Skip to main content

Celiaki är förbunden med allvarliga brister på vitaminer och mineraler

Celiaki är förbunden med allvarliga brister på vitaminer och mineralerVid celiaki är man överkänslig mot gluten, som finns i vete och andra spannmål. Inflammationsprocesser inträffar i tunntarmsslemhinnan, vilket försämrar upptaget av näringsämnen. Vid tidpunkten för diagnosen föreligger det en stor brist på B12-vitamin, D-vitamin, folsyra, zink och koppar, vilket man omedelbart bör åtgärda. Detta framgår av en studie från Mayokliniken, ett stort ideellt medicinsk centrum baserat i Minnesota, USA. Det visar sig dessutom att fler och fler drabbas av celiaki, som förutom dålig matsmältning kan vara förknippad med en mängd olika symtom, som ofta feldiagnostiseras eftersom patienten lider brist på livsviktiga näringsämnen. I det följande kan du också läsa om skillnaden mellan celiaki och andra former av glutenöverkänslighet som ännu fler lider av, och vad man kan göra själv i det här avseendet.

Celiaki är en permanent autoimmun störning. Den beror på överkänslighet mot gluten, som främst finns i vete, men även i råg och korn. Gluten är uppbyggt av de två proteinerna gliadin och glutenin. När personer med celiaki äter livsmedel med gluten aktiveras immunförsvaret främst mot gliadin, som om det vore en mikroskopisk fiende som måste attackeras. Detta skapar en kronisk inflammation i tunntarmsslemhinnan. Samtidigt attackeras och förstörs tunntarmens tarmludd (tarmvilli), vilket normalt ökar ytområdet. Som ett resultat fungerar tunntarmen sämre, och det blir svårt att ta upp näringsämnen som vitaminer, mineraler, kolhydrater och fett. Förlust av näringsämnen kan också ske vid diarré.
Risken för att drabbas av celiaki ökar för personer som under barndomen fick bröd och gröt innan de var sex månader gamla. Det kan också finnas en ärftlig disposition. Risken stiger även när man kommer upp i åren.

 • Upp till 50 000 danskar kan ha celiaki utan att veta om det.
 • Detta beror på att läkarna inte screenar för sjukdomen och blodprover kan ge missvisande resultat.
 • Andra former av glutenöverkänslighet är en ännu större gråzon.

Ny syn på celiaki och allvarlig brist på näringsämnen

I den nya studien från Mayokliniken deltog 309 vuxna patienter, som hade diagnostiserats med celiaki mellan 2000 och 2014. Till skillnad från forskarnas förväntningar var viktminskning inte lika vanligt, eftersom det endast sågs hos 25,2 procent av deltagarna. Men forskarna överraskades av att brist på näringsämnen var mycket mer utbrett än förväntat.
Forskarna fann att hela 59,4 procent av patienterna led brist på zink, vilket kan få flera konsekvenser för hälsan eftersom mineralet ingår i cirka 1 000 enzymprocesser som har betydelse för tillväxten, fertiliteten, synen, huden, håret, aptiten, luktsinnet och den mentala balansen.
Brist på B12-vitamin, D-vitamin, folsyra och koppar var också vanligt. Det kan till sin natur få ännu fler hälsoeffekter, som både påverkar den fysiska och mentala hälsan.
Studien avslöjade också att ett stigande antal celiakipatienter tydligen har andra symtom än de klassiska, som är diarré, viktminskning och anemi.
De näringsmässiga bristerna kan således försämra livskvaliteten och skada hälsan på kort och lång sikt, men enligt forskarna vid Mayokliniken krävs det fler studier för att få en översikt över detta.
Patienter med celiaki bör under alla omständigheter undersökas med avseende på vitamin- och mineralbrister så snart diagnosen har ställts, för att kompensera för eventuella brister genom tillskott.
Det bör dessutom understrykas att vissa brister kommer smygande. Detta gäller särskilt brist på B12-vitamin, som kan uppstå efter flera månader eller ett par år, när leverns lager är uttömda.
När det gäller tillskott med B12-vitamin är det fördelaktigt att välja tuggtabletter, som säkerställer bättre upptag via munslemhinnan.
Det är också känt att brist på A-vitamin och kalcium kan uppträda senare. Man bör också vara uppmärksam på magnesium, som möjliggör aktiveringen av D-vitamin samt korrekt fördelning av kalcium, så att den största delen hamnar i ben och tänder. Det är emellertid svårt att mäta nivån av magnesium, eftersom den största mängden finns i cellerna.

Symtom på celiaki

Symtomen varierar, och de flesta kommer bara att uppleva milda symtom, vilket gör diagnosen svår att ställa. Man talar också om subklinisk celiaki med mer oklara och ospecifika symtom. Ändå kan celiaki vara förknippad med allvarliga och livshotande symtom, om sjukdomen inte behandlas i tid.

 • Tillväxthämning och nedstämdhet hos barn.
 • Störningar i barns tandbildning.
 • Uppblåsthet och magbesvär.
 • Lösa och täta tarmrörelser (ofta skummande fettdiarré).
 • Trötthet.
 • Mental obalans.
 • Viktminskning.
 • Blodbrist.
 • Ödem.
 • Påverkad leverfunktion.
 • Kliande utslag på grund av hudsjukdomen ”dermatitis herpetiformis”.
 • Ökad risk för benskörhet senare i livet
 • Ökad risk för Hashimotos sjukdom.
 • Ökad risk för cancer i bukhålan.
 • Många symtom från andra delar av kroppen på grund av brist på näringsämnen.

Behandling av celiaki

Behandlingen är en komplett glutenfri kost under hela livet, enligt vägledning av en utbildad dietist eller kompetent kostrådgivare. I allmänhet bör dessa principer följas:

 • Läs produktdeklarationer och undvik gluten i livsmedel och drycker från alla vetesorter, råg och korn. Havre innehåller inte gluten, men kan vara förorenat i samband med framställningen.
 • Byt ut med ris, hirs, majs, potatis, quinoa, sötpotatis, glutenfri havre osv.
 • Undvik öl bryggd på spannmål.
 • Undvik mejeriprodukter i början på grund av övergående laktosintolerans.
 • Det finns flera bra kokböcker med glutenfria och mjölkfria recept på marknaden.
 • Ta tillskott med lättupptagliga multivitaminer och extra tillskott med de näringsämnen du lider brist på.
 • Danska celiakiföreningen rekommenderar att alla med celiaki går på uppföljning regelbundet hos läkare.

Var finns gluten?

 • Gluten är ett proteinämne som finns i alla vetesorter samt råg och korn.
 • Det finns mycket gluten i vetemjöl, siktmjöl, grahamsmjöl, spelt, durum, enkorn, kamut, hela korn, pasta, couscous och bulgur.
 • Råg innehåller mycket mindre gluten än de olika vetesorterna.
 • Gluten kan gömma sig i många produkter som pålägg, färdigrätter, frukostprodukter, ströbröd, matlagningsgrädde, kakor, kex, knäckebröd, godis och glass.
 • Gluten i produktdeklarationer kan kallas stabilisator, emulgeringsmedel, hydrolyserad stärkelse, vegetabiliskt protein och mycket mer.
 • Flera E-nummer mellan 1404–1451 kan innehålla spår av gluten.
 • Havre innehåller inte gluten, men kan vara förorenat i samband med framställningen.

Skillnaden mellan celiaki och annan glutenöverkänslighet

Celiaki är en autoimmun sjukdom som inte får förväxlas med allergier mot gluten, även om symtomen ofta är desamma och behandlingen i båda fallen går ut på att undvika utlösande gluteninnehållande livsmedel.
Skillnaden ligger i på vilket sätt immunförsvaret aktiveras gentemot proteinämnena i gluten. Vid celiaki bildar immunförsvaret flera olika antikroppar (IgA, IgE och anti-TTG) som utlöser diarré och inflammation, som attackerar kroppens celler i tarmslemhinnan. Reaktionerna kommer vanligtvis ganska snabbt.
Vid glutenallergi är det normalt bara IgG-antikroppar som initierar inflammationerna, utan att tarmslemhinnan angrips. Men många lider av dålig matsmältning och flera fysiska och/eller psykiska symtom, vilka kan uppträda först efter 1–3 dagar.
Vid celiaki bör man undvika alla former av gluten resten av livet. På så vis kan tarmslemhinnan normalt läka helt igen. Vid glutenallergi är det ofta en fråga om mängd, eller att man undgår bestämda källor till gluten, som vete eller råg. Det är mycket möjligt att kvaliteten på spannmålen och bearbetningsprocesserna också spelar en roll, där många till exempel tål långtidsjästa bröd baserade på surdeg bättre

Hur ställs diagnosen celiaki?

De olika symtomen kan ge misstanke. Misstanken kan bekräftas genom blodprover, där man i Danmark testar för glutenantikroppar som transglutaminas (TG) eller antigliadinantikroppar (IgA). Men blodproverna kan mycket väl vara vilseledande, och därför bör man genomgå en screening eller tarmbiopsi, som kan avslöja den kroniska inflammationen i tunntarmen.

 • IgA-gliadinantikroppar och IgG-antikroppar är ofta förhöjda hos patienter med celiaki eller andra former av glutenöverkänslighet.
 • Symtomen är ofta desamma.

Hur ställs diagnosen för annan glutenöverkänslighet?

Det är inte vanligt att man i Danmark testas för IgG-antikroppar mot gluten, och många med glutenöverkänslighet får inte rätt diagnos eller behandling.
Genom företaget Nordic Laboratories i Köpenhamn (www.nordic-labs.dk) kan blodprover skickas till USA, där man utför tester på 96 till 184 olika livsmedel.
En separat glutenanalys kan också utföras.
Genom företaget Hanko Medico i Köpenhamn (www.hankomedico.dk) kan man skicka blodprover till Tyskland, där man testar för gluten och 90 eller 270 av de viktigaste livsmedlen och tillsatserna.
Man kan också försöka undvika gluten i kosten och se om man mår bättre.

 • Glutenöverkänslighet kan utvecklas långsamt och med tiden medföra fler och fler symtom.
 • Många personer med glutenöverkänslighet får inte rätt diagnos.
 • Mag- och tarmbesvär kan orsakas av mycket annat än glutenöverkänslighet.
 • Därför är det alltid viktigt att behandla orsaken, så att man inte kastar sig ut i onödigt stränga dieter.

Referenser

Adam C Bledsoe et al. Micronutrient Deficiencies Are Common in Contemporary Celiac Disease Despite Lack of Overt Malabsorption Symptoms. Mayo Clinic Proceedings, 2019

Mayo Clinic. Micronutrient deficiencies common at time of celiac disease diagnosis. ScienceDaily 2019

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017

Krysiak R. The Effect of Gluten-free Diet on Thyroid Autoimmunity in Drug-Naïve Women with Hashimotos Thyroiditis: A pilot Study. Exp. Clin Endocrinol Diabetes 2019

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/op-mod-50000-danskere-kan-have-gluten-allergi-uden-vide-det

https://ato.dk/videndervirker/Fagligtarkiv/Sider/Artikler/2010-04%20Cøliaki%20og%20børnetandpleje.pdf

https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/levnedsmiddelallergi.htm

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mave-tarm/tilstande-og-sygdomme/tyndtarm/coeliaki/

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/transglutaminase-antistof-iga-igg-tga/

 • Skapad