Skip to main content

Större mängder folinsyra minskar risken för havandeskapsförgiftning

Större mängder folinsyra minskar risken för havandeskapsförgiftningHavandeskapsförgiftning, som också kallas för preeklampsi, är en allvarlig graviditetsstörning med högt blodtryck, protein i urinen och livshotande komplikationer i de svåraste fallen. Det har redan rapporterats att tillskott med folinsyra kan minska risken för att gravida kvinnor utvecklar havandeskapsförgiftning. Enligt en ny studie som har publicerats i Pregnancy Hypertension verkar det nu som om större mängder folinsyra ytterligare minskar risken. Samtidigt är det problematiskt att många gravida kvinnor glömmer att ta folinsyratillskott, som vanligtvis rekommenderas för att förhindra att barnet får ryggmärgsbråck.

Havandeskapsförgiftning uppstår vanligtvis efter den 20:e graviditetsveckan. Utöver högt blodtryck och protein i urinen, kan det vid svåra fall uppträda nedbrytning av de röda blodkropparna, ett lågt antal blodplättar, nedsatt leverfunktion, njursvikt, synstörningar, huvudvärk, bröstsmärta, svullnad i vristerna eller andnöd på grund av vätska i lungorna. En förhöjd nivå av homocystein kan också förekomma i blodet, vilket ökar risken för blodproppar. Om tillståndet inte behandlas kan det leda till förlossningskramper, eklampsi, där den gravida blir medvetslös.
Havandeskapsförgiftning är en av de vanligaste dödsorsakerna till följd av graviditet. Kvinnor som har haft havandeskapsförgiftning löper en ökad risk för hjärtsjukdomar och apoplexi (stroke) senare i livet.
Riskfaktorer för havandeskapsförgiftning är övervikt, tidigare högt blodtryck, ålderdom och diabetes. Det verkar nu som om brist på folinsyra också spelar en roll.

 • Cirka 2–3 procent av alla gravida får havandeskapsförgiftning i någon grad.
 • De flesta har inga symtom och får istället diagnosen genom en rutinundersökning.
 • Behandling sker med blodtryckssänkande läkemedel.
 • Vid svåra fall sätter man igång förlossningen.

Större mängder folinsyra gör en skillnad på flera fronter

Forskarna bakom den nya studien var redan medvetna om att tillskott med folinsyra kan minska risken för att gravida kvinnor utvecklar havandeskapsförgiftning. I den nya studien ville forskarna därför undersöka om större mängder folinsyra före och under graviditeten ytterligare kunde minska risken. Forskarna utförde därför en randomiserad klinisk studie, i vilken 1 576 kvinnor deltog som hade haft havandeskapsförgiftning under sin senaste graviditet, och som planerade en ny graviditet. Kvinnorna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick 0,4 mg (= 400 mikrogram) om dagen, vilket vanligtvis rekommenderas till gravida. Den andra gruppen fick 4 mg, vilket är en tio gånger så hög, men ofarlig dos.
Genom att jämföra de två grupperna avslöjade studien att de kvinnor som fick de höga doserna av folinsyra hade:

 • En lägre nivå av homocystein i blodet.
 • Färre fall av högt blodtryck.
 • Löpte 50 procent mindre risk för havandeskapsförgiftning.

Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med höga doser av folinsyra från 3 månader före graviditeten och under hela graviditeten kan minska risken för havandeskapsförgiftning.

Obs! Folinsyrabrist under graviditeten kan medföra allvarliga fosterskador

Gravida har ett ökat behov av folinsyra eftersom det är nödvändigt för bildandet av DNA under fostrets tillväxt och utveckling. Brist på folinsyra kan därför störa fostrets normala celldelning och medföra en undermålig utveckling av hjärnan samt ryggmärgsbråck, som kan orsaka allvarlig funktionsnedsättning, hjärtsvikt och dödfödsel.
I detta sammanhang är det problematiskt att många graviditeter inte är planerade och upptäcks ganska sent, och att många gravida kvinnor glömmer att ta folinsyratillskott.

Brist på och dåligt utnyttjande av folinsyra orsakas bland annat av

 • Graviditet.
 • Ensidig kost.
 • Missbruk av alkohol och droger.
 • Rökning.
 • Dåligt upptag från tarmen.
 • P-piller.
 • Metotrexat mot artrit och cancer.
 • Epilepsiläkemedel (Fenytoin).

Referenser

Lili Zheng et al. The Effect of Folic Acid Throughout Pregnancy Among Pregnant Women at High Risk of Pre-Eclampsia: A Randomized Clinical Trial. Pregnancy Hypertension. 2020

Debra Sullivan. What to know about folate deficiency. Medican News Today 2019

Ernæringsrådet. Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet – kun få følger anbefalingerne

https://da.wikipedia.org/wiki/Svangerskabsforgiftning

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/graviditet/sygdomme/komplikationer-i-graviditeten/svangerskabsforgiftning-praeeklampsi/

 • Skapad