Skip to main content

Tillskott med B12-vitamin bromsar utvecklingen av Parkinsons sjukdom

Tillskott med B12-vitamin bromsar utvecklingen av Parkinsons sjukdomPatienter som just har fått diagnostiserat Parkinsons sjukdom, och som har låga nivåer av B12-vitamin, utvecklar sjukdomen snabbare än de med högre nivåer av B12-vitamin. Det framgår av en ny studie, och forskarna föreslår därför tillskott med vitaminet för att bromsa utvecklingen av sjukdomen. Tidigare studier visar dessutom att B3-vitamin och Q10 också har en positiv effekt på sjukdomen.

Parkinsons sjukdom, som kommer smygande, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i nervsystemet. Sjukdomen uppträder i synnerhet i 50 till 70-årsåldern, och beror på skadade nervceller och brist på signalämnet dopamin, som hjärnan använder för att styra olika rörelser. Symtomen kan typiskt vara okontrollerade skakningar samt muskelstelhet, långsamma rörelser, dålig balans, trötthet och nedsatt mimik i ansiktet. Sjukdomen kan också orsaka depression och förlust av kognitiva färdigheter.

Brist på B12-vitamin går ut över nervsystemet

B12-vitamin har stor betydelse för nervsystemet, såväl som underhåll och förnyelse av nervceller. Men vid Parkinsons sjukdom är nervcellerna skadade, och mycket tyder i detta sammanhang på att brist på B12-vitamin ökar risken för att utveckla sjukdomen, och för att den ska försämras snabbare. Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Movement Disorders och visar att patienter med Parkinsons sjukdom som har låga nivåer av B12-vitamin har större problem med balansen och förmågan att gå stadigt. Forskarna bakom studien antar att detta beror på den redan kända effekten av brist av B12-vitamin, som går ut över det centrala och perifera nervsystemet.

Fakta om nervsystemets två delar

  • Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, som båda är uppbyggda av nervceller och nervfibrer.
  • Det perifera nervsystemet består av nerver, som går ut från hjärnan och ryggmärgen till resten av kroppen.
  • Eftersom nervsystemet är väldigt komplext kan skador orsaka många olika symptom.

Studien

I studien blev de patienter som just hade diagnostiserats med Parkinsons sjukdom uppdelade i tre grupper beroende på deras nivå av B12-vitamin, och följdes sedan under två år. Efter de första utvärderingarna fick patienterna möjlighet att ta ett kontrollerat dagligt vitamintillskott, och omkring hälften fick en förbättrad nivå av B12-vitamin i blodet.
Forskarna fann att patienter med högre nivåer av B12-vitamin i sitt blod upplevde en långsammare utveckling av sjukdomen enligt skalan UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale), som används för att utvärdera och mäta sjukdomens symptom och svårighetsgrader inom kategorier som motoriska färdigheter, kognitiva färdigheter, energi och humör.
Samtidigt observerade forskarna att de patienter som saknade B12-vitamin snabbare ökade svårighetsgraden av Parkinsons sjukdom, vilket inkluderade symtom som trötthet, darrningar, domningar, depression och paranoia.

Utbredd brist på B12-vitamin beror på flera orsaker

Kolibakterier i tjocktarmen kan producera B-12-vitamin, men det finns oenighet om upptaget som sker i tunntarmen. Animaliska produkter är därför den bästa källan, och det antas vanligen att det bara är stränga vegetarianer och veganer som riskerar att utveckla brist på B12-vitamin.
Men det visar sig att många andra, och ungefär var fjärde amerikan över 60 år, saknar detta viktiga vitamin, och vi kan förmodligen förvänta oss samma trend i Norden. Det beror bland annat på att förmågan att ta upp vitaminet från kost eller tillskott försämras med åldern. Kanske är det bara 1 procent av vitaminet som tas upp.
Så mycket tyder på att det finns en tydlig koppling mellan åldringsprocesser, brist på B12-vitamin och ökad risk för att utveckla Parkinsons sjukdom.
För lite magsyra, överkonsumtion av alkohol samt hormonpiller och sömntabletter kan också minska förmågan att ta upp vitaminet. Andra studier visar att cirka 20 procent av dem som tar Metformin mot diabetes 2 lider brist på B12-vitamin eller ligger på gränsen för det.

Brist på B12-vitamin kan avslöjas genom ett blodprov. Brist på B12-vitamin uppstår ofta tillsammans med brist på folsyra.

Tillskott, upptag och kvalitet

Många tillskott med B12-vitamin innehåller mycket stora doser, eftersom vi kan ha svårt att ta upp det. Andra tillskott finns som sugtabletter, och de ger ett mycket bättre upptag, eftersom B12-vitaminet sedan tas upp direkt via munslemhinnan.
B12-vitamin kallas också kobalamin, och det finns i olika former av tillskott, där det är en bra idé att läsa produktdeklarationen.
Cyanokobalamin är syntetiskt och innehåller cyanid, som är giftigt.
Metylkobalamin, som kostar mer att producera, är inte giftigt.
Behandling av perniciös anemi kräver injektion med vitaminet.

B3-vitamin har också en positiv effekt på Parkinsons sjukdom

Enligt en annan studie kan patienter med tidiga stadier av Parkinsons sjukdom också dra nytta av att inta mer B3-vitamin från kost eller tillskott. Detta beror på det faktum att vitaminet ingår både i cellernas energiomsättning och i reparationen av skadade nervcellers DNA. Med denna kunskap är det också viktigt att få tillräckligt med B3-vitamin som ett led i förebyggandet av den fruktade sjukdomen.
B3-vitamin finns i proteinhaltiga livsmedel som kött, fisk, fågel, nötter, kärnor och frön.
Brist och dåligt utnyttjande kan särskilt orsakas av ensidiga matvanor, alkoholmissbruk, åldringsprocesser, leversjukdom och långvarig användning av vattendrivande läkemedel.

Q10 kan lindra symtomen på Parkinsons sjukdom

Q10 är ett koenzym som finns i två former. Den ena formen, ubikvinon, ingår i cellernas energiomsättning som tillvaratas av mitokondrierna. Den andra formen, ubikinol, fungerar som en antioxidant som skyddar cellerna och deras mitokondrier från fria radikaler och oxidativ stress.
Vid Parkinsons sjukdom har man hittat defekta mitokondrier i hjärnan, och därför har det varit lämpligt att undersöka effekten av Q10 närmare.
Enligt en japansk studie kan tillskott med 300 mg Q10 dagligen lindra symtomen hos vissa patienter med Parkinsons sjukdom, och tillskott är därför en möjlighet som kompletterande behandling.
Forskarna fann att det var särskilt antioxidanten ubikinol som hade den positiva effekten på Parkinsons sjukdom. Men när det gäller tillskott är betydelsen inte så stor – bara kvaliteten håller måttet. Det viktigaste är nämligen att kroppen kan ta upp Q10 och själv interagera mellan de två formerna efter behov. Och det kräver selen.
Vi bildar själva den största mängden Q10, men denna minskar gradvis från 20 års ålder, och många märker det särskilt efter 50 års ålder i form av fallande vitalitet.
Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, hämmar kroppens bildande av Q10.
Det är möjligt att kompensera för kroppens minskade eller hämmade egenproduktion med hjälp av tillskott, där det finns dokumentation på kvaliteten. För Q10 är ett ämne som vi har ganska svårt att ta upp, såvida det inte har genomgått en särskild olje- och värmeteknik, så att Q10-kristallerna kan upplösas helt innan de upptas från tunntarmen.

Referenser

Vitamin B12 supplementation could postpone disease progression in Parkinson’s patients News Medical Life Sciences, March 19, 2018
https://www.news-medical.net/news/20180319/Vitamin-B12-supplementation-could-postpone-disease-progression-in-Parkinsone28099s-patients.aspx

University of Leicehster. People with forms of early-onset Parkinsons disease may benefit from boosting niacin in diet, research suggest. ScienceDaily. 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170110092059.htm

Yoritaka A et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of reduces coenzyme Q10 for Parkinson’s disease. PubMed 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054881

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/om-hjerne-og-nerver/nervesystemet/

  • Skapad