Skip to main content

Äldre som tar multivitaminer och mineraler är friskare

- och kvaliteten är avgörande

Äldre som tar multivitaminer och mineraler är friskareÄldre hamnar lätt i underskott av vitaminer och mineraler, och detta kan påverka deras immunförsvar så att de lättare får infektioner och att sjukdomar bryter ut. Men äldre som dagligen tar ett multivitamin-mineralkomplex med zink och stora doser av C-vitamin är friskare och får färre allvarliga symtom. Detta framgår av en placebokontrollerad studie från Oregon State University, som har publicerats i tidskriften Nutrients. Men många multivitaminer innehåller inte tillräckligt med D-vitamin. Därför bör det parallellt läggas mer fokus på att äldre får tillräckligt med D-vitamin.

Det är ett faktum att äldre lättare hamnar i underskott av vitaminer och mineraler. Antingen för att de äter för lite, äter fel, har sämre upptag av näringsämnen eller har tröga enzymprocesser.
Den nya studien från Linus Pauling Institute vid Oregon State University involverade 42 friska deltagare i åldern 55–75 år, som antingen fick ett multivitamin-mineralkomplex eller placebo i 12 veckor. Studien utformades för att mäta effekten av tillskottet på olika delar av immunsystemet. Forskarna tittade också närmare på blodets innehåll av C-vitamin, D-vitamin och zink, eftersom dessa näringsämnen är särskilt viktiga för immunförsvaret.

Kosttillskott med vitamin-mineralkomplex ger bättre hälsa

Det visade sig att gruppen som fick tillskott fick lika många infektioner som gruppen som fick placebo. Detta beror troligen på det låga innehållet av D-vitamin i tillskottet ifråga, vilket inte heller påverkade blodets nivå. Detta kommer vi tillbaka till.
Ändå hade gruppen som fick tillskott en förbättrad status av C-vitamin och zink i blodet. Som något mycket intressant rapporterade gruppen som fick tillskott att de trots allt kände sig mindre sjuka, och att de återhämtade sig snabbare jämfört med gruppen som fick placebo. Således hade gruppen som fick tillskott i genomsnitt mindre än tre sjukdagar, medan placebogruppen hade mer än sex sjukdagar. Denna skillnad är mycket viktig, eftersom det tyder på att gruppen som fick tillskott snabbare kunde bekämpa infektionerna i fråga, och att dessa hade ett mildare förlopp.
Enligt professor Adrian Gombart från Oregon State University är skillnaden mellan de två grupperna uppenbar. Även om studien var begränsad och byggde på självrapporterad information om sjukdom, tyder skillnaden på att det behövs fler studier på området.
I USA, Kanada och Europa antar forskare att minst en tredjedel av alla äldre lider brist på ett eller flera näringsämnen. Bristen på vitaminer och mineraler bland äldre medför bland annat att immunförsvaret fungerar sämre. Detta kännetecknas av att det medfödda och förvärvade immunförsvaret inte fungerar optimalt, och att immunförsvarets specialtrupper innehåller få T-celler. Detta bidrar också till att infektioner kan fortgå längre och utveckla andra komplikationer.
Enligt professor Gombart kan äldre därför dra fördel av att ta ett multivitamin-mineralkomplex. Men det är också viktigt att de äldre får tillräckligt med alla näringsämnen som immunförsvaret har behov av, och här verkar det som om multivitamin-mineralkomplexet i fråga inte var optimalt.

Många multivitamin-mineralkomplex bör kompletteras med extra D-vitamin

Det multivitamin-mineralkomplex som användes i studien från Oregon State University innehöll:

A-vitamin: 700 mikrogram
D-vitamin: 10 mikrogram (400 IE)
E-vitamin: 45 mg
B6-vitamin 6,6 mg
Folat: 400 mikrogram
B12-vitamin 9,6 mikrogram
C-vitamin: 1 000 mg
Järn: 5 mg
Koppar: 0,9 mg
Zink: 10 mg
Selen: 110 mikrogram

Enligt de amerikanska näringsrekommendationerna (RDA) och de danska näringsrekommendationerna (RI) ligger tillskottets innehåll av E-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, C-vitamin, zink och selen något högre. Som det framgår av undersökningen kunde forskarna då också observera en högre nivå av zink och C-vitamin i blodet.
Men forskarna kunde inte observera ett högre innehåll av D-vitamin i blodet. Detta beror med stor sannolikhet på att innehållet av D-vitamin på 10 mikrogram har varit för lågt för att göra någon skillnad.
Idag påpekar många andra forskare att behovet av D-vitamin ökar med åldern, och att vi behöver så mycket som 40–100 mikrogram D-vitamin om dagen från sol och tillskott för att uppnå de optimala nivåerna i blodet, som helst bör ligga på mellan 60–100 nmol/l.
De optimala nivåerna av D-vitamin i blodet är alltså avgörande för att immunförsvaret ska kunna fungera optimalt på flera fronter. Detta gäller både det medfödda immunförsvaret och det förvärvade, där T-cellerna har behov av mycket D-vitamin när de ska dela sig och snabbt angripa virus och bakterier under infektioner.
Om det förekommen en brist av D-vitamin i blodet fungerar inte immunförsvaret optimalt. Som nämnts visade den nya studien också att immunförsvarets förmåga att förebygga infektioner var oförändrad i gruppen som fick tillskott. Detta även om infektionerna hade ett mildare och snabbare förlopp.
Därför kan det vara värt att läsa produktdeklarationerna på olika multivitamin-mineralkomplex. Och det kan vanligtvis vara en fördel att komplettera med extra D-vitamin och kanske extra C-vitamin, zink och selen, så att immunförsvaret är bättre rustat.

Referenser

Mary L. Fantacone et al. The Effect of a Multivitamin and Mineral Supplement on Immune Function in Healthy Older Adults: A Double-Blind Randomized, Controlled Trial. Nutrients, 2020.

Oragon State University. Multivitamin, mineral supplement linked to less-severe, shorter-lasting illness symptoms. ScienceDaily, August 18, 2020

Carsten Carlberg, Afrozul Haq. The concept of the personal vitamin D response index. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology. 2016

Robert Heaney, Cedric Garland and Edward Gorham: A Statistical Error in the Estimation of the Recommended Dietary Allowance for Vitamin D. J. Nutrients. 2014

Essen MR et al. Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol 2010

  • Skapad