Skip to main content

D-vitamin och melatonin är livsviktiga ämnen för mitokondriernas funktion – dygnet runt – hela livet

D-vitamin och melatonin är livsviktiga ämnen för mitokondriernas funktion – dygnet runt – hela livetMitokondrierna är cellernas energiproducerande kraftverk med många andra livsviktiga funktioner. Mitokondrierna har behov av rikligt med D-vitamin, som vi bildar när solen står tillräckligt hög på himlen. Mitokondrierna har också behov av melatonin, som vi bildar när det blir mörkt. De två molekylerna kompletterar varandra, samtidigt som de skyddar mitokondrierna och cellerna hela dygnet och under hela livet. Men åldringsprocesser och det moderna sättet att leva hämmar emellertid den egna produktionen av de två livsviktiga molekylerna. Brist kan således resultera i sömnlöshet och en lång rad sjukdomar, däribland infektioner, diabetes 2, åderförkalkning, demens och cancer, där äldre i sakens natur är mer utsatta. Ändå är det möjligt att kompensera för den sjunkande egenproduktionen med effektiva tillskott. Detta framgår bland annat av en artikel publicerad i The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

Under hela evolutionen har D-vitamin och melatonin spelat avgörande roller för cellernas välbefinnande och försvarsmekanismer. Den högtstående solen är den viktigaste källan till D-vitamin. När mörkret faller börjar vi bilda signalämnet melatonin. Det betyder med andra ord att syntesen av D-vitamin och melatonin hänger samman med påverkan av solljus och den astronomiska klockan.
D-vitamin är mest känt i samband med kroppens upptag och utnyttjande av kalcium och fosfor. Melatonin är mest känt för sitt inflytande på vår biologiska klocka och vår sömnkvalitet. Men under de senaste årtiondena har vetenskapen funnit att de två molekylerna har en mängd andra livsviktiga funktioner, som inkluderar cellernas mitokondrier. Dessa är några små bönformade kraftverk som levererar energi till cellen i form av ATP. Mitokondrierna utför dessutom flera viktiga funktioner i cellen såsom celldelning, kalciumsignalering, tillväxtövervakning och programmerad celldöd (apoptos).
Brist på D-vitamin och melatonin hänger därför samman med olika dysfunktioner i cellerna, vilket kan resultera i sömnstörningar, akuta infektioner och en mängd kroniska sjukdomar som bland annat inkluderar åderförkalkning, metaboliskt syndrom, diabetes 2, högt blodtryck, neurologiska sjukdomar, njursjukdomar, bensjukdomar och cancer.
Idag finns det många sjukdomar som anses vara uttalade mitokondriella sjukdomar, däribland migrän, fibromyalgi, Alzheimers, demens, Parkinsons sjukdom och cancer. Därför finns det all anledning att se efter mitokondrierna och cellernas välbefinnande under hela livet.

Fakta om mitokondrier

 • En cell kan innehålla över 1 000 mitokondrier beroende av energiförbrukning.
 • Påminner om bakterier med eget arvsmaterial (mtDNA).
 • Förökar sig självständigt inuti cellen.
 • Producerar energi i form av ATP med hjälp av syra.
 • Reglerar celldelning, kalciumsignalering, övervakning av tillväxt och apoptos.
 • Vissa funktioner utförs endast i specifika celltyper.
 • Är mycket sårbara för oxidativ stress.

Åldringsprocesser hämmar bildandet av D-vitamin och melatonin

Vi bildar D-vitamin i huden med hjälp av solljuset och ett kolesterol i huden. Men på våra breddgrader kan vi bara bilda D-vitamin under sommarhalvåret, när solen står tillräckligt högt på himlen. Överskott av D-vitamin lagras i levern för senare användning på vinterhalvåret. Men gammal och tunn hud hämmar emellertid den egna produktionen av D-vitamin. Åldringsprocesser kännetecknas också av tröga enzymprocesser som gör det svårare att omvandla den inaktiva formen från solen och tillskott (kolekalciferol) till den aktiva form som cellerna behöver.
Vi bildar främst melatonin i tallkottkörteln, och det finns en direkt förbindelse från ögats näthinna. Följaktligen gör dagsljuset att tallkottkörteln håller tillbaka melatoninproduktionen, och att kvällsmörkret ökar produktionen, så att vi lättare kan somna och sova gott. Men tallkottkörteln förkalkas med åldern, vilket resulterar i en minskande egenproduktion, och att en 60-åring bara bildar ungefär hälften i förhållande till en 20-åring.

Brist på D-vitamin och melatonin resulterar i oxidativ stress och många sjukdomar

En viktig orsak till de flesta kroniska sjukdomar är oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och cellernas antioxidantförsvar.
Fria radikaler är några mycket reaktiva syremolekyler som både är livsviktiga och livsfarliga. De är en naturlig biprodukt från mitokondriernas energiomsättning och de spelar viktiga roller för immunförsvaret och andra cellfunktioner. Men de fria radikalerna bör vara under strikt kontroll, så att de bara utför sina specifika uppgifter och inte orsakar cellskador och oxidativ stress i kroppen. För när allt kommer omkring skapar oxidativ stress grunden för dåligt fungerande mitokondrier och kroniska inflammationer, som är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar.
I detta avseende hjälper D-vitamin till att stärka immunförsvaret och hämma de kroniska inflammationer som banar vägen för oxidativ stress.
Melatonin fungerar som en kraftfull antioxidant som skyddar mitokondriernas DNA och andra cellbeståndsdelar mot oxidativ stress. Melatonin kan också reparera cellskador när vi sover.
D-vitamin och melatonin har dessutom olika effekter på renin–angiotensin–aldosteron-systemet (RAAS), som är ett blodtrycks- och vätskereglerande system i kroppen.
D-vitamin och melatonin är båda viktiga för att cellerna ska kunna utföra inre rengöring (autofagi), och för att de ska kunna begå programmerad celldöd (apoptos) när de är utslitna eller felprogrammerade potentiella cancerceller.
D-vitamin och melatonin har således en synergieffekt när mitokondrierna ska fungera optimalt. Och det är en förutsättning för alla cellers hälsa.

D-vitaminbrist kan bero på:

 • Åldringsprocesser och tunn hud.
 • Brist på sommarsol och för mycket solskyddsfaktor.
 • Vintermånaderna, när solen står för låg.
 • Mörk hud.
 • Övervikt.
 • Diabetes 2.
 • Kolesterolsänkande läkemedel.

 

Brist på melatonin kan bero på

 • Åldringsprocesser.
 • För lite ljus under dagen.
 • Solglasögon.
 • För mycket ljus på natten – särskilt från skärmar och LED-lampor på grund av det blå ljuset.
 • Stimulantia.
 • Jetlag.

Tillskott med D-vitamin och melatonin

I Danmark innehåller vanliga vitamintabletter bara 5 mikrogram D-vitamin. Men det behövs i regel mer för att uppnå de optimala nivåerna i blodet över 50 nmol/l.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram. Det verkliga behovet beror på faktorer som exponering för sol, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar som diabetes.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.
Man kan bara köpa melatonin i Sverige om man har recept. Det är lagligt att köpa melatonin för eget bruk från andra EU-länder – både som kosttillskott och som receptbelagt läkemedel.

Referenser

Feres José Mocayar et al. Daily and seasonal mitochondrial protection: Unraveling common possible mecanism involving vitamin D and melatonin. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2020

Ricca C et al. Vitamin D Receptor Is Necessary for Mitochondrial Function and Cell Health. Int Mol Sci 2018

Alice Meläo. Researchers Review Melatonin´s Therapeutic Potential for Mitochondrial Dysfunction-related diseases. Mitochondrial Disease News. 2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_disease

 • Skapad