Skip to main content

Magnesium är viktigt för immunförsvaret och kampen mot cancer

Magnesium är viktigt för immunförsvaret och kampen mot cancerBlodets nivåer av magnesium är avgörande för immunförsvarets förmåga att attackera bakterier och cancerceller. Detta framgår av en ny studie från Basels universitet och universitetssjukhuset. Forskare har upptäckt hur immunförsvarets T-celler behöver tillräckligt med magnesium för att kunna angripa optimalt. Enligt forskarna är studiens resultat viktiga eftersom magnesium har en potentiell roll i nya immunterapier för cancerpatienter. Sammantaget är det viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium, som spelar en avgörande roll för kroppens kalciumfördelning och flera hundratals enzymprocesser.

Det är immunförsvarets uppgift att snabbt och effektivt attackera bakterier och gifter. Immunförsvaret måste också angripa onormala celler och cancerceller som hotar hälsan. I detta avseende spelar immunförsvarets T-celler den största rollen.
Cancer täcker olika sjukdomar med okontrollerad, malign celltillväxt. Även om behandlingarna har förbättrats, ökar fortfarande cancerfrekvensen, vilket har enorma mänskliga och samhällsekonomiska konsekvenser. Eftersom cytostatika- och strålbehandlingar dessutom är förbundna med många biverkningar, letar man fortfarande efter andra behandlingar som kan bekämpa cancer på naturens villkor.
Enligt forskarna från Basels universitet och universitetssjukhuset i Basel är magnesiumbrist kopplat till en mängd sjukdomar, däribland infektioner och cancer. Tidigare studier på möss med cancer har redan visat att cancertumörer växer snabbare om mössen får en kost fattig på magnesium. Mössen blir också mer mottagliga för infektioner med influensavirus. Ändå har studier hittills varit begränsade vad gäller den specifika effekten av magnesium på immunförsvaret.

Immunförsvarets T-celler

 • De är särskilt inriktade på virusinfekterade celler, onormala celler och cancerceller.
 • T-hjälparcellerna (CD4+) fungerar som officerare som avger kommandon.
 • T-mördarcellerna (CD8+) utför kemisk krigföring.
 • T-regulatorcellerna dämpar T-mördarcellerna när uppgiften är utförd.

Studien visar att magnesium aktiverar T-celler för angrepp

Den nya studien leddes av professor Christoph Hess. Forskargruppen fann att immunförsvarets T-mördarceller (CD8+) bara kan angripa och eliminera infekterade celler och onormala celler som cancerceller om det finns tillräckligt med magnesium i området. Följaktligen är magnesium avgörande för funktionen av ett protein på ytan av T-mördarceller, och detta protein kallas LFA-1.
Forskarna fann mer exakt att T-mördarcellerna på ytan fäster sig vid infekterade och onormala celler via LFA-1. Men T-mördarcellerna aktiveras först för angrepp när magnesium binds till LFA-1, och detta kräver naturligtvis att tillräckligt med magnesium finns i det aktuella området. T-mördarcellerna kan då utföra ett slags kemisk krigföring med cellgifter som perforin och granulysin, som löser upp cellerna eller får dem att begå programmerat självmord (apoptos).

Magnesium som en ny potential i cancerterapi

Eftersom magnesium är avgörande för T-cellernas funktioner, antar forskarna att det har en potentiell roll i moderna immunterapier för cancerpatienter. Dessa terapier kan mobilisera immunförsvaret, och i synnerhet T-mördarcellerna, som bör bekämpa cancerceller.
Experimentella studier på djurmodeller har redan visat att en ökad koncentration av magnesium i cancertumörer förstärker T-mördarcellernas angrepp på cancercellerna.
Forskarna kommer därför att utföra nya kliniska studier där de kommer att öka koncentrationen av magnesium i tumörvävnad, och som kan bekräfta deras observationer.
Forskarna använde också data från tidigare studier, som visar att immunterapier för cancerpatienter var mindre effektiva om det förelåg en brist på magnesium i blodet.
Baserat på befintliga data vet forskarna fortfarande inte om ett högre intag av magnesium minskar risken för att utveckla cancer. Men de planerar att utföra fler studier som skulle kunna klargöra vikten av magnesium för immunförsvaret.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell.

Fakta om magnesium

 • Magnesium är ett av de mineraler som vi behöver mest av.
 • Cirka hälften av kroppens magnesiumreserver finns i skelettet, och resten finns i muskler och annan mjukvävnad.
 • Magnesium är viktigt för kroppens kalciumfördelning, däribland ett friskt skelett och att kalciumkoncentrationen hålls väldigt låg i mjukvävnader.
 • Om celler i mjukvävnader översvämmas med för många kalciumjoner blir de stressade.
 • Magnesium ingår i mer än 300 enzymprocesser.
 • Magnesium bidrar till att aktivera D-vitamin.
 • Magnesium bidrar till att aktivera T-mördarceller.

Magnesiumbehov och tillskott

Innan industrialisering var det genomsnittliga dagliga intaget av magnesium cirka 500 mg genom en grov och grön kost. Idag får de flesta i de västerländska länderna mindre än de officiella rekommendationerna, som i Danmark ligger på 375 mg.
Slutligen bör alla tillskott vara i organiska former som magnesiumkarbonat, magnesiumacetat eller magnesiumcitrat, som är lättupptagliga föreningar – om kvaliteten är rätt. Magnesiumoxid, som finns i många tillskott samt magnesium mot förstoppning, är svårt att ta upp, men verkar lokalt i tarmen.

Referenser

Jonas Lötscher et al. Magnesium sensing via LFA-1 regulates CD8+T cell effector function. Cell, 19 January 2022

University af Basel. Magnesium is essential for the Immune System - Important in the Fight against Cancer. Scitecdaily.com January 20, 2022

Megan Ware. Why do we need magnesium? Medical News Today. 2020

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017

 • Skapad