Skip to main content

Kostförändringar och särskilda tillskott förbättrar sädeskvaliteten och testosteronnivån

Kostförändringar och särskilda tillskott förbättrar sädeskvaliteten och testosteronnivånBarnlöshet drabbar ungefär vart sjunde par, och WHO betraktar det som ett globalt hälsoproblem. En viktig orsak är nedsatt sädeskvalitet, där danska, norska och tyska män har den sämsta kvaliteten i Europa. Försämrad sädeskvalitet kan bero på en ohälsosam livsstil, stress, tobak, stimulantia och hormonförstörande ämnen. Å andra sidan har forskare i Mexiko funnit att särskilda tillskott med zink, selen, Q10 och omega-3 har en positiv effekt på mängden av och kvaliteten på spermier. Annan forskning visar att zink och selen skyddar sädescellerna och påverkar nivån av könshormonet testosteron.

Det är allmänt känt att ett antal näringsämnen har betydelse för fertiliteten, men det saknas dokumentation om effekten av kosttillskott. Ändå finns det många fertilitetskliniker runt om i världen som ger patienterna tillskott innan man utför befruktning via in vitro-fertilisering.
En grupp forskare, anknutna till avdelningen för mänsklig reproduktion och spädbarnstillväxt vid Guadalajaras universitet i Mexiko, har därför genomfört en omfattande och systematisk bedömning av hur en mängd olika näringsämnen och kosttillskott påverkar männens sädeskvalitet och fertilitet.

Kosttillskott förbättrar sädeskvaliteten på flera sätt

Forskarna från Universitetet i Guadalajara undersökte resultaten från 28 näringsstudier med totalt 29 000 deltagare. Forskarna drog bland annat slutsatsen att kosttillskott med:

  • Selen, zink, omega-3 och koenzym Q10 är förbundna med en ökning av sädesceller.
  • Selen, zink, omega-3 och koenzym Q10 är förbundna med en förbättring av sädescellernas mobilitet.
  • Selen, omega-3 och koenzym Q10 har en positiv effekt på sädescellernas form.

Enligt forskarna kan de berörda kosttillskotten ha en positiv effekt på sädeskvaliteten, och de baserar detta på den omfattande studien och en genomgång av befintliga vetenskapliga bevis. Även om forskarna efterlyser ytterligare studier som kan ge en mer exakt slutsats är det under alla omständigheter viktigt att mannen är välförsedd med relevanta näringsämnen om fertiliteten ska vara optimal. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Advances in Nutrition.

Samband mellan blodets zink- och selennivå och testosteronnivån

Testiklar och spermier innehåller en del selen och zink, som ingår i ett hav av enzymfunktioner. Det finns också ett samband mellan blodets selen- och zinknivå och det manliga könshormonet testosteron. Det har visat sig att infertila män har signifikant lägre nivåer av selen och zink i blodet jämfört med fertila män. Detta framgår av en tidigare studie från fertilitetskliniken i Nnewi i sydöstra Nigeria.

Selen och Q10 sätter fart på sädescellerna

Som bekant sätter sädescellerna fart mot ägget för att befrukta det. Här har sädescellerna behov av selenhaltiga proteiner, som ligger bakom själva framdriften. Sädescellerna måste tillryggalägga en relativt lång sträcka innan de kan befrukta ägget i äggledaren, och det är bara de starkaste sädescellerna som når fram. Sädescellerna har därför även behov av en del Q10, som är nödvändigt för alla cellers energiproduktion.

Selen och zink skyddar sädescellernas DNA

Selen och zink fungerar också som antioxidanter, som skyddar sädescellernas DNA mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Stress, sömnbrist, tobaksrökning, inflammationer samt förgiftningar med kvicksilver och andra miljögifter kan normalt öka risken för oxidativ stress, där det föreligger en obalans mellan de fria radikalerna och antioxidanterna.
Om mannen i detta avseende lider brist på selen och zink blir sädescellerna sårbara och det kan uppstå något som kallas DNA-fragmentering. Så även om en sädescell befruktar ägget kommer ägget inte att kunna utveckla sig och stöts därför ut.
Zink och selen stimulerar generellt bildandet av sunda sädesceller och skyddar arvsmassan. Av samma anledning har sexuellt aktiva män behov av mer zink och selen, eftersom spårämnena förbrukas vid varje sädesuttömning.

Det beräknas att cirka en miljard människor lider brist på selen och zink.

Varför har brist på selen, zink och omega-3 blivit så vanligt?

Enligt den mexikanska studien och flera andra studier tyder mycket på att brist på nämnda näringsämnen är en viktig orsak till männens dåliga sädeskvalitet.
Även om man äter hälsosamt kan det vara svårt att få tillräckligt med selen, eftersom jorden i Europa och andra delar av världen är mer eller mindre utarmad. Detta påverkar hela näringskedjan, och danska bönder har till exempel i årtionden gett sina boskap tillskott med selen för att förebygga dålig fertilitet.
Zinkbrist beror främst på ensidiga kostvanor och brist på animaliska proteiner, som vanligtvis är goda zinkkällor. Här bör dessutom nämnas stora intag av järn och kalcium samt alkohol. Kraftig svettutsöndring, brist på magsyra och syraneutraliserande läkemedel kan också medföra zinkbrist.
Brist på omega-3 beror på att vi äter mindre fet fisk, och att både kött, ägg, mejeriprodukter och odlad fisk innehåller mindre omega-3 på grund av onaturligt foder.
Vi bildar Q10 själva, men mängden minskar gradvis med åldern. Kolesterolsänkande läkemedel hämmar dessutom kroppens bildande av Q10.

Välj tillskott av hög kvalitet

I samband med tillskott kan det löna sig att läsa produktdeklarationen och gå efter en kvalitet som kroppen kan ta upp och utnyttja.
Selen uppträder i olika oorganiska och organiska former, där tillskott baserat på selenjäst ger den störst likheten med selenvariationen i selenrik kost.
Många zinktillskott förekommer i oorganiska former som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp, medan zinkglukonat och zinkacetat är organiska former som kroppen har lätt att både ta upp och utnyttja.
I olika råmaterial och tillskott finns Q10-molekylerna som ett kristalliserat material, men vi har svårt att lösa upp kristallerna vid normal kroppstemperatur. Det kräver därför en speciell olje- och värmeteknik, så att kristallerna löses upp fullständigt till enkla fria Q10-molekyler som kan tas upp från tarmarna.
Det är därför bäst att välja Q10-tillskott med dokumentation om hög kvalitet och bra upptag, så att Q10 når helt in i cellernas energiproducerande mitokondrier.

Obs! Den goda sädeskvaliteten kräver också att det är relativt kyligt och luftigt runt könsorganen. Tjocka eller snäva byxor som värmer för mycket kan minska sädeskvaliteten. Detsamma gäller om mannen ofta sitter med en bärbar dator i knäet.

Referenser

Salas-Huetos a et al. The Effect of Nutrients and Dietary Supplements on Sperm Quality Parameters: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. Advances in Nutrition. 2018

Universitat Rovira i Virgili. Certain dietary or nutritional supplements could improve sperm quality. November 2018

Ali Fallah et al. Zinc is an Essential Element for Male Fertility: A Review of Zn Roles in men´s Health, Germination, Sperm Quality, and Fertilization. Journal of Reproduction & Infertility. 2018

Oluboya AO el al. Relationship between serum levels of testosterone, zinc and selenium in infertile males attending fertility Nnewi, south East Nigeria. Afr J Med Sci 2012

Menezo Yj et al. Antioxidants to reduce sperm DNA fragmentation: an unexpected side effect. Reprod Biomed Online 2017

Mistry HD el at. Selenium in reproductive health. Am J Obsttet Gynecol 2012

Niels Jørgensen og Lærke Priskorn. Hvorfor falder sædkvaliteten blandt vestlige mænd. Videnskab.dk 2017

Christensen BT et al. Selenanvendelse i dansk landbrug. Rapport fra DJF 2006. Videncentret for landbrug.

https://www.berlingske.dk/videnskab/den-baerbare-griller-dine-saedceller

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny videnskab 2014

  • Skapad