Skip to main content

Omega-3-tillskott regenererar ögonskador vid typ 1-diabetes

Omega-3-tillskott regenererar ögonskador vid typ 1-diabetesMed tiden kan typ 1-diabetes orsaka skador på ögonen, och om de inte upptäcks i tid kan de leda till suddig eller nedsatt syn. Enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Diabetes kan tillskott med omega-3-fettsyror regenerera skadade hornhinnenerver inom ett halvår. Forskarna antar därför att fet fisk i den dagliga kosten eller tillskott med fiskoljor kan vara ett lovande komplement till den vanliga behandlingen.

Typ 1-diabetes beror på att bukspottkörtelns insulinproducerande celler har skadats. Det medför att cellerna inte kan ta upp blodsockret, och när det blir tillräckligt högt kommer det in blodsocker i urinen. Typiska tidiga symptom är trötthet, stor törst och frekvent urinering. Diabetes är också förknippad med ett antal allvarliga exacerbationer som kommer smygande.
Med tiden får cirka 50 procent komplikationer i form av distal symmetrisk polyneuropati (DSP), vilket bland annat kan orsaka neuropatisk smärta, dålig cirkulation och ökad dödlighet.
De tidiga stadierna av DSP är också relaterade till förlust av de små nervfibrerna i ögats hornhinna, och det antas att förlusten ligger på 0,8 procent om året.
För närvarande är den enda behandlingen när det gäller att skjuta upp denna förlust en intensiv kontroll av blodsockret med hjälp av insulin och kost. En grupp forskare från Australien och Nya Zeeland har nu funnit att tillskott med omega-3-fettsyror kan vara en lovande kompletterande behandling.

Tillskott med EPA och DHA regenererar skadade nervfibrer i hornhinnan

Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har omega-3-fettsyrorna EPA och DHA betydelse för utvecklingen av ögonen, nerverna och upprätthållandet av en normal syn. Därför var det relevant att titta närmare på dessa omega-3-fettsyrors betydelse för synen hos diabetiker.
Den nya studien omfattade 43 patienter med typ 1-diabetes, som delades in i två grupper. Den ena gruppen fick tillskott med omega-3-fettsyror som bestod av 1 080 mg EPA och 720 mg DHA. Den andra gruppen fick ett tillskott med placebo i form av olivolja. Båda grupperna fick tillskott i 180 dagar.
I slutet av studien visade det sig att den grupp som fick omega-3-fettsyror i form av EPA och DHA upplevde en signifikant förbättring vad gäller regenereringen av nervfibrerna i hornhinnan jämfört med kontrollgruppen.
Forskarna konstaterade mer specifikt att den grupp som fick tillskott med EPA och DHA uppvisade en förbättrad längd och täthet hos nervfibrerna. Samtidigt upplevde gruppen som fick placebo att nervfibrernas tillstånd förvärrades på samma parametrar.
Forskarna från Australien och Nya Zeeland antar nu att omega-3-fettsyrornas effekt beror på deras antiinflammatoriska och andra skyddande egenskaper.
Enligt forskarna ligger studiens resultat i linje med tidiga studier på djur och människor.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Diabetes.

Tillskott med fiskoljor och rätt dos

Som framgår av studien fick deltagarna i behandlingsgruppen cirka 1 000 mg EPA och cirka 700 mg DHA. Vid köp av tillskott med fiskoljor är det värt att läsa produktdeklarationerna noggrant, i vilka det framgår hur mycket omega-3 samt EPA och DHA det finns i en kapsel.
Fiskoljor baserade på fria fettsyror säkerställer ett bra upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Referenser:

Laura E Downie, et al. Investigating the neuroprotective effect of oral omega-3 fatty acid supplementation in type 1 diabetes (Nproofs1): a randomised, placebo-controlled trial. Diabetes 2021

Tingmin Koe. EPA, DHA supplementation promotes corneal nerve regeneration in type 1 diabetes patients – 180-days RCT. www.NUTRAingredients.com 2021

Diabetisk øjensygdom (Retinopati) (netdoktor.dk)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2078

  • Skapad