Skip to main content

B3-vitamin boostar energiomsättningen vid muskelsjukdomar

B3-vitamin boostar energiomsättningen vid muskelsjukdomarB3-vitamin har en terapeutisk effekt vid behandlingen av progressiva muskelsjukdomar – däribland mitokondriell myopati, som beror på defekter i cellernas energiomsättning, och där det inte finns någon effektiv behandling. Detta framgår av en studie från Helsingfors universitet.

De energigivande ämnena kommer från matens kolhydrater, fettämnen och protein. Själva energiomsättningen sker med hjälp av syre i cellernas kraftverk, som kallas mitokondrier. Till att börja med bildar mitokondrierna kemiskt koncentrerad energi i form av ATP. När energi exempelvis ska användas till muskelarbete eller mental aktivitet bryts ATP ner. Därvid frigörs energi. Ju mer energi en cell är i behov av, desto fler mitokondrier innehåller den. Därför innehåller celler i musklerna, hjärtat och hjärnan särskilt många mitokondrier.
Under energiomsättningen spelar de olika formerna av B3-vitamin (niacin) avgörande roller när de omvandlas till koenzymet NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid). Således har NAD+ betydelse för mitokondriernas metaboliska processer och bildandet av ATP. NAD+ har dessutom betydelse för de anabola (uppbyggande) processerna samt reparationen av skadat DNA och många andra biokemiska processer.

  • B3-vitamin (niacin)
  • B3-vitamin innehåller flera former. 
  • Niacin är en allmän benämning på nikotinsyra och nikotinamid.
  • Niacin omvandlas till NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid).
  • NAD+ är ett koenzym som är involverat i energiomsättning, reparation av DNA och många andra biokemiska processer.

B-vitamin boostar NAD+ vid mitokondriell myopati

Det har hittills varit okänt huruvida det föreligger en brist på NAD+ hos sjuka personer, och huruvida man genom att boosta NAD+ kan skapa en läkande effekt hos patienter med degenerativa sjukdomar.
Men nu har en grupp internationella forskare från Helsingfors universitet rapporterat att det förekommer låga nivåer av NAD+ i både blod och muskler hos patienter med mitokondriell myopati.
Mitokondriell myopati är en samlingsbeteckning för sjukdomar som är relaterade till defekta mitokondrier. Symtomen kännetecknas av att musklerna gradvis blir svagare, så att rörligheten försvinner. Det kan också förekomma kramper. Hittills finns det ingen behandling som kan förhindra utvecklingen. Men nu verkar det som om en behandling med B3-vitamin (niacin) har en lovande effekt.
Forskare från Helsingfors universitet har nämligen rapporterat att behandling med niacin kan höja nivån av NAD+ hos vuxna patienter med mitokondriell myopati. Patienterna fick mycket stora doser niacin (750–1 000 mg dagligen i upp till 10 månader) med gradvis upptrappning.
Behandlingen med niacin kunde följaktligen återställa nivån av NAD+ i patienternas muskler till en normal nivå. Behandlingen med niacin kunde också förbättra styrkan i patienternas stora muskler och mitokondriernas förmåga att motstå oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter, vilket gör att de fria radikalerna kan attackera celler och mitokondrier. 
På flera fronter avslöjade studien att patienterna fick en mer normal energiomsättning i sina muskelceller, vilket var i riktning med den friska kontrollgruppen.
Den nya pilotstudien avslöjar att de stora tillskotten med niacin kan vara en lovande och billig behandling till patienter med mitokondriell myopati. Ändå påpekar forskarna att behandlingen med niacin bara är relevant om man har observerat en brist på NAD+ i patientens blod.
Den nya studien har publicerats i Cell Metabolism.

Källor till B3-vitamin och orsaker till brister

B3-vitamin finns särskilt i proteinhaltiga animaliska livsmedel såsom kött, fisk, lever och ägg samt jordnötter, solrosfrön, svamp, ärtor och avokado.
Brist och dåligt utnyttjande kan orsakas av ensidiga kostvanor, alkoholmissbruk, åldringsprocesser och långvarig användning av vattendrivande läkemedel.
Det verkar dessutom som om mitokondriella sjukdomar som mitokondriell myopati kan öka behovet

Referenser

Eija Pirinen et al. Niacin Cures Systemic NAD deficiency and Improves Muscle Performance in Adult-Onset Mitocondrial Myopathy. Cell Metabolism, 2020

University of Helsinki. Vitamin B3 revitalizes energy metabolism in muscle disease. ScienceDaily. May 14, 2020

https://neuro.dk/wordpress/nnbv/mitokondriemyopati-udredning/j

 

  • Skapad