Skip to main content

Selenföreningar bekämpar cancer

Selenföreningar bekämpar cancerDanska forskare från Köpenhamns universitet har i en ny vetenskaplig studie visat att metylerade selenföreningar kan reglera kroppens immunförsvar, vilket gör det möjligt att bättre bekämpa vissa cancerformer. Dessa selenföreningar finns i vissa livsmedel, såsom vitlök och broccoli, men också i organiskt selenjäst.

Vissa cancerformer, såsom hudcancer, prostatacancer och vissa typer av leukemi, försvagar kroppens immunsystem genom att överstimulera det tills det så småningom bryts ner, vilket ger cancerceller fria tyglar i kroppen. Vad denna forskning visar är att intaget av selenföreningar som omsätts till metylselenol kan förbättra immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer.

Den immunaktiverande substansen NKG2D

Omsättningen av olika organiska och oorganiska selenföreningar i kroppen är komplex och noggrant reglerad. Selenföreningen metylselenol reglerar produktionen av ett ämne som kallas NKG2D. Det är en substans som aktiverar kroppens immunfunktion och som ses i stora mängder vid exempelvis värmechock, virusinfektioner och inflammation, men även i blodet och på ytan av tumörer hos cancerpatienter. Substansen är därför också användbar som en markör för allvarlig sjukdom. De selenföreningar som omsätts till selenid i kroppen kan däremot inte reglera produktionen av NKG2D, och är därför mindre effektiva som cancerbekämpande substanser.

Selenjäst

Det är här som selenjäst kommer in i bilden, eftersom den innehåller de metylerade selenföreningar som har visat sig vara mest effektiva vid cancerbehandling. I Danmark finns det ett enda läkemedelsgodkänt preparat med selenjäst som kan köpas i hälsokostbutiker. Det är det enda preparat som är godkänt för förebyggande och behandling av selenbrist, och som kan förskrivas i en dos om 200 mikrogram per dag.

Selenets verkningsmekanismer

Selen bekämpar främst cancer på två sätt: Apoptos och antiangiogenes. När det gäller apoptos påverkas enzymer som får cancercellerna att dö. Det kallas också programmerad celldöd. Antiangiogenes däremot är en process som hämmar bildandet av nya blodkärl i cancertumören. Utan tillförsel av tillräcklig näring via nya blodkärl dör cancercellerna.
Faktum är att konventionell kemoterapi förstärker selenets verkan på cancer.

Tillskott behövs

Andra vetenskapliga studier med selen har visat att ett dagligt tillskott av 200 mikrogram selenjäst har kunnat minska antalet cancerfall och dödsfall orsakade av cancer, men ovanstående forskning tyder på att den selentyp som används mot cancer påverkar resultatet kraftigt. Det är anmärkningsvärt att SELECT-studien från 2008, där man gav selenometionin (som är en icke-metylerad selenförening) till cancerpatienter, inte visade någon statistiskt signifikant verkan mot cancer. Det negativa resultatet som har överraskat många har tillskrivits flera orsaker, bland annat att patienterna inte saknade selen. Men enligt detta nya danska forskningsresultat skulle förklaringen också kunna vara att de inte fick metylerade selenföreningar.

En annan sak som påpekas av forskarna är att man inte genom kosten kan äta sig till den selenmängd som behövs för att bekämpa cancer.

Referenser

Hagemann-Jensen M, et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymphocyte Receptor NKG2D. J Biol Chem. 2014;289(45):31576-90.

Weekley CM, et al. Uptake, distribution, and speciation of selenoamino acids by human cancer cells: X-ray absorption and fluorescence methods. Biochemistry. 2011;50(10):1641-50.

 

  • Skapad