden har vi i de sidste år omtalt flere studier, som afslører, hvordan D-vitamin, B-vitamin og fiskeolier kan forebygge eller reducere symptomerne på skizofreni og de omtales her:

Kosten og solen

Kosten og solen spiller en stor rolle i udvikling og behandling af skizofreni

B6-vitamin, B-12 vitamin og biotin (B8-vitamin)

Skizofrenisymptomer kan reduceres med store doser B-vitaminer

B3-vitamin

Hvordan hænger mangel på B3-vitamin sammen med aggressioner, kannibalisme, pellagra og skizofreni?

Fiskeolier og omega-3 fedtsyrer

Omega-3 fedtsyrer reducerer skizofrenes psykoser

Referencer.

Darryl W Eyles et al. The association between neonatal vitamin D-status and risk of schizophrenia. Scientific Reports. 2018

University of Queensland. Link between neonatal vitamin D deficiency and schizophrenia confirmed. ScienceDaily 2018.

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Nutritional Deficiencies and Clinical Correlates in First-Episode Psychosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin. (2017)

Western Sydney University. Nutrition may play a key role in early psychosis treatment.
https://medicalxpress.com/news/2017-11-nutrition-key-role-early-psychosis.html

  • Oprettet den .