Skip to main content

Lider du också brist på B6-vitamin?

Lider du också brist på B6-vitamin?B6-vitamin har betydelse för energinivån, nervsystemet, humöret, immunförsvaret och hormonbalansen, samt många andra funktioner. B6-vitamin har alltså en avgörande betydelse för vår fysiska och mentala hälsa, men olika faktorer kan leda till brist. I det följande kan du därför läsa mer om B6-vitamin och vilka 11 tecken och symtom som brist kan orsaka.

B6-vitamin är en av de centrala molekylerna i cellerna, där det är involverat i över 150 enzymaktiviteter.
B6-vitamin finns i kött, fisk, vitlök, grönsaker, bananer, fullkornsprodukter, ägg och mejeriprodukter, men det förstörs av uppvärmning och ljus.
Brist och dåligt utnyttjande kan orsakas av ensidiga kostvanor, stress, övervikt, dålig tarmflora, åldringsprocesser, överkonsumtion av alkohol och andra stimulantia, p-piller och andra hormonpiller samt vissa läkemedel. Brist på B6-vitamin förekommer också hos patienter som lider av autoimmuna sjukdomar eller sjukdomar i levern och njurarna. Det innebär därför att många lider brist på det viktiga vitaminet. I det följande kan du därför läsa mer om 11 typiska tecken och symtom.

 • B6-vitamin kallas även pyridoxin, och det omvandlas till de aktiva formerna pyridoxal 5-fosfat (PLP) och pyridoxaminfosfat.
 • Eftersom B6-vitamin är vattenlösligt och inte kan lagras i kroppen behöver vi ett regelbundet intag.

När kroppen lider brist på B6-vitamin föreligger det en större risk för:

1: Trötthet och dålig koncentration

Detta beror på att B6-vitamin är viktigt för energiomsättningen. Brist på andra B-vitaminer och magnesium kan också påverka energinivån och koncentrationen negativt.

2: Humörsvängningar och PMS

I vissa fall kan brist på B6-vitamin bidra till utvecklingen av depression, ångest, irritabilitet och ökad smärtuppfattning. Detta beror på att B6-vitamin är involverat i bildandet av neurotransmittorer som serotonin och GABA, som har betydelse för nervsystemet och humöret. I en studie på autister blev hälften bättre efter att ha fått tillskott med B6-vitamin. Det tyder också på att tillskott med 50–80 mg B6-vitamin dagligen kan lindra PMS-symtom som modlöshet, irritabilitet, ångest och depression. Brist på andra B-vitaminer, magnesium och omega-3-fettsyror kan också påverka nervsystemet och humöret negativt.

3: Hudförändringar och kliande, röda eksem

Brist på B6-vitamin kan orsaka röda, kliande eksem, även kallat mjälleksem eller seborrheisk dermatitis. Eksemen förekommer vanligtvis i hårbotten, ansiktet, nacken och på bröstet. Det antas att brist på B6-vitamin kan orsaka hudproblem, eftersom det hjälper till att syntetisera kollagen, vilket är avgörande för en frisk hud. Vissa personer med mjälleksem kan därför ha ett större behov av B6-vitamin, vilket kan tillgodoses genom kost eller tillskott. Ansiktskrämer med B6-vitamin kan också ha en positiv effekt.

4: Sprickor i mungiporna och munsår

Brist på B6-vitamin kan orsaka svullna läppar och sprickor i mungiporna, som kan blöda och bli infekterade. Detta kan vara mycket smärtsamt och göra det svårt att prata och äta. Om symtomen beror på brist på B6-vitamin kan det hjälpa att få tillräckligt genom kost eller tillskott. Brist på B2-vitamin (riboflavin), folinsyra och järn kan också orsaka dessa symtom. Detsamma gäller för mycket sol, torr luft, för mycket salt från flis och andra miljöfaktorer.

5: Svullen, öm och röd tunga

Vid brist på B6-vitamin kan tungan bli svullen, öm, slät och röd på grund av atrofi av papillerna. Lokal inflammation kan också förekomma. Tillståndet kallas atrofisk glossit. Om brist på B6-vitamin är orsaken hjälper det med tillskott. Brist på folinsyra, B2-vitamin, B3-vitamin, B12-vitamin och järn samt lokala infektioner kan också utlösa tillståndet.

6: Stickningar och smärta i händer och fötter

Brist på B6-vitamin kan orsaka perifer neuropati, en form av nervinflammation som kan ge upphov till stickningar och en brännande känsla i armar, ben, händer och fötter. Nervskadorna kan också orsaka balansproblem och klumpighet. Nervproblem på grund av brist på B6-vitamin kan lindras med tillskott.
Å andra sidan kan överdosering av tillskott med B6-vitamin som innehåller inaktivt B6-vitamin (pyridoxin HCL) också orsaka neuropati. Det kan bero på att denna form blockerar den aktiva formen PLP i kroppen.
Perifer neuropati kan också bero på brist på B12-vitamin och D-vitamin.

7: Nedsatt motståndskraft

B6-vitamin är involverat i produktionen av vita blodkroppar och antikroppar, som hjälper kroppen att bekämpa infektioner. B6-vitamin är också involverat i ett protein som kallas interleukin-2, som hjälper de vita blodkropparna att agera. Personer med autoimmuna sjukdomar, där immunförsvaret attackerar kroppens egna vävnader, kan ha en ökad förstörelse av B6-vitamin, vilket i sin tur ökar behovet av vitaminet. En studie från Taiwan har visat att tillskott med B6-vitamin kan förbättra immunförsvaret hos kritiskt sjuka patienter. Vid nedsatt motståndskraft måste man också komma ihåg att vara välförsedd med C-vitamin, D-vitamin, selen och zink.

8: Mikrocytisk anemi

Brist på B6-vitamin kan leda till en form av anemi, där de röda blodkropparna är för små. Det ger upphov till trötthet och många andra symtom, eftersom cellerna saknar energi. Denna typ av anemi uppträder också vid järnbrist. Det verkar som om tillskott med det aktiva B6-vitaminet i form av PLP (pyridoxal 5'-fosfat) har den bästa effekten.

9: Kramper och muskelspasmer

Brist på B6-vitamin kan medföra att vi inte bildar tillräckligt med den lugnande neurotransmittorn GABA, vilket kan överstimulera hjärnan. Symtom som muskelspasmer, rullande ögon och sprattlande armar och ben kan förekomma. Det kan också uppträda kramper av samma typ som ses vid epileptiska anfall. Brist på B6-vitamin kan orsaka kramper hos nyfödda. De första fallen observerades på 1950-talet hos spädbarn som fick barnmat med för lite B6-vitamin. Senare har det visat sig att brist på B6-vitamin också kan orsaka kramper hos gravida samt alkoholister och patienter med leversjukdom. Krampanfall kan också bero på brist på magnesium och D-vitamin.

10: För högt homocystein

Homocystein finns i en biprodukt som bildas under nedbrytningen av proteiner. Homocystein omvandlas sedan till andra aminosyror med hjälp av B6-vitamin, folinsyra och B12-vitamin.
Brist på dessa B-vitaminer kan leda till för höga nivåer av homocystein i blodet. Detta kan resultera i skadade blodkärl och nervceller, som är förbundet med hjärt-kärlsjukdomar, stroke och Alzheimers.
Det är möjligt att kontrollera homocysteinnivån genom ett vanligt blodprov. Nivån kan sänkas genom att ta tillskott med B6-vitamin, folinsyra och B12-vitamin. Man måste också vara medveten om andra faktorer som kostvanor och fysisk aktivitet.

11: Graviditetsillamående

De flesta gravida kvinnor lider av illamående ungefär i den fjärde till sjunde graviditetsveckan, och ungefär hälften drabbas även av kräkningar. Studier tyder på att höga doser av B6-vitamin kan motverka illamående och kräkningar under graviditeten. Detta bör ordineras av läkaren eller barnmorskan.

Brist och dåligt utnyttjande av B6-vitaminer kan orsakas av

 • Ensidiga kostvanor.
 • Långvariga, ensidiga bantningskurer.
 • Övervikt.
 • Överkonsumtion av alkohol.
 • P-piller och andra hormonpiller.
 • Graviditet.
 • Stress och kroniska sjukdomar.
 • Läkemedel som:

Antibiotika.
Cytostatikabehandling och strålbehandling vid cancer.
Hydralazin mot högt blodtryck.
Penicillamin mot njursten och kronisk ledgikt.
Levodopa mot Parkinsons sjukdom.

Referensintag och tillskott

I Danmark är de officiella rekommendationerna, RI (referensintaget), för vuxna och barn över 11 år 1,4 mg.
Det är bäst att få tillräckligt med B6-vitamin genom en allsidig kost. Tillskott kan vara nödvändigt om det föreligger ett bristtillstånd. Tillskott bör generellt intas tillsammans med andra B-vitaminer och åtskilt från syraneutraliserande läkemedel. Vid större tillskott är det bäst att fördela dem över dagens måltider, eftersom vitaminet är vattenlösligt och överskott av B6-vitamin i blodet lätt utsöndras i urinen.

Överdosering – biverkningar

Överdosering är mycket sällsynt, eftersom vitaminet är vattenlösligt och överskott som nämnt utsöndras men urinen. Vid mycket höga doser som 10 gram åt gången kan en minskad koordinering av rörelser och nedsatt känsla i armar och ben förekomma. Samma symtom kan också uppträda efter långvarig användning av dagliga doser på 100–200 mg, som ligger 70–140 gånger över RI.

Referenser

Mary J. Brown et al. Vitamin B6 Deficiency. StatPearls October 3. 2020

Marsha McCulloch. 9 Signs and Symptoms of Vitamin B6 Deficiency. Healthline 2018

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cadiovascular autnomic neuropathy.

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

 • Skapad