Skip to main content

D-vitamintillskott förbättrar ljusbehandling vid hudcancer och andra hudsjukdomar

D-vitamintillskott förbättrar ljusbehandling vid hudcancer och andra hudsjukdomarFotodynamisk terapi är en ljusbehandling som används mot hudcancer, psoriasis och andra hudsjukdomar. Samtidigt kan tillskott med D-vitamin förbättra behandlingen. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Sammantaget tyder det på att D-vitamin har flera positiva effekter på hudens hälsa och att större tillskott även kan reparera hudskador vid solbränna.

Fotodynamisk terapi (Photodynamic therapy, PDT) är en ljusbehandling som används för att behandla hudcancer och förstadier till hudcancer (aktiniska keratoser) till följd av solskador. Fotodynamisk terapi används även mot andra hudsjukdomar som psoriasis och akne. Behandlingen består av en medicinsk kräm som gör huden mycket ljuskänslig, och sedan rött ljus som förstör de sjuka hudcellerna. I vissa fall kan ärrvävnad och mer ihållande rodnad bildas i de behandlade områdena.
Även om fotodynamisk terapi anses vara ganska effektiv har olika tillskott också tillkommit i ett antal studier. Dessa tillskott inkluderar D3-vitamin i form av kolekalciferol som finns i vanliga kosttillskott, samt kalcitriol (1,25-dihydroxikolekalciferol), som är den aktiva steroidformen. Studier har redan visat att tillskott med D-vitamin kan förbättra behandlingen av aktiniska keratoser, hudcancer och psoriasis. Experimentella studier har också gjorts genom att kombinera fotodynamisk terapi och D-vitamin i samband med bröstcancerceller och djurmodeller.
Syftet med den nya studien var att titta närmare på huruvida tillskott med D-vitamin kan förbättra effekten av fotodynamisk terapi. Forskarna sökte därför i olika databaser efter relevanta studier som hade publicerats mellan 1979–2022. Det visade sig att effekten av fotodynamisk terapi förbättrades i genomsnitt med 6–30 procent. Och i ett fall förbättrades behandlingen upp till tio gånger jämfört med enbart fotodynamisk terapi. Enligt forskarna tyder det därför på att tillskott med D-vitamin i kombination med fotodynamisk terapi har en lovande terapeutisk potential som kan leda till nya kliniska studier och metoder. Eftersom alla studier i översiktsartikeln gjordes på vuxna patienter efterlyser forskarna även studier på barn och unga patienter som kan bekräfta den eventuella positiva effekten.

  • Det finns två överordnade typer av hudcancer: basalcellscancer och skivepitelcancer.
  • Vanlig hudcancer kan ofta botas.

Hur kan D-vitamintillskott förbättra fotodynamisk terapi?

D-vitamin anses vara ett steroidhormon som är särskilt känt för att ingå i kroppens upptag och utnyttjande av kalcium. I experimentella studier har man påvisat att tillskott med D-vitamin ökar produktionen av protoporfyrin IX i mitokondrierna (cellernas energiproducerande kraftverk) och att detta kan stärka förstörelsen av hudcancerceller under fotodynamisk terapi. Det är också känt att D-vitamin reglerar inflammationsprocesser som kan orsaka hud- och andra cellskador. Dessutom är den aktiva D-vitaminformen (kalcitriol) känd för att främja läkning av mutationer i keratinocyterna (celler i epidermis) genom att öka proteinet p53, som anses vara en cellulär tumörantigen eller ”genernas väktare”. Generellt sett är D-vitamin viktigt för många genaktiviteter via på- och avstängningsmekanismer, vilket också kan öka programmerad celldöd (apoptos) efter fotodynamisk terapi.

D-vitamin kan också lindra skador efter solbränna

D-vitamin har avgörande betydelse för den allmänna hälsan och därför har vi nytta av den högtstående sommarsolen, så att vi kan bilda D-vitamin från ett kolesterol i huden. Men vi bör såklart inte bränna oss, eftersom det på sikt kan öka risken för hudcancer. Om man ändå bränner sig verkar det som att akutbehandling med höga doser av D-vitamintillskott kan hjälpa till att reparera hudskadorna, påskynda läkningsprocessen och minska risken för hudcancer.

Referenser

Anna Mazur et al. Vitamin D and Vitamin D3 Supplementation during Photodynamic Therapy: A Review. Nutrients 2022

  • Skapad