Skip to main content

En ny studie ska testa intravenös behandling med C-vitamin till covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningar

En ny studie ska testa intravenös behandling med C-vitamin till covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningarÄven om de flesta som smittas med covid-19 upplever ett milt förlopp, är den största rädslan de livshotande komplikationerna i luftvägarna som orsakas av oxidativ stress och cytokinstorm, där immunsystemet angriper frisk vävnad. Därför söker forskarna nya behandlingsformer, däribland intravenös behandling med stora doser C-vitamin, som ska testas i en ny kinesisk placebokontrollerad studie. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften Critical Care. Flera forskare hänvisar dessutom till att mer C-vitamin genom kosten och tillskott har en förebyggande effekt genom att stärka och reglera immunförsvaret i luftvägarna. Detsamma gäller för D-vitamin och selen.

Den nya varianten av coronavirus, covid-19, angriper de nedre luftvägarna. De flesta smittotillfällen är milda, men livshotande komplikationer kan också uppträda. Det beror på att patienterna får akut andningssvikt, även kallat ARDS (akut andningsbesvärssyndrom). Det livshotande tillståndet beror inte på själva viruset, utan på ett överaktivt immunförsvar, där uppkomsten av cytokinstorm, hyperinflammation och oxidativ stress angriper frisk vävnad med risken att de svagaste patienterna dukar under. Det är alltså immunförsvaret som blir livshotande, eftersom det lider brist på näringsämnen för aktivering, reglering och skydd av frisk vävnad.

C-vitamin motverkar cytokinstorm och oxidativ stress

När vi väl har fått en infektion med virus eller bakterier, bildar immunförsvarets vita blodkroppar kaskader av fria radikaler, som fungerar som missilvapen. Produktionen av inflammationsfrämjande cytokiner efterlämnar också större mängder fria radikaler.
Men det är viktigt att de fria radikalerna bara utför sina specifika uppgifter och inte orsakar oxidativ stress, där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och cellernas antioxidantförsvar.
C-vitamin är mest känt för att förebygga skörbjugg, som är en klassisk bristsjukdom. Men C-vitaminet är också viktigt för immunförsvaret, och som en kraftfull antioxidant, som skyddar våra egna vävnader mot oxidativ stress.
Under en infektion använder immunförsvarets vita blodkroppar, makrofagerna, därför stora mängder C-vitamin, när de fungerar som stormtrupper. Det innebär att behovet av C-vitamin kan stiga drastiskt under en infektion. Vid svåra fall, däribland när covid-19 orsakar ARDS, kan det därför vara nödvändigt att ge intravenös behandling med större mängder C-vitamin för att få en snabb effekt.
Enligt den nya artikeln i Critical Care överförs 26 procent av de covid-19-patienter som är inlagda med lunginflammation till intensivvårdsavdelningar, eftersom de utvecklar ARDS med risk för cirkulationschock. Det är samma livshotande tillstånd som uppträder vid sepsis (blodförgiftning).
Tidigare studier visar att intravenös behandling med stora doser C-vitamin till patienter med sepsis kan rädda liv.
Enligt en randomiserad, kontrollerad amerikansk studie av 167 patienter med sepsisrelaterad ARDS, verkar det som om intravenös behandling med 15 gram C-vitamin om dagen i fyra dagar kan minska dödligheten hos dessa patienter.
I en ny placebokontrollerad, randomiserad, kontrollerad studie från Wuhan, Kina, varifrån covid-19 antas komma, ska forskarna nu testa effekten av intravenös behandling med C-vitamin till patienter på intensivvårdsavdelningar. I denna studie kommer forskarna att behandla 140 patienter med intravenös behandling med 24 gram C-vitamin per dag i sju dagar, eller med placebo, så att det finns en kontrollgrupp. Samtidigt kommer forskarna att undersöka patientens organfunktioner, deras behov av medicinering och respirator, tiden på intensivvårdsavdelningen samt dödligheten inom 28 dagar.
Forskarna bakom den nya kinesiska studien hoppas att den kan avslutas i slutet av september. Även om resultaten kommer för sent för att rädda tusentals människor som har infekterats med covid-19 under tiden, kan resultaten av studien förhoppningsvis ge användbar kunskap så att behandling med C-vitamin kan användas snabbare under framtida epidemier.
Det är till och med en enkel och billig behandling.

Kom också ihåg D-vitamin och selen för förebyggande och som en del av behandlingen

På denna webbplats har vi redan skrivit flera artiklar om hur D-vitamin och selen också är avgörande för ett välfungerande immunförsvar, hur utbredda brister bidrar till nya virusepidemier och att infektionerna kan bli livshotande.

Oxidativ stress och cytokinstorm leder till livshotande komplikationer

  • När infektioner med covid-19, influensa och blodförgiftning blir livshotande, beror det på att de vita blodkropparna producerar för många fria radikaler och proinflammatoriska cytokiner som interferoner, interleukiner och tumörnekrosfaktor (NF-α).
  • Som ett resultat av cytokinstormen kan det uppstå oxidativ stress, vävnadsskada, uttorkning och cirkulationschock.
  • C-vitamin, D-vitamin och selen bidrar till att reglera immunförsvaret och förhindra oxidativ stress, om kroppen är välförsedd.

Referenser

Anitra C. Carr. A new clinical trial to test high-dose vitamin C in patients with COVID-19. Critical Care. 2020

Liu K. et al. Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary hospitals in Hubei Province. Chin Med J 2020.

Carr AC et al. Hypovitaminosis C and vitamin C deficiency in critically ill patients despite recommended enteral and parenteral intakes. Crit Care 2017

Richard Z Cheng et al. Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of Choice for 2019-vCov pneumonia. Orthomolecular Medicine News Service, Feb 16, 2020

Alpha A. Fowler et al. Effect of Vitamin C infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients with Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure. JAMA 2019

Zhang J et al. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. The American Journal of Clinical Nutrition. Apr. 2020

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

  • Skapad