Skip to main content

Tillskott med D-vitamin kan lindra PMS

Tillskott med D-vitamin kan lindra PMSPremenstruellt syndrom, PMS, är vanligt bland kvinnor i fertil ålder, och det kan göra livet jobbigt i flera år med fysiska och psykiska besvär flera dagar i månaden. En orsak kan vara den utbredda bristen på D-vitamin. För det verkar nu som om större tillskott till kvinnor i underskott kan lindra PMS – bland annat genom att påverka markörer för inflammation och kroppens antioxidantkapacitet. Detta framgår av en ny iransk studie publicerad i tidskriften Scientific Reports. Man bör också vara uppmärksam på att magnesium behövs för aktivering av D-vitaminet, så att det kan utnyttjas optimalt.

PMS inkluderar ett eller flera symtom som uppstår mellan ägglossning och menstruation. Symtom som huvudvärk, modlöshet, irritation, kognitiv dysfunktion, sug efter sötsaker, ödem, dålig sömn, bröstspänningar och smärta i underlivet är vanliga. De fysiska och psykiska symtomen har en negativ inverkan på många kvinnors livskvalitet och är enligt WHO ett allvarligt hälsoproblem i moderna samhällen. Närstående till kvinnor med PMS, däribland mannen, barnen och kollegor, kan också lida vid kvinnornas hormonella svängningar.
I hela världen lider cirka 48 procent av kvinnorna i fertil ålder av PMS. Unga kvinnor är mest utsatta, och 70–90 procent har upplevt minst ett PMS-symptom under sina fruktbara år.

PMS orsakas av inflammationer, oxidativ stress och andra obalanser

Det är inte möjligt att diagnostisera PMS via blodprover, men det amerikanska psykologförbundet, APA, har publicerat flera fysiska och psykiska symtom som kriterier för diagnosen. Det finns emellertid vissa hypoteser som handlar om obalanser i hypofysens övergripande gonadotropiner, som reglerar äggstockarnas funktion, samt förändrade processer i hjärnan.
Man har observerat att kvinnor med PMS har ett högre innehåll av inflammationsfrämjande cytokiner i blodet – däribland IL-2, IL-4, IL-10 och IL-12. Det är känt att inflammationer i hjärnan kan medföra humörsvängningar, depressiva tillstånd och oxidativ stress i neuronerna orsakad av fria radikaler.
Man har också hittat inflammationsfrämjande cytokiner i äggstockarna och livmoderslemhinnan, vilket kan orsaka smärta före och under menstruationen.
Man har dessutom observerat avvikelser i kalciummetabolismen, vilka också kan vara ansvariga för inflammation, oxidativ stress samt fysiska och känslomässiga symtom.
Hos kvinnor med PMS har man i detta sammanhang hittat en lägre total antioxidantkapacitet.
Det visar sig nu att D-vitaminet kan reglera flera av dessa processer.

D-vitamin anses vara ett steroidhormon med många funktioner

D-vitamin anses faktiskt vara ett steroidhormon. Det beror på att vi själva bildar det mesta utifrån kolesterol, som också är grundkomponenten i andra steroidhormoner som kortisol, progesteron, östrogener och testosteron.
De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin (VDR), där det reglerar en mängd olika gener och biokemiska processer i kroppen, som också är kopplade till kvinnans menstruationscykel och fertilitet.
Det visar sig att kvinnor med PMS har lägre serumnivåer av D-vitamin i lutealfasen (mellan ägglossning och menstruation), jämfört med kvinnor som inte lider av PMS.
Man har dessutom funnit att ett måttligt intag av D-vitamin (18 mikrogram/dag) kan minska PMS-symtomen med 41 procent i förhållande till låga intag (3 mikrogram/dag).
D-vitaminets antioxidantegenskaper påvisades 1993 genom dess förmåga att hämma järnberoende lipidperoxidation. Det betyder med andra ord att järn kan vara en katalysator för bildandet av fria radikaler, och att dessa är särskilt farliga när de attackerar lipider (fetter) i cellmembranen.
D-vitaminets förmåga att hämma inflammationer har andra antioxidantegenskaper, eftersom inflammationer i sig själva skapar fria radikaler.
Som något helt nytt ville forskarna därför titta närmare på förhållandet mellan D-vitaminbrist, PMS, markörer för inflammation och kroppens antioxidantkapacitet.

Kvinnor med PMS fick högre doser D-vitamin

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, och vi bildar ett förstadium utifrån ett kolesterol i huden. Men den moderna inomhuslivsstilen gör brist till ett världsomspännande problem. Även i sydliga områden.
I den nya studien från Iran deltog 38 kvinnliga studenter med PMS, som också led brist på D-vitamin. Av dessa fick de 20 deltagarna större tillskott med D-vitamin (50 000 IE = 1 250 mikrogram) varannan vecka, och resterande 18 fick placebo.
I jämförelse ligger de allmänna rekommendationerna, RI, på 5 mikrogram om dagen, så den aktuella dosen låg långt över RI och den övre dagliga gränsen, som är satt till 100 mikrogram av Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Men när D-vitaminet lagras i levern motsvarar det en daglig dos på 89 mikrogram (1 250 mikrogram: 14). Det visade sig då också att alla deltagare tålde den extremt höga dosen som gavs var fjortonde dag.
Enligt studien kan man istället ta 80–100 mikrogram D-vitamin dagligen, så att man inte överskrider Efsas gränsvärden.

D-vitamin lindrar PMS via flera mekanismer

Under studien som pågick i fyra månader fick deltagarna bedöma sin grad av PMS och genomföra en rad blodprover för att bedöma blodets nivå av D-vitamin samt markörer för inflammation och kroppens antioxidantkapacitet.
Studien avslöjade följande:

  • De högre tillskotten med D-vitamin ökade deltagarnas nivåer i blodet till normala värden.
  • Detta hade en markant effekt på flera markörer för inflammation (IL-10, IL12).
  • Kroppens totala antioxidantkapacitet (TAC) hade förbättrats.
  • Deltagarnas poäng på olika PMS-symtom hade minskats signifikant.
  • I placebogruppen observerade forskarna det motsatta.

Forskarna bakom den iranska studien kommer dessutom närmare in på hur D-vitamin hämmar inflammationer. De kommer också in på hur hjärnan är särskilt sårbar för inflammationer, eftersom det bland annat kan orsaka humörsvängningar och depressiva tillstånd.
Studien har publicerats i tidskriften Scientific Reports.

  • RI för D-vitamin för vita vuxna är satt till 5 mikrogram, vilket finns i vanliga vitamintabletter.
  • Mycket tyder på att våra verkliga behov är större. Också vid PMS.
  • På en bra sommardag i lätta kläder kan vi enkelt bilda 20–100 mikrogram.

D-vitamintillskott och aktivering

Som nämnts är solen den viktigaste källan till D-vitamin, men på våra breddgrader kan vi bara bilda vitaminet under sommarhalvåret, när solen står tillräckligt högt på himlen. Inomhuslivsstil och ohämmad användning av solskyddsfaktor gör så att många hamnar i underskott hela året. Mörk hud, övervikt, kroniska sjukdomar som diabetes och kolesterolsänkande läkemedel, statiner, ökar dessutom behovet.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Aktivering av D-vitamin kräver magnesium

Det bör tilläggas att den D-vitaminform som vi bildar från solen eller får genom tillskott är ett förstadium, som heter kolekalciferol, och denna form har ingen biologisk aktivitet. I levern omvandlas kolekalciferol med hjälp av magnesiuminnehållande enzymer till 25-hydroxi-D-vitamin, som också är den form som mäts i blodet. När D-vitaminet ska användas omvandlas det i njurarna till den aktiva formen 1,25-dihydroxyvitamin D med hjälp av andra magnesiuminnehållande enzymer.
Så om man lider av PMS bör man också tänka på att få tillräckligt med magnesium genom kost eller tillskott. I övrigt visar andra studier att tillskott med magnesium (360 mg) också kan lindra PMS.

Tillskott med magnesium ska tas upp i tunntarmen

Tillskott med magnesium bör vara av god kvalitet och innehålla organiska föreningar som kan tas upp. För om ett tillskott passerar oupplöst genom tarmsystemet, bör man inte förvänta sig någon effekt. Därför kan man göra ett litet test genom att lägga en magnesiumtablett i ett glas vatten och se om den löses upp inom några minuter. Tablettens snabba upplösning ger en större garanti för att kroppen ska kunna ta upp innehållet av magnesium i tunntarmen.
Magnesiumoxid, som finns i många tillskott, samt Magnesia mot förstoppning, är svårupptagligt, och föreningen verkar främst i tarmen.

Referenser

Hajar Heidari et al. Vitamin D Supplementation for Premenstrual Syndrome-Related inflammation and antioxidant markers in students with vitamin D deficient: a randomized trial. Scientific Reports. 17 October 2019

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

Facchinetti F et al. Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes. Obstet Gynecol. 1991

  • Skapad