Skip to main content

Er kolesterol farligt – eller er det en skrøne?

Er kolesterol farligt – eller er det en skrøne?I årtier har lægevidenskaben fortalt, at det er farligt at have et forhøjet kolesteroltal, specielt hvis det er det såkaldt ”lede” kolesterol eller LDL. Men en gruppe internationale eksperter går nu i spidsen for en helt anden opfattelse – nemlig at det er stærkt overvurderet, og de fraråder ligefrem brugen af kolesterolsænkende statiner. Der er samtidig focus på, hvordan man kan gøre statiner mere sikre ved at give stoffet coenzym Q10 ved siden af medicinen.

Flere og flere mennesker får konstateret for meget kolesterol i blodet og bliver af deres læge opfordret til at tage kolesterolsænkende medicin – bedre kendt som statiner. Den traditionelle opfattelse af kolesterol er nemlig, at det er farligt med for høje værdier, eftersom det menes at øge risikoen for åreforkalkning og blodprop i hjertet. Det er især det ”lede” kolesterol eller LDL (Low-Density Lipoprotein), som står for skud.

Raske mennesker bliver patienter

Denne opfattelse er dog helt forkert, mener en gruppe internationale eksperter med den danske læge og forsker Uffe Ravnskov i spidsen. I en artikel i Politiken (”Det onde kolesterol er i virkeligheden godt”, 24. januar 2017) udtaler Ravnskov følgende: ”Der er risiko for, at raske mennesker bliver patienter, hvis de følger rådene fra Hjerteforeningen og tager kolesterolsænkende medicin.”

Har de en pointe?

Hjerteforeningens nye forskningschef Gunnar Gislason er dog langt fra enig i denne vurdering og mener, at der er alt for mange danskere, som ikke behandles med kolesterolsænkende medicin. Hans synspunkt harmonerer med det, som størsteparten af læger verden over mener.
Men kan Uffe Ravnskov og de ifølge hans eget udsagn 15 internationale eksperter (hvoraf halvdelen er professorer) have en pointe? Kan det tænkes, at de er i besiddelse af viden, som ikke er kendt af den etablerede lægeverden?

Lever længere

I 2016 publicerede de en artikel i et af verdens mest ansete medicinske tidsskrifter, som dokumenterede, at personer over 60 år med et højt LDL-tal lever længere end dem med normalt eller endda lavt LDL. Artiklen blev omtalt i flere end 100 aviser verden over og har desuden været det pågældende medicinske tidsskrifts mest læste artikel i mange måneder. Artiklen er baseret på en analyse – en såkaldt meta-analyse – af ialt 19 forskellige undersøgelser, hvor man har overvåget over 68.000 raske, ældre mennesker i en årrække, efter at deres kolesteroltal var blevet målt.
Langt størsteparten af undersøgelserne viste, at det var en fordel at have et højt LDL-tal, og ingen af dem viste, at LDL er farligt.

Afhænger af øjnene der ser

Faktisk viste en af undersøgelserne (som omfattede 44.000 personer), at de personer med mest LDL i blodet levede længere end personer, som fik statinbehandling.
Fortalere for brugen af statiner vil forståeligt nok støtte sig til anden forskning, der rent faktisk viser forbedret overlevelse blandt patienter, der tager statiner, men der er nogle faktorer, som skal tages med i regnestykket. For eksempel er en almindeligt anvendt metode til effekt-udregning, at man sammenligner en gruppe patienter, der får statiner, med en gruppe der ikke gør. Hvis en ud af 100 i statin-gruppen dør og der er to patienter i gruppen, der ikke får behandling, der dør, vil statin-tilhængere hævde, at effekten af medicinen er 50 procent – fordi 1 er 50 procent af 2. Statin-kritikere derimod vil argumentere, at effekten af statiner naturligvis kun er 1 procent.

En milliardindustri

Hvad der måske er endnu mere relevant at kigge på er, at statiner er en af medicinalindustriens mest indbringende markeder på verdensplan og omsætter for et to-cifret milliardbeløb i US-Dollars. Det bevirker, at det arbejdes målrettet og systematisk fra industriens side på at påvirke lægevidenskaben, og majoriteten af undersøgelser af statiners virkning er ikke overraskende sponseret af de producenter, som fremstiller præparaterne.

Kroppen behøver kolesterol

Hvor efterlader det så patienten? Skal man tro på den ene eller anden part? Som med så meget andet er det svært at tage stilling, og der er vitterlig både fordele og ulemper. Statiner er rent faktisk yderst effektive til at sænke kolesterol i blodet, men der er samtidig en række bivirkninger ved præparaterne som for eksempel muskelsmerter, depression og udtalt træthed (se boks om kolesterol og coenzym Q10). Der er også det forhold, at kolesterol er et stof, som kroppen har brug for, da det indgår i alle cellemembraner og desuden er nødvendigt for blandt andet dannelsen af D-vitamin, galdesyre og kønshormon.

Vidste du at kolesterol og Q10 er beslægtet?

Kolesterol bliver dannet i leveren. Det samme gør det vitamin-beslægtede stof coenzym Q10, som er nødvendigt for energiomsætningen i cellerne. Begge stoffer deler samme syntesevej, nemlig enzymet HMG-CoA, som først i den sene fase af den biokemiske proces deler sig i henholdsvis kolesterol og Q10.
Når man med statiner blokerer for dette enzym, hæmmer man således ikke blot kolesteroldannelsen men også kroppens produktion af coenzym Q10.
Forskere mener, at det er denne reduktion af Q10 i cellerne, som fører til dysfunktioner, der kan medføre de forskellige bivirkninger.
En amerikansk undersøgelse fra 2007 viste, at statinbehandlede patienter med muskelsmerter, som supplerede deres medicin med tilskud af Q10, opnåede en 40% reduktion af muskelsmerterne i forhold til dem, der fik en snydepille sammen med medicinen.

 

KLIK HER og læs også artiklen


KLIK HER
og læs også artiklen

Q10 og kolesterol er et livsvigtigt makkerpar
- men aldringsprocesser og kolesterolsænkende medicin hæmmer dannelsen af Q10 

 

 

 

  • Oprettet den .