Skip to main content

Selenbrist är ett globalt problem

- som ökar risken för utbredda allvarliga sjukdomar

Selenbrist är ett globalt problemSelen är ett viktigt spårmineral och brist kan orsaka ämnesomsättningssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, virusinfektioner, AIDS, ofrivillig barnlöshet, neurologiska störningar och cancer. Det antas att upp till en miljard människor lider brist på selen. Detta beror främst på utarmad jord, som vi bland annat har i Europa. Forskarna har slagit larm under årtionden. Mycket tyder också på att vi har behov av mer än de officiella rekommendationerna, om vi vill vara bättre skyddade mot de allvarliga sjukdomarna. Detta framgår av en ny översiktsartikel som publicerats i StatPearls.

Sedan selen upptäcktes 1817 har dess roll för vår hälsa utvecklats i takt med forskningen. Först antog man att selen bara var ett giftigt mineral, men sedan dess har det visat sig att det är ett livsviktigt spårämne, som vi måste få i rätt doser under hela livet.
Selen ingår i cirka 35 selenberoende proteiner som har åtskilliga fysiologiska funktioner, vilket framgår av sammanfattningen i slutet av artikeln. Selen ingår dessutom i de viktiga antioxidanterna GPx-enzymer, som skyddar våra celler, DNA och kretslopp.
Därför kräver god hälsa och förebyggande av en lång rad sjukdomar att vi får tillräckligt med selen genom mat eller tillskott hela livet.

Varför har selenbrist blivit så vanligt?

Selen finns i jorden som andra mineraler. Mängden är avgörande för hur mycket växterna tar upp, och detta påverkar i sin tur hela näringskedjan. Paranötter, frön, spannmål, gröna grönsaker och shiitakesvamp kan vara goda källor, men det kräver att grödorna skördas från en selenrik jord. Således innehåller amerikanska spannmål och amerikanskt mjöl mycket mer selen än spannmål som odlas i Europa.
Ägg (äggulan), inälvsmat samt fisk och skaldjur anses också vara goda källor. Men nu visar det sig att fisk inte längre är en så bra källa, och detta gäller särskilt tonfisk och andra fiskar som befinner sig högt i näringskedjan. Det beror på att dessa fiskar är mer förorenade med kvicksilver. Selen är nämligen i stånd att neutralisera kvicksilver genom att bilda kvicksilverselenid, men därefter kan selen inte ingå i de livsviktiga selenoproteinerna. Det innebär samtidigt att kroniska förgiftningar med kvicksilver, som är ganska vanligt, ökar behovet av selen.
Selenbrist uppstår vanligtvis i de regioner i världen där jorden är fattig på selen.
Det uppskattas att mellan 500 miljoner och en miljard människor inte får tillräckligt med selen genom kosten. Man har exempelvis dokumenterat allvarlig selenbrist i Kina, Nya Zeeland och Finland.
Det finns ännu inget officiellt fokus på selenbrist i Danmark, men forskare som den engelska professorn Margaret Rayman har i årtionden slagit larm när hon påpekat att selenbrist bidrar till många vanliga och allvarliga sjukdomar i vår del av världen.
Enligt den nya översiktsartikeln och tidigare forskningsartiklar kommer författarna in på följande sjukdomar:

I Europa, Nya Zeeland och vissa delar av Kina är den naturliga selenkoncentrationen i jorden låg, och intensivt åkerbruk utarmar jorden ytterligare.

Hjärt-kärlsjukdomar och livsviktigt selen i gödningsmedel

I Keshan-provinsen i nordöstra Kina, där jorden är extremt fattig på selen, upptäckte man för första gången en dödlig hjärtsjukdom som nu kallas Keshans sjukdom. Den orsakas av ett annars oskadligt coxsackievirus, som immunförsvaret inte kan bekämpa vid brist på selen. Keshans sjukdom medför bland annat hjärtförstoring och risken för hjärtdöd. Redan 1965 började kineserna i området förebygga och utrota den fruktade sjukdomen med selentillskott.
Jorden i Finland är också mycket fattig på selen, och blodprover avslöjade att befolkningen som ett resultat hade mycket låga selennivåer. Eftersom det fanns en hög frekvens av hjärt- och kärlsjukdomar, och man fruktade tillstånd som i Keshan-provinsen, beslutade den finska regeringen 1985 att tillsätta selen i sitt gödningsmedel. Detta påverkade hela näringskedjan och ledde till en relativt snabb stigning av selen i blodet hos den finska befolkningen.
Flera studier under de senaste årtiondena har efterhand visat att selenbrist ökar risken för blodproppar och hjärtdöd, och att selentillskott stärker hjärtat och skyddar mot åderförkalkning.
I den banbrytande svenska KiSel10-studien till exempel, där en grupp friska, äldre individer fick tillskott med selenjäst och Q10, skedde exempelvis en halvering av hjärtdödsfallen, jämfört med i kontrollgruppen, som fick placebo. I uppföljningsstudierna efter 10 och 12 år såg man fortfarande en positiv effekt hos gruppen som tog tillskott med selen och Q10.

  • Selenhaltiga antioxidanter skyddar mot skadlig oxidativ stress
  • Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.
  • De fria radikalerna är några aggressiva molekyler som kan angripa våra celler.
  • Cellmembranens lipider (fettämnen) samt DNA och mitokondrier är särskilt sårbara.
  • Mängden fria radikaler ökas av stress, åldringsprocesser, tobaksrökning, miljögifter som kvicksilver, mikrovågsstrålning samt inflammation.
  • Vårt enda skydd mot de fria radikalerna är olika antioxidanter, där selen spelar en unik roll i form av olika GPx-enzymer.

Ämnesomsättningssjukdomar

Sköldkörteln producerar två olika ämnesomsättningshormoner: T3, som innehåller 3 jodatomer, är det aktiva; T4, som innehåller 4 jodatomer, är det passiva. När ämnesomsättningen ska aktiveras i kroppens vävnader sörjer en grupp selenoproteiner (dejodinaser) för att avlägsna en jodatom från T4, så att det omvandlas till det aktiva T3-hormonet – beroende på kroppens behov.
De selenhaltiga GPx-enzymerna fungerar dessutom som viktiga antioxidanter, som skyddar sköldkörteln mot inflammationer orsakade av oxidativ stress.
Det antas idag att över en halv miljon danskar lider av Hashimotos sjukdom, som orsakar låg ämnesomsättning. Sjukdomen, som kommer smygande, påverkar i synnerhet kvinnor, och de flesta har ännu inte fått diagnosen.
Många i medicinsk behandling med T4-hormon, som Eltroxin och Euthyrox, blir dessutom värre och värre. I en större dansk placebokontrollerad studie från OUH undersöker man för närvarande huruvida tillskott med selen till 500 patienter under 12 månader har en positiv effekt på deras livskvalitet.
Tillskott med 100–200 mikrogram selen har i tidigare utländska studier visat en positiv effekt på inflammationer som uppträder vid Hashimotos sjukdom, liksom Graves sjukdom, som medför förhöjd ämnesomsättning.

Selenoprotein S reglerar inflammatoriska processer i cellernas endoplasmatiska retikulum.

Immunförsvaret

lika selenoproteiner kan aktivera immunförsvaret och motverka inflammationer. De kan också förhindra att RNA-virus som influensa, förkylning, herpes och HIV kan mutera och lura immunförsvaret.
Som nämnt kan selenbrist medföra att annars harmlösa virus förorsakar den livshotande Keshans sjukdom. Det är heller ingen slump att nya influensastammar ofta kommer från selenfattiga områden i Kina, där dessa virus kan mutera i djur och människor och därefter spridas över hela världen med infekterade bärare.
Selenbrist är särskilt kritiskt hos HIV-patienter, eftersom det ökar risken för utveckling av AIDS. Flera studier av AIDS-patienter har följaktligen visat på en koppling mellan selenbrist och brist på T-hjälparceller, som reglerar immunförsvaret.
Tillskott med selen kan således motverka utvecklingen av HIV till AIDS. Selen är också avgörande för att patienter med hepatit B eller C inte får det sämre.
Immunförsvaret har överlag behov av selen, så att det kan angripa snabbt och effektivt.

Det är tankeväckande att jordbruket undersöker huruvida djuren lider brist på selen och ingriper med viktiga kosttillskott, medan hälsomyndigheterna lämnar oss i sticket.

Cancer

Som nämnts är GPx-enzymerna några kraftfulla antioxidanter som skyddar celler, DNA och mitokondrier mot fria radikaler och oxidativ skada.
Andra selenhaltiga proteiner stimulerar immunförsvaret, motverkar inflammationer, neutraliserar miljögifter som kvicksilver och får sjuka celler att begå självmord (apoptos).
Dessa är alla mekanismer som skyddar friska celler mot cancerframkallande ämnen och okontrollerad celldelning.
Redan 1996 dokumenterade den amerikanska cancerforskaren professor Larry Clark, i den så kallade NPC-studien, att tillskott med selenjäst som innehåller cirka 30 selenföreningar skulle kunna minska risken för flera vanliga cancerformer med cirka 50 procent.
I den senare SELECT-studien gav man tillskott med selenmetionin och syntetiskt E-vitamin, men här var det ingen positiv effekt. Därför är det missvisande att hänvisa till SELECT-studien och avråda från tillskott med selen vid cancerförebyggande. Man borde istället rekommendera tillskott med selenjäst.
Som bekant kan cancer ta många år på sig att utvecklas, och man har till exempel konstaterat selenbrist flera år före diagnosen av bröstcancer hos svenska kvinnor.
Det tyder därför på att tillskott med selenjäst kan vara relevant vid långvarigt förebyggande av flera utbredda cancerformer. Detta gäller särskilt i de områden i världen där jorden är fattig på mineralet samt i andra situationer, där det föreligger brist.

Neurologiska sjukdomar

Studier har visat att selenbrist kan leda till depressiva tillstånd och andra neurologiska sjukdomar. Vid selenbrist mottar hjärnan fortfarande relativt mycket selen, vilket indikerar spårmineralets betydelse för hjärnans hälsa.
Det visar sig att selenbrist kan leda till brist på vissa neurotransmittorer. Hos patienter med Alzheimers sjukdom har man till exempel hittat koncentrationer av selen, som låg på omkring cirka 60 procent jämfört med en frisk kontrollgrupp.
Ett forskarteam från München har nu närmare klargjort de mekanismer genom vilka de selenhaltiga antioxidanterna, GPx-enzymer, skyddar neuronerna i hjärnan mot celldöd.

Fertiliteten hos män och kvinnor

När sädescellerna flyger iväg mot ägget för att befrukta det har de behov av några selenhaltiga proteiner som levererar själva framdriften. Samtidigt fungerar de selenhaltiga GPx-enzymerna som antioxidanter, som skyddar sädescellernas DNA. Om det föreligger en selenbrist är sädescellerna sårbara, och något som kallas DNA-fragmentering kan inträffa. Så även om en sädescell befruktar ägget kommer ägget inte att kunna utveckla sig och stöts därför ut.
Selen stimulerar generellt bildandet av sunda sädesceller och skyddar arvsmassan.
Selen är också viktigt för en normal menstruationscykel och en normal graviditet.
Tillskott med 100 mikrogram selenjäst till gravida kvinnor från första trimestern och fram till födseln kan minska risken för fosterhinnebristning med en tredjedel. Detta framgår av en placebokontrollerad studie som publicerats i tidskriften Journal of Obstetrics and Gynecology.
Det framgår dessutom att gravida deltagare, som fick tillskott med selenjäst, hade en lägre förekomst av preeklampsi, som är den vanligaste orsaken till prematur födsel. Preeklampsi kan också medföra livshotande tillstånd som eklampsi.
Mycket tyder på att selen har en uppbyggande och skyddande roll under graviditeten, och forskare hänvisar till cirkulationsrelaterade effekter i moderkakan, att selen verkar som en kraftfull antioxidant och det motverkar inflammationer.

Muskel- och skelettsjukdomar

År 1998 upptäckte man i Kina en annan allvarlig selenbristsjukdom kombinerad med jodbrist. Den kallas Kashin-Becks sjukdom, och medför stoppad tillväxt hos barn samt missbildning i leder och ben. Sjukdomen ses också i selenfattiga områden i Tibet, Sibirien och Nordkorea.
Måttlig selenbrist kan leda till förlust av muskelmassa och muskelsvaghet. Detta framgår av en italiensk studie. Äldre är mer utsatta, eftersom de i förväg har en tendens att förlora muskelmassa.

Officiella och optimala rekommendationer

I Danmark ligger de officiella rekommendationerna (RI) på 55 mikrogram, men det antas att cirka 20 procent av befolkningen inte får denna mängd genom kosten. Flera studier pekar dessutom på att vi har behov av omkring det dubbla, motsvarande 90–100 mikrogram, för att mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens status.
I många studier som exempelvis behandlar ämnesomsättnings- och cancerpatienter har man gett tillskott med 200 mikrogram.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt den övre gränsen till 300 mikrogram dagligen, och WHO har satt den övre gränsen till 400 mikrogram dagligen.
Man bör under alla omständigheter eftersträva en allsidig kost, eftersom de selenhaltiga proteinerna bland annat samarbetar med E-vitamin.

Tillskott baserade på selenjäst, som innehåller selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

 

Viktiga selenhaltiga föreningar
Selenhaltig förening Funktion
Deiodinas typ 1–3 Ämnesomsättningshormoner.
GPX 1-6 (glutationperoxidas) Kraftfulla antioxidanter.
Selenoprotein S Reglering av cytokiner och inflammationsrespons i celler.
Selenoprotein P Antioxidant och transport av selen i kroppen.
Selenoprotein R och N1 Antioxidanter med flera andra funktioner.
Selenoprotein M Stora mängder i hjärnan. Funktionen är inte helt klargjord.
Selenoprotein T Ingår i cellstrukturer och proteiner.
TXNRD 1–3 Antioxidanter, mitokondrier, energiomsättning, ämnesomsättning.
MSRB1 Reparerar oxidativa skador.
Även vid smärre selenbrist kan inget av de selenberoende proteinerna fungera optimalt.

Reference

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Aparna P. Shreenath; Jennifer Dooley. Selenium, Deficiency. NCBI October 27, 2018

Nicholas V.C. Ralston, Laurs J. Raymund. Mercury’s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. Elsevier

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Margaret P Rayman. Selenium and human health. The Lancet. 2012

Hashimotos thyroiditis – den oversete folkesygdom. OUH, Odense Univesitetshospital 2018

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminsl-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cordiol. 2012.

HERMHOLZ ZENTRUM MUNCHEN – GERMAN RESEARCH CENTER FOR ENVIROMENTAL HEALTH. Selenium protects a specific type of interneurons in the brain. EurekAlert 2017

Lasse Foghsgaard. Mysteriet om for tidlig fødsel er kommet nærmere en opklaring. Politiken 07- 09-2017
Fatemeh Tara et al. Selenium Supplementation and the Incidence of Preeclampsia in Pregnant Iranian Women: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Trial. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. 2010

Jefferys Amanda et al. Thyroid dysfunction and reproductive health. The Obstetrician & Gynaecologist. 2015

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

Pernille Lund. Har du problemer med stofskiftet? Ny Videnskab 2015

  • Skapad