Skip to main content

Astmapatienter drar nytta av mer omega-3

- vilket också minskar läkemedelsanvändningen

Astmapatienter drar nytta av mer omega-3Det uppskattas att 334 miljoner människor världen över lider av astma, vilket är förbundet med kronisk inflammation. I detta sammanhang kan ett högre intag av omega-3-fettsyror förebygga sjukdomen och förbättra behandlingen genom att minska inflammationen i luftvägarna. Samtidigt minskas behovet av binjurebarkhormoner och andra astmaläkemedel. Kosten spelar i allmänhet en stor roll i utvecklingen av sjukdomen, och överviktiga verkar dra en särskilt stor fördel av mer omega-3. Detta framgår av en australiensisk studie publicerad i tidskriften Nutrients. Men hur mycket omega-3 behövs det egentligen för att hämma inflammationer, och varför är det lättast att utnyttja källor som fet fisk eller tillskott med fiskolja?

Det är immunförsvarets uppgift att initiera inflammationer som bryter ner mikroorganismer, toxiner och onormala celler. Immunförsvaret måste dra sig tillbaka i tid, och det får inte överreagera, så att det uppstår kroniska inflammationer.
Astma, som kännetecknas av kronisk inflammation i luftvägarna, kan utlösas av luftburna allergener och virusinfektioner. När immunförsvaret överreagerar bildas det för mycket histamin, som får den glatta muskulaturen i bronkierna att dra sig samman. Detta orsakar andningsbesvär. Inflammationsprocesserna medför dessutom att det bildas för mycket slem och ett ihållande behov att hosta upp det. Följdverkningarna är trötthet, som förvärras av dålig sömnkvalitet.
Hos astmapatienter har man funnit högre nivåer av C-reaktivt protein (CRP), som hänger samman med luftvägsinflammationen och den dåliga andningsfunktionen.
Den nuvarande behandlingen mot astma baseras huvudsakligen på inandning av binjurebarkhormoner, vilket minskar luftvägsinflammationen och de åtföljande symtomen. Men denna behandling avlägsnar inte orsaken, och det föreligger en risk för ett antal biverkningar.

Kosten spelar en avgörande roll i utvecklingen av astma

Forskarna har nu blivit mer medvetna om kostens påverkan vad gäller förebyggande och den terapeutiska rollen i behandlingen. Detta tyder på att en västerländsk kost med för mycket socker och andra tomma kalorier, såväl som för många omega-6-fettsyror från margarin, de flesta vegetabiliska oljor och skräpmat, ökar risken. Samtidigt verkar Medelhavskosten med mycket fisk, grönsaker, frukt och olivolja med omega-9 kunna minska förekomsten och svårighetsgraden av astma. Vi får heller inte glömma att solen skiner mer i Medelhavsländerna, och att detta bidrar till mer D-vitamin, som också är inflammationshämmande.

Vikten spelar också en avgörande roll

Övervikt ökar risken för astma. Detta beror bland annat på att många överviktiga lider av insulinresistens, metaboliskt syndrom eller diabetes 2, där den förhöjda insulinnivån ökar risken för inflammationer. Det har också visats att övervikt är förknippat med en högre svårighetsgrad av astma, sämre kontroll av sjukdomen och större läkemedelsförbrukning, jämfört med personer med normal vikt.

Fet fisk och fiskolja har en antiinflammatorisk effekt

Våra cellmembran innehåller omega-3- och omega-6-fettsyror. Båda fettsyrorna ingår i ett biokemiskt samspel i en mängd olika funktioner, där balansen och typen är viktig. Det betyder med andra ord att om vi får för mycket omega-6 och/eller för lite omega-3, skapas det en grogrund för inflammationer och andra obalanser.
Forskarna har ett särskilt fokus på det faktum att Medelhavskosten innehåller en del fet fisk som sardiner, ansjovis och lax. Dessa feta fiskar innehåller ganska stora mängder av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Det har visat sig att dessa fettsyror hämmar de inflammatoriska processerna i luftvägarna och på andra ställen i kroppen. Detta inkluderar mer specifikt att omega-3-fettsyrorna undertrycker produktionen av C-reaktivt protein (CRP), inflammationsfrämjande cytokiner (IL-6) och tumörnekrosfaktor alfa (TNF-a).

Forskarna: Mer omega-3 för förebyggande och behandling av astma

Deltagarna i den nya australiensiska studien var vuxna icke-rökare över 18 år med och utan astma. Alla studier utfördes vid Hunter Medical Research Institute, Newcastle, i Australien. Astmapatienternas kliniska astmamönster bestämdes enligt internationella riktlinjer (GINA). Alla deltagarna fick lämna blodprover, och man mätte deras BMI.
Blodproven avslöjade deltagarnas nivå av omega-3- och omega-6-fettsyror i de röda blodkropparna. Förekomsten av olika inflammatoriska markörer såsom C-reaktivt protein (CRP), cytokiner (IL-6) och tumörnekrosfaktor alfa (TNF-a) mättes i serum.
Enligt forskarna är denna studie den första som har rapporterat att ett lägre omega-3-index är förknippat med en sämre astmakontroll. Samtidigt är ett högre intag av omega-3-fettsyror förbundet med en lägre läkemedelskonsumtion. Detta var mest signifikant hos de överviktiga deltagarna.
Med tanke på att astma drabbar miljoner människor och att sjukdomen resulterar i en försämrad livskvalitet och en ökad läkemedelsbörda förknippad med biverkningar, rekommenderar forskarna bakom den nya studien ett större intag av omega-3 som ett komplement till behandlingen av astma.
Forskarna hänvisar dessutom till andra koststudier som avslöjar att mer omega-3 genom kost eller tillskott kan förebygga eller lindra astma hos både barn och vuxna.
För att uppnå gynnsamma resultat bör vuxna inta över 800 mg EPA och DHA om dagen, eller 4–5 måltider fet fisk i veckan.
Studien har publicerats i Nutrients.

Fet fisk och tillskott med fiskolja

Enligt de officiella kostrekommendationerna bör vi äta minst 350 gram fisk per vecka, varav 200 gram bör komma från fet fisk som är särskilt rik på EPA och DHA. Men det visar sig att industriellt odlad fisk i handeln inte innehåller de optimala mängderna omega-3 på grund av ett onaturligt foder. Man bör därför välja fet fisk som vild lax, sill och ansjovis från rena fiskevatten och undvika rovfisk som tonfisk, som innehåller för många tungmetaller.
Personer med astma och inflammationer kan ha ett ökat behov.
Om man inte gillar fisk, eller bara äter för lite fisk, är det lämpligt att ta tillskott eller kombinera fisk och tillskott, så att man får tillräckligt med omega-3.
Fiskoljor baserade på fria fettsyror säkerställer ett bra upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

  • Det är relativt enkelt att få tillräckligt med omega-6-fettsyror genom kosten.
  • Brist på omega-3-fettsyror ökar risken för astma.
  • Många människor drar nytta av att få fler omega-3-fettsyror genom kosten eller tillskott med fiskolja av god kvalitet.

Referenser

Isobel Stoodley et al. Higher omega-3 Index Is Associated with better Asthma Control and Lower Medication Dose: A Cross-sectional Study. Nutrients 2020

Emily P Brigham et al. Omega-3 and Omega-6 intake Modifies Asthma Severity and Response to Indoor American Journal of respiratory and Clinical Care Medicine. 2019

https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/spis-mere-fisk/

  • Skapad