Skip to main content

Selen motverkar Alzheimers

- via flera mekanismer

Selen motverkar AlzheimersDet tyder på att det finns ett samband mellan åldrandeprocesser, Alzheimers sjukdom och utbredd selenbrist. I en ny studie, publicerad i Antioxidants, har forskarna nu avslöjat hur olika seleninnehållande proteiner på flera fronter kan motverka de patologiska processer i hjärnan som orsakar Alzheimers sjukdom. Forskarna ser därför en ny potential i behandlingen av Alzheimers sjukdom, som är en av de största sjukdomsbördorna och dödsorsakerna hos äldre. Dessutom spelar selen en stor roll i förebyggandet av själva sjukdomen. Detta är mycket viktigt eftersom det också är svårt att diagnostisera Alzheimers sjukdom i tidiga skeden.

Selen ingår i 25 selenoproteiner, däribland enzymer och kraftfulla antioxidanter, som skyddar celler och vävnader i hjärnan mot skador orsakade av oxidativ stress. Men man har inte känt till så mycket om de närmare mekanismerna genom vilka de olika selenoproteinerna kan förbättra de patologiska processerna i samband med Alzheimers sjukdom. I den nya studien har forskarna därför tittat närmare på hur olika tillskott med selen påverkar möss som har fått Alzheimers sjukdom via transgenetiska metoder.
Mössen fick tillskott med selen-metyl-selenocystein (SMC), selenometionin (SeM) eller natriumselenat (SeNa) under en kort period. Forskarna studerade samtidigt de patologiska processerna i samband med Alzheimers sjukdom samt aktiviteten hos de olika selenoproteinerna och de metabola profilerna i hjärnan. Forskarna fann att alla tre selentillskotten hade följande signifikant effekter:

 • Ökad selennivå i blodet.
 • Ökad antioxidantkapacitet.
 • Reglering av aminosyrametabolismen.
 • Förbättring av skadade synapser, där utbyte av information sker mellan nervceller.
 • Förbättring av kognitiva funktioner som inlärning och minne.

Dessutom fann forskarna att de tre selenföreningarna var för sig hade följande effekter:

 • Se-metylselenocystein (SMC):
 • Ökad aktivitet av selenoproteinet tioredoxin-reduktas, som är viktigt för cellernas energiomsättning och som antioxidant.

Minskad bildning av det patologiska proteinet tau, som vid Alzheimers sjukdom ansamlas i nervcellerna så att de går under.

Selenometionin (SeM):

 • Största ökningen av den kraftfulla seleninnehållande antioxidanten GPX 1 (glutationperoxidas 1).
 • Minskad bildning av de patologiska proteinerna beta-amyloid, som orsakar inflammatoriska förändringar i hjärnvävnaden vid Alzheimers sjukdom.
 • Förbättrad funktion i mitokondrierna, som är cellernas energiproducerande kraftverk.

Natriumselenat (SeNa)

 • Förbättring av selenoproteinet MsrB1 (metioninsulfoxidreduktas B1), som reglerar immunförsvaret och skyddar aminosyran metionin mot oxidativ stress. Metionin har betydelse för bland annat skelett, muskler, lever och enzymer.
 • Förbättring av skadade synapser och deras aktivitet.

Forskarna bakom den nya studien har alltså avslöjat hur olika selenföreningar motverkar de patologiska processerna på olika sätt vid Alzheimers sjukdom. Detta avslöjande kan också ge ny insikt om hur man behandlar Alzheimers sjukdom med selentillskott.
Den nya studien ligger i linje med tidigare studier som visar hur viktigt det är att få i sig tillräckligt med selen hela livet om man vill bevara eller förbättra de kognitiva funktionerna.

Varför är det särskilt viktigt att äldre får i sig tillräckligt med selen?

De olika selenoproteinerna ingår i en komplicerad ämnesomsättning, så att var och en av dem kan bidra till cellernas energiomsättning, bildning av ämnesomsättningshormoner och bildning av nya neuroner. Dessutom ingår selen i en rad olika antioxidanter som skyddar celler och vävnader mot oxidativ stress. Det är ett tillstånd där de fria radikaler spårar ur, attackerar celler och vävnader och orsakar en rad patologiska kedjereaktioner. De fria radikalerna är en biprodukt av energiomsättningen, och mängden ökar under åldringsprocesserna, eftersom energiomsättningen och syreutnyttjandet blir mindre effektivt. Tobaksrökning, läkemedel och förgiftningar ökar också påverkan av fria radikaler. Detsamma gör även kroniska sjukdomar och kroniska inflammationer, som ofta drabbar äldre i form av ”åldersinflammation”. Det finns alltså flera faktorer som gör att äldre blir mer utsatta för oxidativ stress. Av samma anledning har de också behov av fler antioxidanter, där selen spelar en mycket speciell roll. De officiella dagliga rekommendationerna, RI, ligger på 55 mikrogram. Det tyder dock på att vi behöver 100–200 mikrogram om dagen för att mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens selenstatus.
Som det framgår av den nya studien har de tre olika selentillskotten olika positiva effekter på hjärnhälsan. Man kan också välja en produkt med selenjäst, som har ett högt dokumenterat innehåll av organisk se-metylselenocystein (SMC), selenometionin (SeM) och mer än 20 andra organiska former av selen.

Läs även:

Artikeln nedan behandlar en större metaanalys där tillskott med selen även har visat en positiv effekt på hjärnhälsan, kognitiva förmågor och Alzheimers sjukdom.

»Positiv effekt av selentillskott på hjärnans hälsa och Alzheimers sjukdom«

Referenser:

Zhong-Hao Zhang et al. Different Effects and Mecanism of Selenium Compounds in Improving Pathology in Alzheimer´s Disese. Antioxidants 2023

Meire Ellen Pereira et al. Effects of Selenium Supplementation in Patients with Mild Cognitive Impairment or Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2022

Odette Leiter et al. Selenium mediates exercise-induced adult neurogenesis and reverses learning deficits induced by hippocampal injury and aging. Cell Metabolism. February 3, 2022

 • Skapad