Skip to main content

Bröstcancer: Mer selen i blodet förbättrar överlevnaden

Bröstcancer: Mer selen i blodet förbättrar överlevnadenBröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, och även om behandlingarna har förbättrats är det fortfarande många som dör av sjukdomen. En svensk-tysk studie har nu avslöjat att ett lågt seleninnehåll i blodet ger en sämre prognos. Samtidigt kan ett högre seleninnehåll i blodet öka chansen att överleva bröstcancer. Därför är det problematiskt att selenbrist är så utbrett i Europa. Enligt forskarna bakom den nya studien kan en mätning av seleninnehållet i blodet därför användas för att optimera blodinnehållet och på så sätt förbättra behandlingen.

Fler och fler får bröstcancer, och år 2020 var det 685 000 som dog av sjukdomen trots bättre behandlingar. Det händer också att många färdigbehandlade patienter som friskförklarats senare får återfall. Därför finns det fortfarande ett behov av nya behandlingar som fungerar i längden.
Normalt tittar läkarna på typen av och storleken på cancerknölar samt angripna lymfkörtlar för att ställa en prognos. Men nu verkar det som att en mätning av patientens selenstatus i blodet kan ge en ännu bättre bild.
Selen ingår i omkring 25 seleninnehållande proteiner och enzymer som har betydelse för sköldkörtelns hormoner, cellernas energiomsättning och reglering av celltillväxt. Selen ingår också i några extremt kraftfulla antioxidanter (GPX 1–6). På så sätt bidrar de seleninnehållande proteinerna till cellernas metaboliska processer, och att cellerna samtidigt skyddas mot skador, olämplig celldelning och cancer.
Eftersom de seleninnehållande proteinerna är involverade i en komplicerad ämnesomsättning är det vanligast att man mäter mängden selenoprotein P i blodet som markör för kroppens selenstatus.

Ju mer selen, desto bättre skydd mot cancer

Forskare från Lunds universitet i Sverige utförde den nya studien i samarbete med forskare från olika universitet i Tyskland. Forskarna analyserade blodprover från 1996 patienter (därav åtta män) som just hade diagnostiserats med primär invasiv bröstcancer. Forskarna tittade närmare på blodinnehållet av selenoprotein P, GPX-3 och totalselen. Det var alltså ganska nytt att man tittade närmare på tre markörer för selen.
Studien visade att den femtedel som hade mest selen i blodet i form av de tre markörerna, löpte 50 procent större chans att överleva sjukdomen efter åtta år jämfört med den femtedel som hade minst selen i blodet jämfört med de tre markörerna.
Det visade sig med andra ord att patienter med höga selennivåer i blodet hade det bästa cancerskyddet och löpte den lägsta risken att dö i sjukdomen.
Enligt forskarna bakom den nya studien kan en mätning av seleninnehållet i blodet därför användas för att optimera blodets innehåll och därigenom förbättra behandlingen på sikt.

Den seleninnehållande antioxidanten GPX skyddar mot oxidativ stress och återfall

Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Fria radikaler är livsviktiga eftersom de är involverade i ett antal metaboliska processer. Men eftersom det är några mycket reaktiva molekyler kan de också bli hälsofarliga om de angriper celler och vävnader. Effekten av de fria radikalerna ökar kraftigt av stress, övervikt, tobaksrök, åldringsprocesser och förgiftning. Vårt enda skydd mot de fria radikalerna och oxidativ stress är olika antioxidanter, där GPX spelar en mycket speciell roll i cellernas första skydd.
I detta avseende observerade forskarna bakom den nya studien att det fanns en större risk för återfall efter en bröstcancerbehandling om blodnivån av GPX-3 var låg. Forskarna påpekar också att bröstcancer vanligtvis hänger samman med oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Den nya svensk-tyska studien har publicerats i tidskriften Redox Biology. Detta ligger bland annat i linje med en tidigare polsk studie som nämnts på denna webbplats och som avslöjade att höga selennivåer i blodet ökar chansen för att överleva bröstcancer efter 10 år.
Det är på det stora hela viktigt att vi är välförsedda med selen hela livet.

Selenbrist är utbrett i Europa men det går att kompensera för

Selenbrist är utbrett i Europa. Särskilt på grund av utarmad jord, vilket återspeglar sig i hela näringskedjan. Som nämnts används selenoprotein P som markör för blodets selenstatus och studier visar att man behöver cirka 100 mikrogram selen om dagen för att mätta selenoprotein P. Denna mängd är ungefär dubbelt så högt som de officiella rekommendationerna, RI, som är satta till 55 mikrogram.
Tillskott med selenjäst, som innehåller många selenoproteiner, ger en större likhet med selenvariationen i selenrik kost.
I flera cancerstudier har man gett tillskott på 200 mikrogram. Enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre gränsen på 300 mg selen om dagen.

Referenser:

Kamil Demircan et al. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biology, November, 2021

Mark Szwiec et al. Serum Selenium Level Predicts 10-Year Survival after Breast Cancer. Nutrients, March, 2021

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017

New Links between selenium and cancer prevention. HRB. December 2017

  • Skapad