Skip to main content

Kom ihåg B1-vitamin för energi, humör och matsmältning

Kom ihåg B1-vitamin för energi, humör och matsmältningB1-vitamin har särskild betydelse för omsättningen av kolhydrater, den mentala balansen och magens saltsyraproduktion, som i sin tur är avgörande för god matsmältning. Brist och dåligt utnyttjande kan främst orsakas av ensidiga kostvanor, brist på magnesium, missbruk av socker, alkohol och andra stimulantia samt användning av p-piller och vattendrivande läkemedel. Det betyder att många snabbt hamnar i underskott. När alkoholmissbrukare kan ”supa bort hjärnan” beror det på en kronisk brist och livshotande hjärninflammation, som omedelbart bör behandlas. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som publicerats i StatPearls. Det antas dessutom att större doser B1-vitamin kan förebygga myggbett, men stämmer det verkligen?

B1-vitamin är ett vattenlösligt vitamin, och eftersom vi bara kan deponera blygsamma mängder i kroppen behöver vi ett regelbundet intag. Goda källor är en grov, grön kost och färska råvaror. Speciellt fullkorn, nötter, kärnor, bönor och ärtor. Dessutom kött, torskrom, fisk och mejeriprodukter. B1-vitamin förstörs vid uppvärmning, men inte vid frysning.
Den dagliga rekommendationen, även kallad RI, är 1,1 mg för vuxna och 0,7 mg för barn. Brist kan förekomma vid ensidiga kostvanor, missbruk av alkohol och andra stimulantia, liksom vid användning av p-piller och vattendrivande eller syraneutraliserande läkemedel. Eftersom B1-vitamin används till omsättningen av kolhydrater (inklusive kolhydrater från alkohol) innebär det att ett överdrivet intag kan medföra en brist som är svår att kompensera för. Låga nivåer av B1-vitamin kan i allmänhet resultera i minskad energiproduktion, minskad enzymaktivitet och förändrade funktioner hos cellernas kraftverk som kallas mitokondrier. Detta kan påverka många celler och organsystem, och det påverkar särskilt neuronerna, som har ett stort energibehov.

Mindre brister påverkar nervsystemet och matsmältningen

Vid mindre brister kan man få ett eller flera av de vanligaste symtomen som är trötthet, irritabilitet, modlöshet, sömnlöshet, ihållande illamående, aptitlöshet, viktminskning, hjärtrytmstörningar, tryck för bröstet samt stickningarna i armar, ben och hud.

Beriberi – den klassiska bristsjukdomen

Under 1920-talet upptäckte den japanska forskaren Umetaro Suzuki B1-vitaminet i risskal. Detta hade en läkande effekt på den klassiska bristsjukdomen Beriberi, som var särskilt utbredd i Asien. Hemma ses beriberi mest hos alkoholister, men sjukdomen kan också bero på andra orsaker. Tidiga symtom beskrivs just under mindre brister. Efterhand som sjukdomen utvecklar sig på grund av en kronisk brist kan våt eller torr beriberi uppstå.
Våt beriberi medför ett försvagat hjärta och vatten i kroppen. Utan behandling kan sjukdomen leda till hjärtsvikt.
Torr beriberi påverkar särskilt nervsystemet med symtom som nervinflammation, domningar, muskelsvaghet och gångproblem.

Wernicke-Korsakoffs syndrom

Wernicke-Korsakoffs syndrom (WKS) är en annan vanlig komplikation vid kronisk B1-vitaminbrist. WKS påverkar det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen.
Orsakerna är ofta långvarigt missbruk av alkohol eller narkotika. Tekniskt sett består WKS av följande två syndrom:
Wernickes encefalopati (hjärninflammation) är ett akut livshotande tillstånd som beror på brist på B1-vitamin i hjärnan. Symtomen är medvetenhetsstörningar, talsvårigheter, gångproblem och i värsta fall dödsfall. Om Wernickes encefalopati inte behandlas i tid kan dessutom
Korsakoffs syndrom uppstå, som kännetecknas av delirium och permanent skada på minnet.
Wernickes encefalopati och Korsakoffs syndrom bör omgående behandlas med injektioner av B1-vitamin i stora doser. Behandlingen bör dessutom ges före eller tillsammans med glukos, så att neuronerna får den nödvändiga energitillförseln.

B1-vitaminets funktioner och samarbete med magnesium

B1-vitamin är vattenlösligt och absorberas direkt i blodet från mag-tarmkanalen. B1-vitamin kan således cirkulera fritt i blodet utan bärarmolekyler. Alla celler som har en energiomsättning behöver B1-vitamin, som också kan passera blod-hjärnbarriären.
Kroppen kan lagra lite B1-vitamin i levern, men högst i 18 dagar.
När B1-vitaminet har tagits upp i blodet omvandlas det från provitaminet tiamin till den aktiva formen TTP (tiaminpyrofosfat). Denna reaktion kräver magnesium som en kofaktor.
TTP är nu ett koenzym som kan användas för cellernas energiomsättning via flera mekanismer. Det är alltså TTP som är avgörande för energiomsättningen och bildandet av ATP, samt cellernas livskraft och neuronernas funktioner.

Mätning och behandling av brist på B1-vitamin

Det är bäst att mäta B1-vitaminbrist med hjälp av en så kallad erytrocytär transketolasaktivitet. Man kan också mäta B1-vitaminnivåerna i blod och urin. Men dessa mätningar inkluderar inte mängden lagrat B1-vitamin i levern.
Det är bäst att få B1-vitamin genom en allsidig grov och grön kost utan för mycket socker och alkohol.
Personer med en påtaglig B1-vitaminbrist kan instrueras att ta upp till 50 mg oralt dagligen, vilket ligger långt över RI. Detta beror på önskan om en snabbare effekt, och att vitaminet inte kan överdoseras. Orala tillskott bör tas separat från syraneutraliserande läkemedel.
I allvarligare fall kan injektioner på 50–100 mg ges tre till fyra gånger dagligen.
Det finns vanligtvis goda utsikter vad gäller behandling av patienter med B1-vitaminbrist, men mindre brister har utvecklats till ett allvarligt underskott i det centrala nervsystemet.
Vid upprepade injektioner kan allergiska reaktioner förekomma i sällsynta fall.
Man bör dessutom komma ihåg att aktiveringen av B1-vitamin kräver magnesium, som många också lider brist på.

Kan B1-vitamin skrämma iväg myggor och andra blodsugare?

Enligt en studie från 1960-talet kan stora mängder B1-vitamin motverka bett från myggor och andra blodsugare. Men en senare studie, publicerad i Journal of the American Mosquito Control Association, har visat motstridiga resultat. Teorin går ut på att större mängder B1-vitamin medför en ökad utsöndring genom huden, och att detta har en lukt som myggor och andra blodsugare inte bryr sig om. Detsamma skulle vara fallet med vitlök. Det finns alltså olika uppgifter om effekten av dessa tillskott, men det skadar inte att pröva sig fram om man plågas av många myggstick.

Faktorer som ökar behovet av B1-vitamin

  • Nämnda bristsymtom.
  • Överkonsumtion av alkohol, kaffe och andra stimulantia.
  • Överkonsumtion av socker.
  • Stress.
  • Graviditet och amning.
  • Dålig tarmflora och Crohns sjukdom.
  • P-piller.
  • Syraneutraliserande och vattendrivande läkemedel.
  • Hårt arbete och extremsporter.

Referenser

Juliana L. Martel; David S. Franklin. Vitamin B1 (Thiamine). StatPearls 2019

Ives AR et al. Testing vitamin B as a remedy against mosquitoes. J Am Mosq Assoc. 2005

https://www.livestrong.com/article/440865-vitamin-b1-as-a-mosquito-repellent/

https://netdoktor.dk/vitaminer/vitaminb1.htm

  • Skapad