Skip to main content

Patienter med polyper i näsan har mindre zink i den sjuka vävnaden

Patienter med polyper i näsan har mindre zink i den sjuka vävnadenNäspolyper är lokala utväxter som kan vara förknippade med rinnande näsa, andningssvårigheter, nedsatt luktsinne och andra symtom. Polyperna bildas till följd av en kronisk inflammation, som kan orsakas av flera saker. Det har också visat sig att patienter med näspolyper har mindre zink i den sjuka vävnaden. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Clinical Epidemiology and Global Health. Eftersom zink är viktigt för immunförsvaret och reglering av inflammation, är det därför möjligt att spårämnet har en terapeutisk potential då många får återfall efter behandling. Tidigare studier tyder dessutom på att patienter med näspolyper lider brist på selen. Man bör också vara medveten om bakomliggande orsaker som luftvägsallergier och matöverkänslighet.

Näspolyper är rundade utväxter i näsans slemhinna och/eller bihålorna. De är ofta droppformade, hänger i en tunn stjälk och innehåller vätska. Polyperna bildas som ett resultat av en lokal inflammation och tillståndet kan bero på:

  • Kronisk bihåleinflammation eller förkylning.
  • Allergi mot luftburna allergener som pollen och mögel.
  • Allergi mot mejeriprodukter eller andra livsmedel.
  • Allergi mot läkemedlet acetylsalicylsyra.
  • Astma, som också kan orsakas av allergier.

Ofta finns det ett samband mellan kronisk allergi/överkänslighet, kronisk inflammation och den lokala irritationen. Näspolyper har också visat sig vara vanligare hos män.
Små näspolyper ger ofta rinnande näsa och en känsla av nästäppa som inte går att snyta ut. Större näspolyper ger andningsproblem och vissa kan få huvudvärk och ansiktssmärta. Dessutom kan näspolyper leda till nedsatt luktsinne, och som en följd därav nedsatt smaksinne.
Näspolyper behandlas med läkemedel som binjurebarkhormoner, som motverkar inflammation. Kirurgiska ingrepp kan också bli nödvändigt. Även med rätt behandling kommer polyperna ofta tillbaka, eftersom man inte gör något åt ​​orsaken. Vid allergier eller matöverkänslighet som inte mäts i vanliga blodprov, bör man därför undvika eller begränsa det som man inte tål. Man bör också titta närmare på om det föreligger brist på näringsämnen.

Zinkets och selenets betydelse för slemhinnor och inflammationsprocesser

Tidigare studier har redan visat att patienter med näspolyper har lägre nivåer av selen, zink och den zinkinnehållande antioxidanten SOD (superoxiddismutas) i sin polypvävnad jämfört med friska kontrollgrupper.
I det sammanhanget påpekar forskarna att zink är involverat i ett stort antal enzymprocesser som har betydelse för slemhinnor, immunförsvar och inflammationsprocesser. Detsamma gäller selen, som också ingår i antioxidanten GPx (glutationperoxidas).
Den nya studien utfördes på Imam Khomeini Hospital i Ahvaz i Iran mellan juli 2018 och juni 2019. Forskarna mätte nivån av selen och zink i polypvävnaden hos 92 patienter (47 män och 25 kvinnor), och patienternas nivå av selen och zink jämfördes sedan med nivån i nässlemhinnan hos en frisk kontrollgrupp.
Forskarna fann att nivån av zink var betydligt lägre i näspolypvävnad än i frisk nässlemhinnevävnad. När det gäller selen fanns det ingen betydande skillnad, vilket kan bero på studiens utformning. Därför efterlyser forskarna fler studier på området.

Referenser

Soheila Nikakhlagh et al. Comparison of tissue level of selenium and zinc in patients with nasal polyposis and healthy people. Clinical Epidemiology and Global Health. 2021

Claudia Lill et al. Milk allergy is frequent in patients with chronic sinusitis and nasal polyposis. Am J Rhinol Allergy. 2011

Næsepolypper (netdoktor.dk)

  • Skapad