Skip to main content

Tillskott med omega-3 i form av fiskolja kan förbättra spermakvaliteten

Tillskott med omega-3 i form av fiskolja kan förbättra spermakvalitetenMånga unga män har dålig spermakvalitet, och orsaken är ofta okänd. I detta avseende behöver friska spermier en del omega-3. Men brist är vanligt, och tillskott med fiskolja kan förbättra spermakvaliteten i flera avseenden. Detta framgår av en stor dansk studie på unga friska män, publicerad i JAMA. Forskarna antyder därför att män kan dra nytta av att ta tillskott med fiskolja, eftersom det kan förbättra fertiliteten och chansen för att partnern blir gravid. Man bör samtidigt vara uppmärksam på att det tar en till två månader innan den optimala effekten uppträder, och att effekten minskar på motsvarande sätt när man slutar ta tillskottet.

Mannens könsorgan består av testiklar, bitestiklar, sädesledare, prostata, sädesblåsor och penis. Testiklarna bildar spermierna, som töms genom utlösning. Mannen tömmer cirka 3–5 ml sperma, som innehåller 20–250 miljoner spermier per milliliter om kvaliteten är god. Spermiernas antal, struktur, rörlighet och livslängd har stor betydelse för mannens fertilitet. Överordnade hormoner från hypofysen reglerar det manliga könshormonet testosteron, som främst bildas i testiklarna.
Det visar sig att spermiernas membran innehåller en del omega-3 i form av DHA, liksom neuronerna och ögats celler. DHA påverkar spermiernas struktur, rörlighet och förmåga att tränga in i äggcellen under befruktningen. DHA är så viktigt för alla spermier att djur också blir infertila om det föreligger brist. Fiskolja innehåller bara en del DHA och EPA, och därför utnyttjas fiskolja bättre än vegetabiliska oljor, som innehåller omega-3 i form av ALA.

Fiskolja är bra för spermier och fertiliteten

Ofrivillig barnlöshet drabbar cirka 15 procent av alla par, och i 40–50 procent av fallen beror det på mannens dåliga spermakvalitet.
I den danska studien, som genomfördes på Rikssjukhuset i Köpenhamn, deltog 1 679 unga danska män som bland annat blev utfrågade om sina kostvanor, användning av stimulantia och kosttillskott. Det visade sig att 98 av alla deltagare (5,8 %) hade tagit tillskott med fiskolja under de senaste tre månaderna. Av dessa hade 53 deltagare (54,1 %) intagit fiskolja i 60 dagar eller mer. Männen fick lämna blodprov för analys av hormonbalansen, och de fick mätt volymen på sina testiklar. Efter att de hade lämnat ett spermaprov analyserades deras spermakvalitet utifrån olika parametrar.
Forskarna jämförde sedan spermakvaliteten hos de män som använde tillskott med fiskolja med spermakvaliteten hos de män som inte använde några tillskott.

Studien visade att:

  • Män som fick tillskott med fiskolja hade en högre spermievolym jämfört med kontrollgruppen. Särskilt om de hade intagit fiskolja i mer än 60 dagar.
  • Män som tog tillskott med fiskolja hade större testiklar än kontrollgruppen. Särskilt om de hade intagit fiskolja i mer än 60 dagar.
  • Män som tog tillskott med fiskolja hade mer fritt testosteron i förhållande till hormonet LH.
  • Män som tog tillskott med fiskolja hade fler spermier per milliliter.

Samtidigt hänvisar de danska forskarna till andra studier som visar att tillskott med fiskolja kan öka spermiernas rörlighet.
Fiskolja kan dessutom motverka DNA-fragmentering, där spermiernas DNA förstörs så att ett befruktat ägg inte kan utvecklas. Mannen kan alltså mycket väl ha en stor mängd spermier som ser bra ut på ytan. Men om det föreligger en DNA-defekt kan det medföra ofrivillig infertilitet, som ofta är svårt att fastställa.
Sammantaget fann forskarna att tillskott med fiskolja har en positiv inverkan på testikelstorleken, testikelfunktionen och spermakvaliteten. Och detta gällde särskilt för de män som hade intagit fiskolja i mer än 60 dagar.
Forskarna fann inte att tillskott med multivitaminer, C-vitamin och D-vitamin hade någon signifikant effekt på spermakvaliteten.
Däremot visar andra studier att tillskott med selen och zink också har en positiv inverkan på spermiernas hälsa och antioxidantförsvar, som inkluderar skydd av deras DNA. I detta sammanhang kan det löna sig att välja organiska tillskott som selenjäst samt zinkglukonat eller zinkacetat, som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.

Kost och livsstil

Både forskarna från Rikssjukhuset och andra forskare påpekar dessutom att kost och livsstil i allmänhet spelar en stor roll. Därför kommer här några goda råd för optimering av spermakvaliteten.

Ät sunt, varierat och blodsockerstabilt

En kost som innehåller mycket socker och andra snabba kolhydrater ökar blodets innehåll av hormonet insulin. Om det uppstår insulinresistens och kroniskt förhöjda insulinnivåer kan det hämma produktionen av testosteron. Man bör inte vara rädd för fett, men undvika för mycket omega-6 och transfettsyror från margarin, chips, skräpmat och så vidare.

Eftersträva en normal vikt

Både under- och överviktiga män har statistiskt sett sämre spermakvalitet än normalviktiga. Man hänvisar bland annat till att fettceller producerar ett förstadium till östrogen, och att för mycket fett i området kring testiklarna medför en förhöjd temperatur.

Undvik tobaksrök, även passiv rökning

Tobaksrökning minskar både mäns och kvinnors förmåga att få barn. Spermier från rökare innehåller flera skador på DNA:et. Dessutom försämras spermiernas förmåga att fästa sig vid kvinnans ägg. All rök, även från vattenpipor och brasor, levererar kaskader av fria radikaler som kan skada de känsliga spermierna och andra celler om de utsätts för oxidativ stress.

Undvik onödiga kemikalier och elektrosmog

Det finns flera ämnen i miljön som påverkar hormonbalansen och spermakvaliteten negativt. De misstänkta ämnena omfattar bland annat kvicksilver, ftalater och vissa bekämpningsmedel. Välj ekologiska livsmedel och miljömärkta produkter.
Elektrosmog från mobil strålning, kraftledningsstolpar och så vidare är kontroversiellt. Det är allmänt känt att användning av bärbara datorer i knät har en negativ effekt på spermierna.

Undvik onödiga läkemedel

Vissa läkemedel medför nedsatt fertilitet. Det rör sig om vissa typer av huvudvärkstabletter, läkemedel mot impotens samt läkemedel mot depression.
Användning av huvudvärkstabletter med paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyra under de första sex graviditetsmånaderna ökar risken för att pojkar får missbildningar i testiklarna samt nedsatt fertilitet.

Undvik stress

Stress kan påverka hormonbalansen, nervsystemet, immunförsvaret och näringsbalansen, så att det kan bli svårare att bli gravid.
Båda parter bör ha en god hälsa och ett överskott till det nya barnet – både fysiskt och psykiskt.

Referenser

Ananya Mandal. Fish Oil supplements could benefit testicular function in healthy men finds study. News medical Life Sciences. 2010

Mossa M Morbat et al. Effect of Selenium in Treatment of Male Infertility. Experimental Techniques in Urology and Nephrology. 2018

Ali Fallah et al. Zinc is an Essential Element for male Fertility: A review of Zn Roles in Men´s Health, Germination, Sperm Quality, and fertilization. Journal of Reproduction & Infertility. 2018

https://omega3innovations.com/blog/want-to-improve-sperm-health-lets-talk-about-diet/

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hovedpinepiller-er-lige-sa-hormonforstyrrende-som-ftalater

http://sund-skepsis.dk/noget-at-vaere-skeptisk-overfor/mobilstraaling

  • Skapad