Skip to main content

E-vitamin kan boosta immunterapin vid cancerbehandling

E-vitamin kan boosta immunterapin vid cancerbehandlingVid cancerbehandling har immunterapi en särskild potential. Det beror på att denna terapi specifikt hämmar särskilda molekyler som hindrar kroppens eget immunförsvar från att bekämpa cancerceller. Ett forskarteam från Texas har nu funnit att E-vitamin ökar hämningen av en särskild molekyl, varigenom immunterapin förbättras genom stimulering av några viktiga vita blodkroppar. Forskarna kom fram till detta genom att använda en mängd kliniska data och djupgående laboratoriestudier. Det tyder därför på att E-vitamin kan spela en ny roll både vid förebyggande och behandling av cancer.

Det är allmänt känt att kemoterapi fungerar genom att avbryta de ohämmade celldelningarna som uppstår när celler får genfel eller felkodas av andra skäl.
Vid immunterapi går man andra vägar i cancerbehandlingen genom att aktivera vissa delar av immunförsvaret så att det själv kan förgöra cancercellerna. Det har alltid varit immunförsvarets uppgift att förstöra onormala eller potentiella cancerceller, vilket normalt inträffar varje dag. Men under cancerutvecklingen sviktar immunförsvaret, så att cancercellerna får möjlighet att dela och sprida sig.
Vid immunterapi använder forskarna därför immunreglerande vita blodkroppar, antikroppar eller signalämnen (cytokiner) för att påverka kroppens eget immunförsvar så att det i sin tur kan angripa cancerceller. Det handlar också om att rikta in immunterapin för att eliminera de molekylära brister som immunförsvaret utsätts för.
I den nya studien, som genomfördes vid University of Texas MD Anderson Cancer Center, fann forskarna att E-vitamin direkt binder och blockerar aktiviteten hos ett särskilt protein (SHP1) i de dendritiska cellerna som är en typ av vita blodkroppar. Dendritiska celler finns i alla kroppens vävnader, särskilt i thymus, lymfkörtlar och mjälten, där de fungerar som ett slags vaktposter. När de dendritiska cellerna har upptäckt antigener (onormala eller främmande proteiner) från bakterier eller cancerceller, aktiverar de immunförsvarets specialtrupper, däribland T-cellerna, som normalt bör förstöra cancerceller. Men denna förmåga kan gå förlorad under cancerutvecklingen, och det är möjligt att brist på E-vitamin spelar en roll.
Forskarna bakom den nya studien fann nämligen att när E-vitamin är i stånd att binda och blockera aktiviteten av det särskilda proteinet i de dendritiska cellerna (SHP1) återupplivas dessa, så att de kan presentera fler antigener till T-cellerna. På så sätt ökas T-cellernas angrepp mot cancercellerna innan de hinner dela och sprida sig.

Riktad E-vitaminterapi mot SHP1 kan bli en ny strategi

Enligt forskarna kan E-vitaminterapin, som påverkar det särskilda checkpoint-proteinet SHP1 i de dendritiska cellerna, därför ha nya terapeutiska fördelar. Både med hänsyn till förebyggande av cancer och med hänsyn till en bättre immunterapi vid behandling av cancer.
Forskarna kommer nu att undersöka närmare huruvida E-vitamin kan förbättra effekten av andra immunterapier. Forskarna arbetar också med att utveckla andra SHP1-hämmare som potentiella cancerterapier i framtiden.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer Discovery.

  • E-vitamin finns i vegetabiliska källor som vegetabiliska oljor, nötter, avokado och kål, samt feta animaliska källor som ägg (gulan), torskrom och feta mejeriprodukter.

Referenser:

Xiangliang Yuan et al. Vitamin E Enhances Cancer Immunotherapy by Reinvigorating Dendritic Cells via Targeting Checkpoint SHP1. Cancer Discovery, 2022; DOI: 10.1158/2159-8290.CD-21-0900

University of Texas M.D. Anderson Cancer Center. Vitamin E can boost immunotherapy response by reinvigorating dendritic cells. ScienceDaily April 14, 2022

Immunterapi som behandling af kræft (netdoktor.dk)

  • Skapad