Skip to main content

Varför man bör testa sig för brist på B12-vitamin

Varför man bör testa sig för brist på B12-vitaminB12-vitamin ingår i bildandet av röda blodkroppar, och betydelsen för nervsystemet förbises ofta. Vegetarisk kost, åldringsprocesser, diabetesläkemedel samt brist på magsyra ökar risken för brist på B12-vitamin. Perniciös anemi är en livshotande autoimmun sjukdom där man inte helt kan ta upp vitaminet från kosten. Eftersom trötthet, minnesstörningar, nervskador, minskad fertilitet och andra symtom på B12-vitaminbrist kommer smygande, kan det vara svårt att se sambandet. Många diagnostiseras felaktigt med stress eller demens. Och det kan få katastrofala konsekvenser för hälsan om brist på B12-vitamin inte behandlas i tid. Därför kan det vara livsviktigt med ett avslöjande blodprov. Detta framgår bland annat av en ny artikel som har publicerats i MedicalNewsToday.

B12-vitamin är viktigt för bildandet av röda blodkroppar, energinivån, nervsystemet, hjärnan, immunförsvaret och cellernas delning.
B12-vitamin finns bara i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Vi tar upp B12-vitamin i tunntarmen med hjälp av en bärsubstans som heter intrinsic factor. B12-vitamin lagras i levern, och därför kan det ta månader eller år innan bristsymtom uppstår till följd av en växtbaserad kost eller andra orsaker.

Brist på B12-vitamin är vanligt och medför många symtom

Det uppskattas att upp till 15 procent av USA:s befolkning lider brist på B12-vitamin. Få eller flera symtom som kan bero på anemi och störningar i nervsystemet kan uppträda. Symtomen kommer ofta smygande, och kan uppträda i en lättare och svårare grad. Man ska särskilt vara uppmärksam på följande:

 • Trötthet och koncentrationssvårigheter
 • Dåligt minne, som ofta feldiagnostiseras som demens
 • Depression
 • Stickningar och domningar i fingrar och tår
 • Röd och irriterad tunga
 • Hjärtklappning
 • Nedsatt smaksinne
 • Svårt att hålla balansen
 • Irreversibla nervskador
 • Svårigheter att bli gravid
 • Barn till mödrar med B12-vitaminbrist riskerar att få nedsatt tillväxt, anemi och i värsta fall mental utvecklingsstörning.

Perniciös anemi

Perniciös anemi, som är en form av blodbrist, beror på att man inte kan ta upp B12-vitamin från kosten. Det är en autoimmun sjukdom, där immunförsvaret felaktigt producerar antikroppar mot de celler i magslemhinnan som bildar bärsubstansen intrinsic factor. Det är särskilt äldre som lider brist på intrinsic factor. Perniciös anemi kan också uppstå på grund av en kronisk inflammation i magen, eller efter magsårsoperationer, där kirurgen har avlägsnat en stor del av magsäcken, inklusive magslemhinnan, där intrinsic factor bildas. Perniciös anemi kan ge symtom som:

 • Trötthet och muskelsvaghet
 • Förstoppning
 • Aptitlöshet
 • Blekhet
 • Viktminskning

Höga nivåer av folinsyra kan dölja en brist på B12-vitamin

Brist på B12-vitamin och folinsyra uppstår ofta samtidigt. Ändå kan höga nivåer av folinsyra i blodet dölja en brist på B12-vitamin och därmed förvärra symtomen.

Vem lider särskilt brist på B12-vitamin?

Brist på magsyra ökar risken för vitamin B12-brist. Detta beror på att magsyra hjälper till att frigöra B12-vitaminet från maten, så att det lättare kan tas upp. Följande befolkningsgrupper löper större risk att drabbas av brist på B12-vitamin:

 • Äldre
 • Veganer och vegetarianer
 • Barn
 • Diabetiker – särskilt på grund av att de tar metformin.
 • Patienter med celiaki, Crohns sjukdom och andra sjukdomar som minskar upptaget.
 • Patienter som har genomgått gastrisk bypass-operation.
 • Ammande
 • Patienter som tar läkemedel som Kloramfenikol och antacida som protonpumpshämmare.

Hur testar man för B12-vitamin?

Läkaren tar vanligtvis ett blodprov för att testa nivån av B12-vitamin, och det är ofta en del av ett mer omfattande standardblodprov. Det är också möjligt att testa via ett urinprov.
Det är alltid viktigt att berätta för läkaren om man tar andra läkemedel eller kosttillskott som kan påverka resultatet.

Tolkning av blodprover

Enligt artikeln i MedicalNewsToday är värdena för B12-vitamin följande, och något annorlunda i jämförelse med de danska.

 • Normal nivå: 200–900 ng/ml (nanogram per milliliter eller nmol/l). Personer med lägre värden bör ta ytterligare ett test – speciellt om de har symtom.
 • Låg nivå: Under 200 ng/ml. Detta tyder på B12-vitaminbrist, perniciös anemi eller en överaktiv sköldkörtel. Människor med låga värden upplever ofta neurologiska symtom.
 • Hög nivå: Över 900 ng/ml. De höga värdena kan vara ofarliga. De kan också indikera lever- eller njurproblem, diabetes eller speciella former av leukemi. Här måste en läkare eller specialist involveras för att ställa rätt diagnos.

Behandling av B12-vitaminbrist och kvaliteten på tillskott

Vid allvarlig brist på B12-vitamin kan man börja med injektioner, som ofta hjälper till snabbt vid diverse symtom.
Om bristen på B12-vitamin beror på kosten krävs det en kostförändring på lång sikt, eller att man kompletterar kosten med tillskott.
Tillskott i form av sugtabletter ger ett mycket bättre upptag eftersom B12-vitaminet tas upp direkt via munslemhinnan.
Tillskott med B12-vitamin bör innehålla minst 2,5 mikrogram, vilket motsvarar det dagliga referensintaget.
Behandling av perniciös anemi, som är en livslång sjukdom, kräver fortsatta injektioner med vitaminet på grund av brist på intrinsic factor, vilket som nämnts sörjer för upptaget i tunntarmen.

 • Om brist på B12-vitamin och perniciös anemi inte behandlas i tid kan symtomen bli funktionsnedsättande och nervskadorna irreversibla.
 • Nervskadorna beror bland annat på att B12-vitamin är avgörande för produktionen av myelin, som skyddar nervcellerna genom att bilda en hinna runt dem. Lite som plasten runt en elledning.
 • De vanligaste funktionsnedsättande neurologiska symtomen är trötthet, minnesförlust och koncentrationssvårigheter.

Referenser

Jayne Leonard. What is the purpose of a vitamin B12-level test? MedicalNewsToday. 2020

Heidi Seage. Vitamin B12-mangel: Hvad er perniciøs anæmi, og hvorfor er det så farligt? Videnskab.dk 2019

Ebba Nexø. Vegetarer risikerer at få for lidt B12-vitamin. Videnskab.dk marts 2018

Trinity College Dublin. Many older adults are deficient in vitamin B12 and folate. ScienceDaily June 26, 2018

Vanita R Aroda et al. Long-Term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Endocrine Society 2016

 • Skapad