Skip to main content

Zink har potential i ny behandling av diabetes

Zink har potential i ny behandling av diabetesTyp 2-diabetes sprider sig som en epidemi, och många har sjukdomen utan att veta om det. Diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, blodproppar och för tidig död. En grupp forskare från University of St Andrews i Skottland har därför tittat närmare på dessa processer, och hur spårämnet zink kan förbättra behandlingen genom att förebygga farliga blodproppar. Den nya studien har publicerats i Chemical Science. Samtidigt är det problematiskt att zinkbrist är ganska vanligt och att typ 2-diabetes i sig ökar behovet.

Typ 2-diabetes är en ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker är nedsatt. De klassiska symtomen är konstant hunger, stor törst och frekvent urinering. På lång sikt kan en hög blodsockernivå orsaka icke-alkoholorsakad fettlever, högt blodfett, hjärtsjukdom, stroke, diabetisk ögonsjukdom, njursvikt och nedsatt blodcirkulation i extremiteterna, vilket kan leda till amputationer. Diabetes kännetecknas också av oxidativ stress och en låg grad av kronisk inflammation, vilket skadar celler och kretslopp. Man antar att typ 2-diabetes förkortar livslängden med 10 år. Detta beror främst på den höga risken för hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

Zink minskar blodproppar och risken för hjärt-kärlsjukdomar

Forskarna från University of St Andrews i Skottland har nu fått en större inblick i hur zink kan förbättra behandlingen av patienter med typ 2-diabetes. Forskargruppen undersökte mer exakt blodet och blodplättarna hos patienter med typ 2-diabetes. Blodplättarnas allmänna funktion är att få blodet att koagulera och stoppa blödningar. Men diabetiker och överviktiga tenderar att producera för många blodplättar, vilket ökar risken för blodproppar och skador på kärlväggar. Därför löper patienter med diabetes tre gånger så stor risk för att utveckla hjärtinfarkt, stroke och vaskulär demens på grund av störningar i hjärnans blodtillförsel eller blodkärl.
I detta sammanhang tittade forskargruppen närmare på zinkets roll i dessa processer. Zink är ett spårämne som ingår i flera hundra funktioner i kroppen. En av dessa funktioner är att reglera koagulationsprocessen och trombocytaggregationen efter skador och blödning.
Men hos vissa patienter med underliggande hälsoproblem som typ 2-diabetes eller övervikt kan en för stor och överdriven trombocytaggregation förekomma. Detta kan leda till allvarliga hälsotillstånd som blodproppar och stroke.
I detta avseende fann forskarna bakom den nya studien att transporten av zink i blodet är nedsatt hos patienter med typ 2-diabetes. Detta beror på den förhöjda nivån av fettämnen i blodet, vilket motverkar att zink transporteras runt på normalt sätt. Därför kan zink inte interagera med de blodplättsaktiverande proteinerna, vilket ökar risken för blodproppar.
Även om mer forskning behövs på området antar forskarna att deras nya studie kan ge en ny inblick i varför vissa människor får cirkulationsproblem.
Forskarna hoppas också att deras upptäckter kan bidra till utvecklingen av nya terapeutiska strategier som kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes och andra tillstånd som kännetecknas av en rubbad fettmetabolism och för många blodplättar.
Den nya studien har publicerats i Chemical Science.

Zinkets andra funktioner i samband med blodsocker och typ 2-diabetes

För information är zink också viktigt för omvandlingen av det inaktiva proinsulinet till det aktiva insulinet, som stänger in socker i cellerna. Zink ingår dessutom i den viktiga antioxidanten SOD (superoxiddismutas), som motverkar oxidativ stress vid typ 2-diabetes. Oxidativ stress gör att kolesterol härsknar, så att det bäddas in i blodkärlen och orsakar åderförkalkning.
Det betyder med andra ord att zink har flera terapeutiska potentialer i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och som led i behandling.

  • Zink finns särskilt i ostron, lever, kött, ägg, mejeriprodukter, nötter, frön, kärnor och bönor.
  • Zink tas bäst upp från animaliska källor.

Utbredd zinkbrist och effektiva tillskott

Zinkbrist beror främst på ensidiga kostvanor och brist på animaliska proteiner. Här bör dessutom nämnas ett stort intag av järn och kalcium samt alkohol. Diabetes, åldringsprocesser, celiaki, flera typer av läkemedel och p-piller kan i sig öka behovet.
Referensintaget, RI, är satt till 10 mg. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre gränsen för dagligt zinkintag för vuxna på 25 mg.
Många zinktillskott förekommer i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska föreningar som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.

Mer information om tillskott och nya kostråd till diabetiker

I följande artikel på denna webbplats kan du läsa mer om typ 2-diabetes och vilka andra näringsämnen som har en positiv inverkan på blodsockret, kolesterolbalansen, cirkulationen och viktregleringen. Du kan också läsa mer om de nya kostråd som handlar om att inta färre kolhydrater, mer protein och fler hälsosamma fettämnen.

»Blodsocker, diabetes och tillskott«

Referenser

University of St Andrews. Zinc could be key to new diabetes treatments. MedicalXpress. March 1, 2021

Kyria Jayanne et al. Antioxidant role of zinc in diabetes mellitus. World Journal of Diabetes. 2015

Robert H. Lustig. Sickeningly Sweet: Does Sugar Cause Diabetes? Yes. Canadian Journal of Diabetes. 2016

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny videnskab 2013

  • Skapad