Skip to main content

Fiskoljor förbättrar hjärnhälsan och kognitiva funktioner hos medelålders

Fiskoljor förbättrar hjärnhälsan och kognitiva funktioner hos medelåldersFiskoljor innehåller omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som har flera funktioner i hjärnan och nervsystemet. Det visar sig också att medelålders som äter mer fet fisk eller tar tillskott med fiskolja får en förbättrad hjärnstruktur och kognitiva förmågor. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Neurology. Resultaten är häpnadsväckande, eftersom kognitiv funktionsnedsättning och demenssjukdomar är ett växande problem över hela världen som påverkar miljontals människor. Studien ligger dessutom i linje med en tidigare studie som visar att höga koncentrationer av DHA i de röda blodkropparna kan halvera risken för Alzheimers.

Kosten har stor betydelse för hjärnans hälsa genom hela livet – och särskilt när man blir äldre, då risken för kognitiv funktionsnedsättning och demens ökar. Det har legat särskilt fokus på fet fisk och omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som kan förbättra de neurologiska funktionerna hos äldre. Men det har saknats studier som har fokuserat på medelålders. I en ny studie på denna åldersgrupp har forskarna därför tittat närmare på om intaget av omega-3-fettsyror hänger samman med olika funktioner i hjärnan samt kognitiva markörer för åldrandeprocesser i hjärnan.
Forskarna inkluderade 2 183 friska deltagare från en större befolkningsstudie, Framingham Heart Study. Det var en jämn fördelning av båda könen och deltagarna hade en medelålder på 46 år.
För att bedöma deltagarnas intag och upptag av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA mätte forskarna innehållet i deras röda blodkroppar. Forskarna använde sedan en särskild analysmetod som relaterade dessa omega-3-koncentrationer till MR-skanningar av hjärnan (hela hjärnan, den grå substansen, hippocampus och volym/hyperintensitet av den vita substansen) samt olika kognitiva funktioner som minne, inlärning och förmåga till abstrakt resonemang. Dessutom testade forskarna sambandet mellan omega-3-fettsyrakoncentrationen, en viss gen (APOE-e4, som predisponerar för Alzheimers), MR-skanningar och kognitiva funktioner.

Fakta om delar av hjärnan

  • Den grå substansen består av nervceller och korta utlöpare. Den är viktig för kognitiva funktioner som inlärning, minne och förmåga till resonemang.
  • Den vita substansen består av nervcellernas långa utlöpare, som överför elektriska nervimpulser till åtskilliga nervceller.
  • Hyperintensiva förändringar i den vita substansen ses vid normala åldringsprocesser.
  • Hippocampus är en hjärnstruktur i det limbiska systemet som bland annat har betydelse för minnet och orienteringsförmågan.
  • Hippocampus kan krympa under åldringsprocesser.

Omega-3-fettsyrorna förbättrar hjärnhälsan

Det visade sig att ett högt innehåll av omega-3-fettsyror i de röda blodkropparna hängde samman med en större volym av hippocampus och förmåga till bättre abstrakt resonemang.
Man fick liknande resultat när man mätte innehållet av röda blodkroppar i EPA och DHA individuellt.
Det förelåg dock en mindre skillnad bland deltagare som bar eller inte bar APOE-e4-genen. Följaktligen visade det sig att det fanns ett större samband mellan en hög DHA-koncentration eller ett högt omega-3-index och en större volym av hippocampus hos deltagare som inte bar APO-e4-genen. Och hos de deltagare som bar den här genen fann man att en större koncentration av EPA hängde samman med en bättre förmåga till abstrakt resonemang
Forskarna fann dessutom att högre omega-3-koncentrationer var förknippade med färre hyperintensiva förändringar i den vita substansen, och att detta bara var fallet hos deltagarna som bar APO-e4-genen.
Enligt forskarna hänger högre koncentrationer av omega-3-fettsyror i blodet och hjärnan samman med en bättre hjärnstruktur och bättre kognitiva funktioner hos medelålders personer. Det tyder också på att genen APO-e4 kan påverka den positiva effekten. Därför efterlyser forskarna fler studier på området.
Enligt resultaten kommer det i alla fall att bli aktuellt att få i sig tillräckligt med omega-3-fettsyrorna EPA och DHA för att förebygga kognitiv funktionsnedsättning och demens.
Studien ligger i linje med en tidigare observationsstudie publicerad i tidskriften Nutrients. I denna studie var deltagarna över 65 år, och den visade att höga koncentrationer av DHA i blodet kan halvera risken för Alzheimers. Detta kan du läsa mer om i följande artikel:

»Alzheimers: mer omega-3 kan halvera risken«

Referenser:

Claudia L. Satizabal et al. Association of Red Blood Cell Omega-3 Fatty Acids With MRI Markers and Cognitive Function in Midlife – The Framingham Heart Study. Neurology 2022 Oct 5.

Aleix Sala-Vila et al. Red Blood Cell DHA Is Inversely Associated with Risk of Incident Alzheimer’s Disease and All-Cause Dementia: Framingham Offspring Study. Nutrients 2022 Jun 9

  • Skapad