Skip to main content

Zinkbrist kan spela en roll vid högt blodtryck

Zinkbrist kan spela en roll vid högt blodtryckÖver hela världen orsakar högt blodtryck de flesta förtida dödsfall. Blodtrycket regleras av många faktorer, där kost och livsstil spelar en viktig roll. Man har just kommit fram till att låga zinknivåer i blodet bidrar till högt blodtryck, eftersom njurarnas förmåga att reglera natrium hämmas. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Physiology-Renal Physiology. Klinisk zinkbrist är särskilt vanligt hos personer med typ 2-diabetes och njursjukdomar. Subklinisk zinkbrist är också vanligt, och även om man får tillräckligt med zink genom kosten ökar risken för dåligt upptag med åldern. Vegetarisk kost, graviditet samt ett stort intag av socker, kalcium, alkohol och p-piller, flera typer av läkemedel och andra faktorer ökar också risken för zinkbrist.

Vi tar bara upp cirka 10–30 % av den zink som kosten bidrar med. Zink är en kofaktor för över tusen enzymprocesser, och det är bundet till cirka 10 procent av våra proteiner. Därför är zink viktigt för ett stort antal processer i cellerna som reglerar tillväxt, ämnesomsättning, nervsystem, fertilitet och en mängd andra funktioner, där vi här tittar närmare på vikten av zinkets betydelse för blodtrycket.

Det antas att:

  • Ungefär en miljon svenskar över 20 år har högt blodtryck.
  • Mer än en kvarts miljoner svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Kalium, natrium och zink spelar en roll för blodtrycket

Det är välkänt att njurarna reglerar blodtrycket, och att förhållandet mellan natrium (salt) och kalium spelar en stor roll. Njurarna rensar blodet och filtrerar cirka 180 liter vätska om dagen. Men huvuddelen tas upp igen, och det gäller även kalium och natrium.
Om man intar mycket natrium, eller inte kan utsöndra det överflödiga natriumet via njurarna, ackumuleras det med en medföljande risk för ödem eller att blodtrycket stiger.
Grundforskningen har tidigare visat att kaliumintaget bidrar direkt till att reglera hur mycket natrium njurarna utsöndrar. Men det verkar nu som om zink också spelar en roll.

Zink är viktigt för njurarnas utsöndring av natrium

Njurarna utsöndrar natrium i urinen via en speciell väg kallad natriumklorid-cotransporter (NCC), och mindre natrium i urinen kan typiskt medföra högt blodtryck.
Den nya forskningen pekar nu på att zink hjälper till att reglera de proteiner som är viktiga för NCC och därigenom utsöndringen av natrium.
Forskarna jämförde hanmöss som led av provocerad zinkbrist med hanmöss som inte led av zinkbrist. De möss som led brist på zink utvecklade högt blodtryck, och de hade samtidigt en minskad utsöndring av natrium. Kontrollgruppen genomgick inte samma förändringar.
Några av mössen som led brist på zink fick därför en zinkrik diet halvvägs genom studien. Så snart mössens zinknivåer nådde en lämplig nivå började blodtrycket falla, och samtidigt steg utsöndringen av natrium.
Enligt forskarna visar de signifikanta resultaten att zink spelar en avgörande roll i njurarnas förmåga att utsöndra natrium, och att zinkbrist bidrar till bristande reglering av blodtrycket. Forskarna antar därför att zinkbrist kan spela en roll i utvecklingen av högt blodtryck, och att detta bör beaktas vid behandling av sjukdomen.

Zinkbrist är vanligt

Man tror att cirka 12 procent av den amerikanska befolkningen lider brist på zink, och att siffran stiger för äldre upp till hela 40 procent. Vi kan förvänta oss samma tendens i Sverige.
Zinkbrist kan bero på ensidiga kostvanor, brist på animaliska proteiner, högt intag av kalcium, alkoholmissbruk samt vattendrivande läkemedel, p-piller och kopparförgiftning.
Den utbredda bristen bland äldre beror främst på att upptaget försämras med åldern. Så även om äldre får tillräckligt med zink genom kosten kan det undermåliga upptaget medföra en verklig zinkbrist i cellerna. Läkemedelsanvändning kan dessutom förvärra problemet.
Klinisk zinkbrist är särskilt vanligt hos personer med typ 2-diabetes och njursjukdom, men som det framgår finns det också en stor gråzon med många som lider av subklinisk zinkbrist.

Det är möjligt att testa om man lider av zinkbrist genom ett blodprov, men testet är osäkert eftersom det mesta av zinket finns i vävnadernas celler.

Välj organiska zinktillskott som kroppen kan ta upp och utnyttja

Man bör först och främst få tillräckligt med zink genom kosten och säkerställa ett gott upptag.
När det gäller tillskott förekommer många av dem i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska former som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.

Referenser

Clintoria R Williams et al. Zinc deficiency Induces Hypertension by Promoting Renal Sodium Reabsorption. American Journal of Physiology – Renal Physiology. 2019

American Physiological Society. Zink deficiency may play a role in high blood pressure. ScienceDaily 2019

Zinc deficiencies is a global concern. Oregon State University. 2009

  • Skapad