Skip to main content

Gravide rygere kan reducere skader på babyernes lunger ved at tage tilskud med C-vitamin

Gravide rygere kan reducere skader på babyernes lunger ved at tage tilskud med C-vitaminSom bekendt frarådes gravide kvinder at ryge, da det kan skade fostret. Men det er jo ikke alle gravide kvinder, som er i stand til at kvitte tobakken. I denne forbindelse afslører en ny amerikansk undersøgelse, at tilskud med C-vitamin kan reducere skader på babyens lunger og derved forbedre babyens vejrtrækning.

Et tidligere studie har vist, at gravide kvinder, som daglig tog tilskud med C-vitamin, kunne forbedre deres babyers lungekapacitet. Studiet foregik over et år, og det afslørede også, at babyer, hvis mødre tog C-vitamin, var mindre tilbøjelige til at hive efter vejret.
I det nye amerikanske studie deltog der 252 gravide mødre, som røg, og forskerne målte babyernes udåndingskapacitet, når de var 3 og 12 måneder gamle.
Kvinderne, som røg, fik enten tilskud med 500 mg C-vitamin eller placebo som supplement til de officielle vitamintilskud til gravide. Selvom mødrene blev opfordret til at stoppe rygningen, fortsatte de fleste kvinder i begge grupper med at ryge i gennemsnit syv cigaretter om dagen.
Forskerne målte babyernes udåndingskapacitet som FEFs (force expiratory flows), fordi denne metode giver en mere direkte information omkring den nuværende lungefunktionen. Metoden kan også indikere risici for fremtidige sygdomme.
Da spædbørn som bekendt ikke er særlig samarbejdsvillige, måtte forskerne bruge avancerede teknikker for at få resultaterne.
Forskerne målte som nævnt babyernes udåndingskapacitet som FEFs, og den blev mere konkret defineret af, hvor mange procent luft, der var tilbage i babyernes lunger under udåndingen i tre intervaller: FEF75, FEF25-75 og FEF50.
Efter tre måneder havde babyerne, hvis mødre tog 500 mg C-vitamin under graviditeten, en statistisk signifikant bedre udåndingskapacitet i de to første intervaller i forhold til babyer af mødre, der fik placebo. Efter 12 måneder var der en statistisk signifikant forskel på lungefunktionen i alle tre intervaller.
Studiet fandt ingen forskel mellem de to grupper babyer, hvad angår svangerskabslængde, fødselskomplikationer, for tidlig fødsel eller fødselsvægt.

Hvorfor virker C-vitaminet på babyernes luftveje?

Forskerne ved ikke med sikkerhed, hvorfor C-vitamin har denne beskyttende effekt på babyernes luftveje, og dette spørgsmål vil de følge op i fremtidig forskning. Ifølge studiets leder Eliot Spindel, professor i neurovidenskab, er det muligt, at C-vitamin blokerer for den øgede aflejring af kollagen omkring luftvejene. I studier af dyreunger, hvis mødre har været udsat for røg eller nikotin under graviditeten, har man observeret, at deres lunger og luftveje er stivere. Det er også, muligt at C-vitaminet på anden vis bidrager til at forhindre de skader, som livslange eksponeringer af røgtobak kan forårsage.
Det bør i denne forbindelse tilføjes, at C-vitaminet virker som en kraftig antioxidant, der til en vis grad kan neutralisere de kaskader af frie radikaler, som røgtobakken ikke alene sender ud i den gravides lunger men også videre til kredsløbet og fostret.

I den nuværende undersøgelse vil forskerne følge børnene, indtil de er seks år, for at se om C-vitamin har en langtidseffekt på forbedring af børnenes luftvejsfunktioner.
Forskerne er især interesserede i, hvorvidt tilskud med C-vitamin til gravide mødre, der ryger, på sigt kan reducere risikoen for, at børnene udvikler astma. Dette er nemlig vanskeligere at diagnosticere i de første år af livet.

Rygestop kontra tilskud med C-vitamin

Ifølge forskerne bag studiet er der tilsyneladende mange fordele ved at tage tilskud med C-vitamin, hvis man er gravid og ryger. Forskerne understreger dog, at rygestop bør prioriteres i forbindelse med graviditet. Men for omkring 50 procent af de gravide rygere, der ikke kan stoppe trods de bedste hensigter og alverdens bestræbelser, kan tilskud med 500 mg C-vitamin om dagen være en enkel og sikker måde til at hjælpe deres babyer til at trække vejret bedre.

Referencer:

American Thoracic Society. Pregnant smokers may reduce harm to baby´s lungs by taking vitamin C. ScienceDaily May 21, 2018
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180521184704.htm

  • Oprettet den .